Ackrediterad krocksäkerhetsprovning av bilbarnstolar

Flera bilbarnstolar av olika märken, uppställda på rad.
Foto: Hejdlösa bilder

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium har lång och gedigen erfarenhet av provning på bilbarnstolar och var bland de första i världen att börja utföra sådan.

VTI har även varit med i utformningen av provningen och dess metoder sedan 1960-talet. Därefter har VTI aktivt deltagit i utvecklingen kring provning och krocksäkerhet för barn i bil.

Under 2021–2023 har VTI gjort stora investeringar i form av nytt bromssystem, nya testbänkar och nya krockdockor för att möta dagens krav på bilbarnstolar.

Nytt för UN ECE R129 är bland annat att längden på barnet avgör vilken bilbarnstol som bör användas i harmoni med den rekommenderade maxvikten. I provningen har ett sidokollisionstest och flera avancerade mätningar i krockdockorna tillkommit.

Plustestet är känt som en av dom tuffaste frivilligtesterna som finns och det vill VTI fortsätta leva upp till. Det var därför naturligt att uppdatera Plustestet i samband med införandet av UN ECE R129 provningen. Fokus för Plustestet ligger på att skydda barnets nacke och bilbarnstolens robusthet. Allt för att bidra till ökad säkerhet för barn i bil.

Boka provning av bilbarnstolar

Alla Plustest godkända bilbarnstolar presenteras på vår webbplats:

Lista med plustestade bilbarnstolar

Vi erbjuder

Provning och E-godkännande

E-godkännandet är europeiskt och provningen och godkännandet styrs av UN ECE Reglemente 44 och UN ECE Reglemente 129. UN ECE står för the United Nations Economic Commission for Europe.

I Sverige utfärdar Transportstyrelsen E-godkännandet efter provning hos VTI. Godkännandet blir giltigt i alla länder som accepterat reglementet. Det är obligatoriskt med E-godkännande för alla bilbarnstolar.

Plustest

Plustest är en frivillig kompletterande provning till E-godkännadet, som utförs av de bilbarnstolstillverkare som vill påvisa kvaliteter utöver de som ingår obligatoriskt i UN ECE Reglemente 44 eller UN ECE Reglemente 129.

Vid ett Plustest ökas hastigheten till 56 km/h och stoppsträckan minskas med ca 100 mm. Vi mäter även de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. En plustestad bilbarnstol ger barnet lite extra säkerhet och minskar risken för att barnet som färdas i den utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision.

Provningen för Plustest är utvecklad i ett samarbete mellan VTI, NTF, Folksam, SIS (Swedish Standards Institute), Volvo och företrädare för bilbarnstolstillverkare.

Frågor och svar om Plustestet

Prototypprovning

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium utför prototypprovning av bilbarnstolar. Provningen omfattar många moment, däribland dynamisk provning, komponentprovning och hållfasthetsprovning.

Konsumentinformation på NTF:s webbplats

När det gäller konsumentinriktad information om säkerhet för barn i bil hänvisar vi till NTF.

NTF:s webbplats om bilbarnstolar för konsumenter Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: