VTI:s nationella projektdatabas

Suddigt diagram i en rapport.
Foto: Hejdlösa bilder

VTI:s nationella projektdatabas är den samlade ingången till information om svenska projekt inom transportforskningen.

Databasen innehåller referenser till pågående och avslutade projekt som finansieras av:

  • Trafikverket
  • Vinnova
  • Energimyndigheten
  • Sjöfartsverket
  • K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Ett arbete pågår med att utöka innehållet genom ett närmare samarbete med finansiärerna.

VTI:s nationella projektdatabas Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: