Inledningstalare

2024 startar vi båda konferensdagarna med en gemensam session. Inledningsdagen fokuserar på vision och framtid, dag två dyker vi ner i EU:s klimatprogram Fit for 55 och vad det innebär för transportsektorns olika delar i Sverige.

Moderator för startsessionerna är Karin Klingenstierna.

Porträttbild infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Andreas Carlson

Andreas Carlsson är infrastruktur- och bostadsminister.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Porträttbild Philippe Crist
Foto: ITF

Philippe Crist

Philippe Crist är rådgivare för innovation och framtid på International Transport Forum (ITF) vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Han är också kunskapsledare för ITF:s innovationshub, hanterar forskningen av ITF:s Corporate Partnership Board och utför annan forskning för ITF. Han har varit huvudförfattare eller medförfattare till många av ITF:s nyligen publicerade rapporter om innovation och transportpolitik.

Porträttbild Tomas Svensson.
Foto: VTI.

Tomas Svensson

Tomas Svensson är VTI:s generaldirektör sedan 2017 och har en bakgrund som forskare i transportekonomi med fokus på transporter och trafik i städer och regioner. Han är också verksam i flera internationella samarbetsorganisationer inom transportforskningsområdet.

Porträttbild Victoria Wibeck.
Foto: Charlotte Perhammar/LiU

Victoria Wibeck

Victoria Wibeck är ledamot i Klimatpolitiska rådet och professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet, där hon även är knuten till Centrum för klimatpolitisk forskning. Hon leder också bland annat tre forskningsprojekt och sitter med i nationalkommittén för globala miljöförändringar vid KVA.

Senast uppdaterad: