Bilbarnstolars livslängd –svenska rekommendationer

Barn fastspänd i bilbarnstol.
Foto: Sutichak Yachiangkham/Mostphotos.com

När är det egentligen dags att kassera en bilbarnstol? Och vad påverkar livslängden? Här hittar du rekommendationer och tips som stöd i att bedöma en bilbarnstols livslängd.

Bilbarnstolar är en förutsättning för att barn upp till 10–12 år ska kunna färdas säkert i bil. Små barn upp till minst fyra år åker säkrast i bakåtvända bilbarnstolar, inklusive babyskydd. Större barn åker säkrast i bältesstol, bälteskudde eller integrerad bältesstol, tillsammans med bilens bälte.

Hur lång livslängd har en bilbarnstol?

Bilbarnstolar på marknaden idag kan generellt sett sägas ha en livslängd på ca 10 år. Denna tid bör beräknas från inköpsdagen (det vill säga från start av användning).

Livslängden kan både vara längre och kortare än 10 år och påverkas av typ av bilbarnstol, hantering och slitage samt materialens åldringsbeständighet.

En fördel med att inte låta bilbarnstolen bli för gammal är att den tekniska utvecklingen gör att nyare bilbarnstolar generellt sett har blivit mer
användarvänliga med lägre risk för felmontering.

Säkerhetskomponenter i bilbarnstolar, såsom bältesband och lås, genomgår åldringsprovning vid typgodkännande (UN R.44 / UN R.129). Det är obligatoriskt med typgodkännande (även kallat E-godkännande) och markeras på bilbarnstolen i form av en etikett med ett E följt av en siffra i en cirkel. Där siffran står för landet som utfärdat godkännandet.

Vad påverkar en bilbarnstols livslängd?

Det som påverkar livslängden hos en bilbarnstol är

 • åldring av material,
 • slitage och
 • givetvis om bilbarnstolen varit med om en krock.

Bälteskuddar och bältesstolar har till uppgift att positionera barnet mot bilens bälte. Därför är påfrestningarna på bälteskuddar och bältesstolar
mindre och känsligheten för åldrande lägre.

Undvik solljus och höga temperaturer

Solljus (UV-strålning) och hög temperatur kan förkorta bilbarnstolens livslängd.

Tips för att minska plaståldring

 • Undvik om möjligt långvarig exponering i solljus och hög temperatur.
 • Täck över den tomma bilbarnstolen om den står en längre tid i solen.

När ska bilbarnstolen bytas ut?

Krockskada

Bilbarnstolen ska alltid bytas ut om den har skadats i samband med krock på ett sätt som syns eller som påverkar funktionen i något avseende. Detta är oavsett om ett barn har suttit i bilbarnstolen eller ej. Om tveksamhet råder kring definition på krock, se villkoren här under:

Krock – Om något villkor uppfylls nedan bör bilbarnstolen bytas ut.

 • En krockkudde eller annat skyddssystem har aktiverats eller löst ut.
 • Invändiga skador i bilen orsakade av krocken.
 • Krock med större djur.
 • Reparationskostnad över 35 000 kr i samband med krock.

Slitage

Slitage, beroende på hantering och användning, minskar livslängden. Här följer exempel på påverkande slitage.

Slitage – Om någon av nedanstående punkter inte går att åtgärda bör stolen bytas ut.

 • Synligt slitna bältesband (internbälte eller underförankringsband).
 • Kärvande bälteslås, till exempel på grund av smuts eller vätska som trängt ner.
 • Kärvande ISOFIX-lås.
 • Anslutning till bilbarnstolens bas som inte lätt går att låsa och öppna.
 • Justeringsanordningar, för till exempel lutning, där låsfunktionen inte fungerar som den ska.
 • Saknade detaljer, såsom bältesklämmor, låsknappar eller spakar.
 • Stödben eller frontbygel som saknas eller är sönder.
 • Indikatorer som inte fungerar som de ska.

Om rekommendationerna

Rekommendationerna har tagits fram gemensamt av en nationell expertgrupp för Barnsäkerhet i bil (SIS/TK 242) Länk till annan webbplats. med representanter från bilbarnstols- och biltillverkare med underleverantörer, konsumentorganisationer, testinstitut, trafikforskare, försäkringsbolag.

För mer information om din bilbarnstol, kontakta återförsäljare eller leverantör.

Senast uppdaterad: