Karolina Isaksson har mer än 20 års erfarenhet av samhällsvetenskapligt inriktad tvärvetenskaplig forskning om transportpolitik, transportplanering och hållbar mobilitet. I sin forskning riktar Karolina särskilt fokus mot hur frågor om miljö, klimat och social rättvisa integreras och beaktas i befintliga planerings- och beslutssammanhang rörande transport- och bebyggelseplanering. Andra teman rör implementeringssvårigheter, maktrelationer och institutionella trögheter, värderingskonflikter och transformativ kapacitet. Karolina har även undersökt teori och praktik för miljöbedömning, samt olika typer av styrmedel (t ex trängselskatt) och experimentella initiativ för klimatomställlning. Under senare år har Karolina även forskat om så kallad ”smart” mobilitet ur ett governanceperspektiv.

Medverkar i Planering, styrning och omställning