Ackrediterad krocksäkerhetsprovning av bilbarnstolar

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium har lång och gedigen erfarenhet av provning på bilbarnstolar och var bland de första i världen att börja utföra sådan.

VTI har även varit med i utformningen av provningen och dess metoder. Det hela startade på 1960-talet när forskare på VTI började intressera sig för området. VTI har sedan dess aktivt deltagit i utvecklingen kring provning och krocksäkerhet för barn i bil och ligger i många avseenden bakom de höga säkerhetskrav som i dag gäller för barn i bil i Sverige och många andra länder.

Provning enligt ECE–R44

E-godkännandet är europeiskt och provningen och godkännandet styrs av ECE Reglemente 44. ECE står för Economic Commission for Europe. I Sverige utfärdar Transportstyrelsen E-godkännandet efter provning hos VTI. Godkännandet blir giltigt i alla länder som accepterat reglementet. Det är obligatoriskt med E-godkännande för alla bilbarnstolar.

Provningen utgår från olika viktgrupper

  • Grupp 0: 0–10 kg eller cirka 0–1 år
  • Grupp 0+: 0–13 kg eller cirka 0–1½ år
  • Grupp 1: 9–18 kg eller cirka 1–3 år
  • Grupp 2: 15–25 kg eller cirka 3–6 år
  • Grupp 3: 22–36 kg eller cirka 6–10 år.

Plustest

Plustest är en frivillig kompletterande provning, som utförs av de bilbarnstolstillverkare som vill påvisa kvaliteter utöver de som ingår obligatoriskt i ECE R 44. Vid ett Plustest mäter man även de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Plustest är en kompletterande provning som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden. En Plustestad bilbarnstol ger barnet lite extra säkerhet. En stol som klarat Plustest är E-godkänd för montering på samtliga sätesrader i bilen. En sådan stol garanterar att barnet som färdas i den inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision.

Provningen för Plustest är utvecklad i ett samarbete mellan VTI, NTF, Folksam, SIS (Swedish Standards Institute), Volvo och företrädare för bilbarnstolstillverkare.

Prototypprovning

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium utför prototypprovning av bilbarnstolar. Provningen omfattar många moment, däribland dynamisk provning, komponentprovning, hållfasthetsprovning och brandprovning.

Konsumentinformation

När det gäller konsumentinriktad information om säkerhet för barn i bil hänvisar vi till NTF.

NTF:s webbplats om bilbarnstolar för konsumenter Länk till annan webbplats..

Här finns bland annat en marknadsöversikt för bilbarnstolar och mer information om vad det innebär att en stol har klarat Plustestet.

Senast uppdaterad: