Ett huvudfokus för Claus forskning är omställning av transportsektorn så den är anpassad till ett hållbart samhälle. Ett annat huvudfokus är transport governance, det vill säga institutioner, processer, styrmedel och legitimitet.

Medverkar i Planering, styrning och omställning