Värderingar och betalningsvilja

För att kunna hantera frågor om ekonomiska styrmedel och utforma samhällsekonomiska kalkyler krävs kunskaper om verksamheters kostnader och individers preferenser för exempelvis restidsvinster, trafiksäkerhet och bullerminskning.

På VTI studerar vi betalningsviljan för dessa nyttigheter, ofta med hjälp av empiriska analyser av olika typer av data, däribland registerdata, verkliga data såsom data över småhusförsäljningar och data baserade på hypotetiska experiment.

Senast uppdaterad: