Griffeltavla med olika informationstekniska symboler ritade i krita.
Foto: Mostphotos

Databaser

Det här är databaser och webbplatser som kan vara användbara för den som söker litteratur och information inom vårt biblioteks ämnesområden. En del är inom våra ämnen, d.v.s. trafik, transporter och infrastruktur, andra berör närliggande områden och vissa är ämnesövergripande.

De flesta är fria att använda för vem som helst, bara ett fåtal är betalresurser som endast är öppna för VTI:are eller för den som besöker VTI.

Börja gärna i VTI:s nationella bibliotekskatalog och fortsätt i internationella TRID:

Databaser A till Ö

ASCE Library Länk till annan webbplats. Artiklar (1983-) och konferensbidrag (2000-) utgivet av ASCE, American Society of Civil Engineering. En hel del av detta finns i de stora bibliografiska databaserna Scopus och Web of Science, men inte allt. En del artiklar är fritt tillgängliga i fulltext.

Cordis Länk till annan webbplats. Community Research and Development Information Service. Här finns allt om EU:s forskning. Man kan söka efter forskningsprojekt, utlysningar, samarbetspartners m.m.

DiVA Länk till annan webbplats. DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, är både ett arkiv och ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser. De flesta lärosäten och även andra organisationer är med och lägger in sina publiceringar i DiVA. Allt är inte fulltext, en del är endast referenser utan länkar till publikationen. Jämfört med SwePub saknar DiVA material från t.ex. Chalmers och Lunds universitet. Länken går till den gemensamma portalen.

DOAJ Länk till annan webbplats. Directory of Open Access Journals. Förteckning över open access-tidskrifter från hela världen. Open access betyder fritt tillgängligt och gratis för den som läser tidskriften. Även artiklar i tidskrifterna är sökbara, dock inte alla.

Ebsco DS Länk till annan webbplats. Ebsco DS är ett söksystem som VTI:s bibliotek har för sökning i flera olika källor på en gång. I Ebsco ingår bland annat VTI:s nationella bibliotekskatalog och andra databaser och resurser som innehåller vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar, konferensbidrag, böcker med mera. I Ebsco hittar man både sådant som är fritt tillgängligt på nätet och sådant som kräver betalning/prenumeration för att få läsa.

ERIC Länk till annan webbplats. Education Resources Information Center är en specialdatabas inom pedagogik och utbildning. Innehåller referenser till olika sorters publikationer, bl.a. vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. En hel del finns om förarutbildning och trafiksäkerhet ur ett utbildningsperspektiv och som alltid med specialdatabaser har man chans att hitta svåråtkommet material som inte finns i de stora bibliografiska databaserna.

Eurostat Länk till annan webbplats. Statistik inom alla områden från EU:s Eurostat som samlar in statistik från medlemsländerna. Även statistik från icke medlemsländer finns med.

Google Scholar Länk till annan webbplats. Sökning på nätet bland det som Google har valt ut som vetenskaplig litteratur. Känns som att Google Scholar uppdateras snabbt så alldeles nya publikationer kan finnas här innan de kommer in i traditionella databaser, och man kan hitta publikationer här som inte alls registreras i de etablerade databaserna.

IEEE Xplore Länk till annan webbplats. Digitalt bibliotek över IEEE:s utgivning. IEEE är Institute of Electrical and Electronics Engineers och referenserna är inom elektroteknik, datavetenskap och elektronik. Tillgång till publikationerna i fulltext om man prenumerar på dem eller om de är öppna för alla (open access).

IRTAD Road Safety Database Länk till annan webbplats. Internationell olycksstatistik. För att komma åt hela databasen krävs medlemskap i IRTAD, International Road Traffic and Accident Database. IRTAD Annual Report görs varje år och är en sammanställning av trafiksäkerheten i medlemsländerna. Utvald statistik finns tillgänglig i OECD Statistics portal Länk till annan webbplats. (Välj "Transport" i menyn).

Libris Länk till annan webbplats. Samlad katalog för svenska bibliotek, både för universitets-, högskole- och specialbibliotek och för folkbibliotek.

PubMed Länk till annan webbplats. Världens största bibliografiska databas inom medicin och närliggande ämnesområden. En hel del relevant för transportområdet finns; transporternas påverkan på människors hälsa, trafikskador m.m.

Research in Progress (RiP) Länk till annan webbplats. Innehåller forskningsprojekt finansierad av federala US Department of Transportation men också forskning finansierad på delstatsnivå och av universitet. Även forskning från länder utanför USA finns med. Ingår också som deldatabas i TRID.

SAE Publications Länk till annan webbplats. Här kan man kan söka bland SAE:s publikationer, t.ex. "technical papers", standarder, artiklar och rapporter. Det finns både fria publikationer och de som kräver köp eller prenumeration för att läsa i sin helhet.

Safety Lit Länk till annan webbplats. Litteratur om säkerhet och olycksprevention inom de flesta områden där olyckor inträffar, bl.a. trafiken.

ScienceDirect Länk till annan webbplats. Vetenskapliga artiklar och andra publikationer från Elseviers förlag. Endast tillgänglig via VTI.

Scopus Länk till annan webbplats. Världens största bibliografiska databas med tyngdpunkt på vetenskapliga artiklar inom alla ämnen. Möjlighet att söka citeringar och göra analyser av sökresultatet. Endast tillgänglig via VTI.

Seabase Länk till annan webbplats. Sjöfartslitteratur inom de flesta områden, bl.a. skeppsbyggnad, hamnar, transporter, logistik och ekonomi.

SwePub Länk till annan webbplats. Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten och myndigheter. Referenser och länkar till artiklar, kapitel, konferensbidrag, avhandlingar etc. Lista över vilka organisationer som är med finns.

Trafikanalys statistik Länk till annan webbplats. Trafikanalys är ansvarig myndighet för statistiken inom bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, sjöfart och vägtrafik. Välj Statistik längst upp på sidan. Här finns olyckstatistik, fordonsstatistik, antal körda kilometer, längden på järnvägsnätet m.m.

Trafikverkets bibliotekskatalog Länk till annan webbplats. Jämte VTI:s bibliotek det största transportbiblioteket i landet. Här finns deras samling sökbar. Trafikverkets författningssamling innehåller även nedlagda Vägverkets och Banverkets föreskrifter.

transportportal.se Länk till annan webbplats. Samlad ingång till främst svenska webbplatser inom transportforskningsområdet. Det rör sig om forskningsprojekt/program, forskningscentra, litteraturdatabaser och konferensregister.

TRID Länk till annan webbplats. Världens största databas inom transportområdet. Referenser och länkar till över en miljon publikationer och vetenskapliga artiklar inom teknik, beteende, ekonomi, statskunskap m.m. alla med anknytning till trafik, transporter eller infrastruktur. En hel del material i TRID, framför allt det som inte är vetenskapliga artiklar, finns inte i de stora bibliografiska databaserna som Scopus och Web of Science. Det gäller speciellt avhandlingar, vissa konferensbidrag och publikationer från myndigheter och institut.

TRIMIS (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System) Länk till annan webbplats. Transportforskning finansierad av EU men även andra europeiska organisationer. Databas över forskningsprojekt med resultat finns men också temapublikationer där forskningsprojekt och resultat inom olika områden redovisas.

USDOT Research Hub Länk till annan webbplats. Forskning finansierad av federala US Department of Transportation och underliggande organisationer. Länkar till resultat kan finnas.

Web of Science Länk till annan webbplats. Bibliografisk databas med tyngdpunkt på vetenskapliga artiklar inom alla ämnen. Möjlighet att söka citeringar och göra analyser av sökresultatet. Endast tillgänglig via VTI.

World Transit Research (WTR) Länk till annan webbplats. En databas som samlar referenser och länkar till forskning om kollektivtrafik. Här hittar man både fritt tillgängliga publikationer (open access) och referenser till sådant som inte är gratis. Det är bland annat forskningsrapporter, konferensbidrag och vetenskapliga artiklar. Begränsat innehåll jämfört med Scopus och Web Science men det kan vara en fördel om man letar efter något ämne som är svårsökt i de stora databaserna. WTR drivs av Institute of Transport Studies, Monash University i Australien.

Senast uppdaterad: