Bokhyllor med massor av böcker visas på en mobilskärm.
Foto: Gerd Altmann/pixabay.com

Om biblioteket

Biblioteket vid VTI är, på uppdrag av regeringen, en nationell resurs för informationsförsörjning och informationsspridning för alla trafikslag inom transportforskningen.

Vi har utvecklat och driver transportportal.se som är en samlad ingång till främst svenska webbplatser. De omfattar bland annat forskningsprojekt/program, forskningscentra, databaser och en konferenskalender.

transportportal.se Länk till annan webbplats.

I portalen finns VTI:s nationella bibliotekskatalog som innehåller över 140 000 referenser till publikationer, många med länk till fritt tillgängliga fulltexter.

VTI:s nationella bibliotekskatalog Länk till annan webbplats.

VTI:s nationella projektkatalog, som är under uppbyggnad, finns också tillgänglig här.

VTI:s nationella projektdatabas-katalog Länk till annan webbplats.

Vi bidrar till internationell exponering av svensk transportforskning genom att föra över information om pågående forskning och publicerade resultat till TRID, the TRIS and ITRD database. TRID är världens största bibliografiska resurs inom transportområdet och drivs gemensamt av ITF/OECD och TRB.

TRID, the TRIS and ITRD database Länk till annan webbplats.

Vi har även omfattande samarbeten inom nätverk och med internationella organisationer. Via dessa får vi också tillgång till information som efterfrågas nationellt.

Våra tjänster

Möt Birgitta Sandstedt, chef för biblioteket, i en film där hon berättar om exempel på de tjänster som vi erbjuder; biblioteksservice, informationssökning, omvärldsbevakning och resultatspridning.

Välkommen att kontakta oss!

bibliotek@vti.se

Senast uppdaterad: