Provvägsdatabas

2010 tog VTI initiativ till att inrätta en databas över provvägar i Sverige. Databasen drivs som ett projekt hos VTI och finansieras av Trafikverket och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Genom att använda databasen kan man på olika sätt dra nytta av den kunskap som provvägarna har gett och ger. Databasen baseras på de provvägar i Sverige där det finns dokumenterad uppföljning.

Tipsa gärna!
Känner du till någon provväg som ännu inte finns med i databasen? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mejl som beskriver vägen.

Senast uppdaterad: