Samhällsekonomiska kalkyler

Den infrastruktur som byggts måste underhållas på ett lämpligt sätt. När kapaciteten på existerande anläggningar inte längre räcker och när olyckor ökar är det viktigt att se över anläggningarna.

En betydande del av VTI:s forskning inom transportekonomi behandlar utformningen av samhällsekonomiska kalkyler. Kalkylerna ger ett underlag för bland annat beslut om hur mycket som ska avsättas för drift och underhåll och om en investering är samhällsekonomiskt motiverad. Mot bakgrund av vår forskning tar vi på oss uppdrag att granska genomförda kalkyler, dels gentemot officiella riktlinjer, dels gentemot det senaste forskningsläget inom området.

Senast uppdaterad: