Claus forskar om styrning, organisering samt politiska processer inom transportsektorn. Hans forskning har särskilt fokus på institutionella reformer inom kollektivtrafik; användning och påverkan av kunskap inom transportpolitiken, samt införlivandet av hållbarhetsfrågor inom transportpolitiken.