Foto: BeseVision/Unsplash.com

Så minskar du din bränsleförbrukning och påverkan på miljön

Kör din bil på ett mer miljövänligt sätt så kommer också din bil att prestera bättre och bli billigare i drift.

Förutom att överväga följande steg kommer du kanske också att upptäcka att din körning blir mindre stressig och du kan komma fram till din destination i bättre form.

Här är vad du kan göra för att minska dina bränslekostnader, utsläpp och som en bonus minska risken att bli inblandad i en olycka.

Foto: Jan Baborák/Unsplash.com

Innan avfärd:

1. Minska antalet kallstarter

Kallstarter är den främsta orsaken till skadliga utsläpp från bilar på grund av att katalysatorn, som skall minska utsläppen av koldioxid, inte fungerar då motorn är kall. När en motor startas och temperaturen är under 10 grader, släpper bilen ut mycket högre mängder skadliga föroreningar än när den är varm och under körning.

Det mest effektiva sätten du kan minska utsläppen från kallstarter är att parkera i garage eller använd motorvärmare vid temperaturer under 10 grader. Ett annat tips är att planera din resa. Börja med den längsta sträckan av din resa så motorn hinner bli varm.

Studier har funnit att moderna bensinbilar släpper ut lika mycket skadliga utsläpp de första 30 sekunderna efter en kallstart som under en 300 kilometers körning.

En motorvärmare kan minska den totala mängden skadliga utsläpp med upp till 71 procent och bränsleförbrukningen med upp till 24 procent under testade förhållanden. På ett år blir besparingen runt 3 500 kronor.

2. Planera klokt – undvik onödig bilkörning

Försök att uträtta flera ärenden under en och samma bilresa. Börja alltid med destinationen som är längst bort från hemmet. Om avståndet är kort, överväg att gå eller cykla. En välplanerad resa kommer inte bara att minska dina utsläpp, den kommer också att minska din bränsleförbrukning.

Foto: Julentto Photography/Unsplash.com

Under resans gång:

3. Minska användningen av luftkonditionering (AC)

Luftkonditioneringen används ofta även när det inte är nödvändigt. Det är viktigt att komma ihåg att en motor kommer att arbeta hårdare när du använder AC, vilket ökar bränsleförbrukningen och utsläppen.

Det kan dock vara mer bränslesnålt att använda fordonets luftkonditionering än att köra med bilrutorna nedhissade. Öppna bilrutor skapar luftmotstånd – särskilt vid höga hastigheter.

Rekommendationen är att stänga av luftkonditioneringen när den inte är nödvändig men också några kilometer innan du når din destination, eftersom luften fortsätter cirkulera via fläktarna.

Luftkonditioneringen är känd som en betydande källa till utsläpp med en extra förbrukning av energi med upp emot 6 kW effekt. Det motsvarar den kraft som behövs för att köra en bil stadigt i 56 km/h. Att köra med öppna fönster ökar luftmotståndet mot bilen med ungefär 10 procent.

4. Accelerera mjukt

Accelerera snabbt till 50 km/h, därifrån håll lagom tryck på gaspedalen så att mätaren rör sig stadigt uppåt tills du når önskad hastighet.

Att köra i 100 km/h på en motorväg släpper ut mindre kväveoxid och ökar bara restiden marginellt. Om du kör en sträcka på 30 km i en hastighet av 100 km/h tar det ungefär 3 minuter längre tid än om du kör i 120 km/h.

5. Försök hålla konstant hastighet

Att köra med en konstant hastighet minskar både bränsleförbrukningen och utsläppen av föroreningar. Du kan köra en bil i samma hastighet under en relativt lång sträcka utan ytterligare acceleration. En idealisk hastighet, när det kommer till optimal bränsleförbrukning och föroreningsutsläpp, ligger mellan 55 och 80 kilometer i timmen.

En tumregel är att hålla konstant hastighet när det är möjligt och försök att inte överskrida 100 kilometer i timmen. Låt högerfoten vila lätt på pedalen.

Om hastigheten sänks från 120 km/h till 90 km/h kan förbrukningen av bensin minska med så mycket som 20 procent.

6. Använd fotbromsen försiktigt eller motorbromsa

Det värsta du kan göra är att närma dig ett stopp i hög hastighet, bromsa in hårt för att få stopp precis innan ljuset slår om till rött och sedan accelererar till din ursprungliga hastighet efter att ha stått stilla.

När du närmar dig ett trafikljus, släpp på gasen och minska hastigheten långsamt. Förhoppningsvis hinner det blir grönt innan du kommer fram. Detta minskar tiden vid korsningen och du undviker tomgångskörning och onödig förbrukning av bränsle.

En bil som motorbromsar förbrukar inget bränsle. Om du har en bil med manuell växellåda, växla ner till en lägre växel och låt bilen motorbromsa istället för att använda fotbromsen. Om du har en automatväxlad bil, släpp gaspedal och låt bilen motorbromsa.

7. Förutse trafiken – försök undvika fullständiga stopp

När du startar bilen från stillastående, drar bilen stora mängder bränsle och det tar tid att komma upp till samma hastighet igen. Att undvika att stanna helt är därför ett av de bästa sätten att spara bränsle. Det sparar också tid. Du kan minska antalet stopp genom bra planering och genom att ha bra framförhållning när du närmar dig korsningar och rondeller.

Den enkla sanningen är att om du undviker fullständiga stopp så minimerar du skadliga utsläpp. Det går också betydligt snabbare i stadstrafiken och restiden kan minska med mellan 5–12 procent.

8. Undvik hårda inbromsningar

Om du har en aggressiv körstil, det vill säga gör plötsliga och hårda inbromsningar, så frigörs små partiklar från däck och bromskuddar i luften vilket påverkar både människors hälsa och miljö. Hårda inbromsningar leder också till ökad bränsleförbrukning.

Om du bromsar så lite som möjligt kommer du att förlänga livslängden på dina bromsar och däck och körningen blir bekvämare. Kör därför med lätt högerfot på bromsen.

Partikelutsläpp från bromsar kan andas in och bidrar till hälsoeffekter såsom luftvägar och hjärt-kärlsjukdom. Känsliga grupper i befolkningen, som barn, äldre och människor med luftvägssjukdomar påverkas särskilt av partikelförorening i luften. När däckpartiklar når floder eller hav, kan de påverka marint liv negativt.

9. Kör inte på tomgång i mer än 30 sekunder

Om du låter bilen gå på tomgång, det vill säga motorn är igång då bilen är stillastående, förorenar din bil miljön. Glöm inte att tomgångskörning också ökar bränsleförbrukningen.

Om väntetiden är längre än 30 sekunder, är rekommendationen att du stänger av motorn. Om din bil är försedd med ett start-stopp-system, försäkra dig om att funktionen är aktiverad för att avlasta dig från uppgiften. Sådana start-stopp-funktioner kan förbättra bränsleeffektiviteten med 20 procent.

Foto: Michael Fousert/Unsplash.com

Förändringar du kan göra

Förändringar du kan göra till din bil som också kan minska din bensinförbrukning och utsläpp.

1. Se till att dina däck har rätt lufttryck, hjulinställning och är rätt för säsongen

Rätt däcktryck hjälper till att maximera bränsleekonomin och däckets livslängd. Det kommer också att minska utsläpp av partiklar, jämfört med ett lågt däcktryck. Håll därför koll på ditt däcktryck. För rätt lufttryck, se bilmanualen eller klistermärket vid förardörren och använd det högsta antalet/värdet.

När du byter däck, tänk på att välja däck som har lågt rullmotstånd. Alla däck har en EU-däckmärkning, en etikett som ger den informationen, där A är den mest effektiva.

Följ intervallen för service för att säkerställa att dina hjul är rätt inställda. Fel hjulinställning kommer att slita ner din bils däck snabbare och öka bränsleförbrukningen.

Om du använder vinterdäck under den kalla delen av året, se till att byta till sommardäck enligt lagen eller när det inte finns någon risk för köldgrader. Det mjukare gummit på vinterdäck slits snabbare och bidrar till mer luftföroreningar i vår- och sommartemperaturer än vad sommardäck gör.

För lågt däcktryck resulterar normalt i 3 procent högre bränsleförbrukning. Användningen av sommardäck med lågt lufttryck ökar också utsläppen av kväveoxid med 2,3 procent.

2. Serva din bil regelbundet

En bilservice kan involvera upp till 50 eller fler komponenter, till exempel byte av motorolja och/eller filter. Motoroljan är mycket viktig för motorn eftersom den smörjer, rengör, kyler, förhindrar slitage och överhettning. Det måste vara rent och därför bytas med jämna mellanrum. I fordonets handbok kan du läsa hur ofta du behöver byta olja och filter. Vanligtvis är detta baserat på körsträcka eller tid. Rekommendationen varierar, men för äldre bilar kan det vara efter 7 000 kilometer. Regelbunden service håller bilen i gott skick och ökar fordonets livslängd.

3. Ta bort takräcken när de inte används och kör inte med onödig last

Om du har takräcke, cykelhållare eller takbox monterad på ditt fordon, kommer detta att skapa luftmotstånd och öka utsläppen från din bil. Onödig belastning kommer att öka bränsleförbrukning samt däck- och bromsslitage och därmed även din bils utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar.

4. Byt bil

Allt hårdare miljökrav på tillverkarna gör att moderna bilar många gånger är effektivare än tidigare. Att byta till en nyare bil kan minska halten av skadliga partiklar och kväveoxider. Men innan du köper ny bil, se till att den inte släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer, vilket är ny EU-standard. Detta motsvarar en bränsleförbrukning på cirka 4,1 liter bensin eller 3,6 liter diesel per 100 km. Hybrid- och batterielbilar har lägre utsläpp, men ingen har ännu uppnått nollutsläpp, eftersom däck och bromsar fortfarande kommer att avge partiklar under körning. Tyngre bilar med kraftfulla motorer kommer generellt sett att förorena mer.

Foto: Max Ostwalt/Unsplash.com

Att minska din bils utsläpp är bra för miljön och vår hälsa. Vi pratar inte bara om koldioxid (CO2) utan också om kväveoxider (NOx) samt partiklar från avgaserna och slitaget på däck och bromsar.

Luftföroreningar är den främsta orsaken till förtida dödlighet och sjukdomar och transporter bidrar till över en fjärdedel av alla växthusgaser. Det mesta av detta kommer från bilar.

Koldioxid är en växthusgas som absorberar och utstrålar värme inom jordens atmosfär och är därför kopplad till global uppvärmning. När det gäller utsläpp av kväveoxider, står Europas vägtransporter för mer än 30 procent av utsläppen av denna farliga gas.

Utsläpp av kväveoxid och partiklar kan leda till andnings- och kardiovaskulära sjukdomar, lägre födelsevikt, sjukdom i centrala nervsystemet, diabetes och cancer, bara för att nämna några få. Längre exponering för dem kan också bidra till utvecklingen av astma. Partiklar med en storlek på 2,5 mikrometer (det är en miljondels meter) eller lägre var ansvariga för runt 400 000 förtida dödsfall under 2018 i EU (EES-rapporten, 2020).

Förutom att ha effekt på vår hälsa har kväveoxider också en negativ inverkan på miljön, bildar smog och surt regn.

Den goda nyheten är att du som bilförare kan hjälpa till att minska dessa skadliga effekter genom att ändra din körstil och rätt underhåll av din bil. Sist men inte minst planera bilresan samt överväg om resan med bil är nödvändig.

Källa: EU-projektet uCARe

Rekommendationerna är hämtade från broschyren:
Changing your driving style to reduce driving emissions (2021, PDF på engelska på uCARe:s webbplats Länk till annan webbplats.

uCARe står för You Can Always Reduce Emissions because you care

Mer information om bränsleförbrukning och utsläpp, se: project-ucare.eu Länk till annan webbplats.

EU-flagga

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 815002.

Senast uppdaterad: