Doktorand i planering och beslutsanalys vid VTI, avdelningen Mobilitet aktörer och planering, samt vid KTH, avdelningen för Urbana och regionala studier.