Transportforum 2025

Välkommen till Linköping Konsert & Kongress den 15–16 januari 2025. Två dagar med föredrag om transporter och infrastruktur.

Under våren och sommaren är Call for Abstracts öppet och du kan skicka in ditt bidrag till konferensen.

Inspiration, kunskap och nätverk för transportsektorn

Vi ses om

Call for Abstracts

Call for Abstracts till Transportforum 2025 är öppet och pågår fram till 25 augusti.

Ämnesområden

Beskrivningar av ämnesområden som du kan skicka in konferensbidrag till.

Boka monterplats

Ställ ut på Transportforum 2025. Välj bland ett 40-tal platser inom- och utomhus.

Om Transportforum

Transportforum vänder sig till offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. Konferensen omfattar alla trafikslag.

Tidigare konferenser

Konferensinledningarna för Transportforum 2024 spelades in. Ta del av filmer, abstracts och postrar från förra året och tidigare konferenser.

Kontakt Transportforum

Frågor om abstract, kontakta: abstracts+transportforum2025@invajo.com

Övriga frågor om Transportforum, kontakta transportforum@vti.se

Adress

Konferensens hålls på:

Linköping Konsert & Kongress
Konsistoriegatan 7