Publikationslista: oktober, 2022 - januari, 2023

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar.

Nedan visas de publikationer som getts ut i VTI:s olika rapportserier - VTI rapport, VTI resultat och VTI PM - under perioden oktober 2022 - januari 2023.

VTI rapport

Johansson, M., Lind, J. & Vierth, I. (2023). Regionala skillnader i transportkostnader för gods
VTI rapport 1134
http://urn.kb.se/resolve?urn:nbn:se:vti:diva-19494 Länk till annan webbplats.

Eriksson, O. (2023). Prognosmetoder för spårdjup och IRI : utökad metodbeskrivning och tilläggsfrågor.
VTI rapport 1159
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19491 Länk till annan webbplats.

Nåbo, A., Nordin, L., Andersson, J., Berglund, M., Bhatti, H. J., Brunner, S. et.al. (2023). Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter : rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller.
VTI rapport 1158
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19335 Länk till annan webbplats.

Arvidsson, A. K., & Lundberg, T. (2022). Friktion-och makrotexturutveckling på nya beläggningar : verifiering av tidigare resultat.
VTI rapport 1157
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19266 Länk till annan webbplats.

Vierth, I., Lind, J., Merkel, A., From, E., & Ek, K. (2022). Effekter av Fit for 55 på sjötransporter : kostnader för svensk godstrafik.
VTI rapport 1156
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19246 Länk till annan webbplats.

Sjörs Dahlman, A., Stave, C., Weidel, M., Anund, A., & Larsson, K. (2022). Coronapandemins konsekvenser för bussförare i lokal och regional kollektivtrafik : resultat under pågående pandemi.
VTI rapport 1151
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19239 Länk till annan webbplats.

Vierth, I. (2022). Virkestransporter på järnväg efter stormen Gudrun : vad kan vi lära oss av erfarenheterna?
VTI rapport 1072
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19121 Länk till annan webbplats.

Kircher, K., Tiedje, T., Weidel, M., & Abenoza, R. (2022). Trafik på lika villkor : ska cykeln färdas i mitten av körbanan?
VTI rapport 1153
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19120 Länk till annan webbplats.

Andersson-Sköld, Y., Norrman, J., Patrício, J., Mirzanamadi, R., & Claesson, J. (2022). Masshantering : indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling.
VTI rapport 1154
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19122 Länk till annan webbplats.

Bjurström, H., & Nilsson, R. (2022). Polering av högkvalitativa beläggningar : en förstudie.
VTI rapport 1146
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19118 Länk till annan webbplats.

Karemyr, M., Pettersson, T., Svensson, M., & Linder, A. (2022). Seat Evaluation Tools (SETs) : Development of prototype concepts of the SETs of an average female and male for low severity rear impact crash testing.
VTI rapport 1147A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19117 Länk till annan webbplats.

Silvano, A. P. (2022). Omkomna motorcyklister i trafikolyckor 2013–2018 : en jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland.
VTI rapport 1150
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19115 Länk till annan webbplats.

Andersson, Jan, Andersson, Jeanette, Nyberg, J., Swärdh, J-E., Bondemark, A., Henriksson, P. et.al. (2022). Regeringsuppdrag synfält : utredning om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall.
VTI rapport 1149
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19098 Länk till annan webbplats.

Ghafoori, E. (2022a). Improving durability of open-graded asphalt pavements : with focus on raveling performance.
VTI rapport 1148A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19096 Länk till annan webbplats.

Ahmed, A., Rahman, S., & Erlingsson, S. (2022). Iron sand as a frost protection layer : thickness design charts.
VTI rapport 1144A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19086 Länk till annan webbplats.

Hjort, M., Andersson, A., Blissing, B., Källgren L. et.al. (2022). Smarta gator : VR-simulering av framtida stadsmiljöer.
VTI rapport 1141
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19083 Länk till annan webbplats.

Dinegdae, Y. H. (2022). Pavement inputs variability characterization : state of the art literature review.
VTI rapport 1138A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19087 Länk till annan webbplats.

Rahman, S., Waldemarson, A., & Ahmed, A. (2022). Evaluation of conditioning methods for the determination of water sensitivity of asphalt concrete mixtures : comparison of MIST, SS-EN 12697-12:2018 (Method A) and TDOK 2017:0650.
VTI rapport 1145A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19082 Länk till annan webbplats.

Ghafoori, E. (2022). Investigating and modelling behavior of asphalt mixtures during road construction : with focus on transportation and unloading phases of road construction.
VTI rapport 1143A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19079 Länk till annan webbplats.

Kalantari, J., Merkel, A., Kjellsdotter Ivert, L., Wehner, J., & Krzynski, T. (2022). Anlöpsoptimering och energieffektivitet : skattning av maximal och realiserbar potential.
VTI rapport 1142
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19030 Länk till annan webbplats.

VTI Resultat

Nygårdhs, S., & Fors, C. (2022). Utvärdering av olika typer av profilering och nedfräsning av vägmarkering : kant-och mittlinjer på länsväg 250.
VTI resultat 2022:7
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19265 Länk till annan webbplats.

Andersson-Sköld, Y., Nordin, L., Polukarova, M., Afridi, M. A., Erlingsson, S., & Nyberg, E. (2022). Sunra för lokal och regional infrastruktur : prototypen Sulri : Version 2022.
VTI resultat 2022:5
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19241 Länk till annan webbplats.

Rizzi, M. C., & Strandroth, J. (2022). Olika skademått som beskriver hälsoförlust till följd av trafikolyckor : hur påverkas prioriteringar i trafiksäkerhetsarbetet?
VTI resultat 2022:4
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19081 Länk till annan webbplats.

VTI PM

Björk, L. (2022). Konsekvensanalys av förslag om att införa ett arbetsmaskinsregister : underlagsrapport till Transportstyrelsens regeringsuppdrag (M2021/00358).
VTI PM 2022:7
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19024 Länk till annan webbplats.

Arvidsson, H., Stenlid, L., Göransson, M., & Hermelin, K. (2022). Användning av begreppet bergtyp i Sverige : delrapport 1 för ny klassificering av bergtyp i Sverige.
VTI PM 2022:11
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19106 Länk till annan webbplats.

Wallhagen, S., Selander, H., & Sandin, J. (2022). Äldre förare av motorfordon i trafikolycka : analys av data från Strada 2010–2019.
VTI PM 2022:13
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19331 Länk till annan webbplats.

Johansen, T. C., & Fors, C. (2022). Nordic certification system for road marking materials : results of performance measurements in 2022.
VTI PM 2022:14A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19332 Länk till annan webbplats.

Björk, L., & Vierth, I. (2022). Vilken överflyttning av godstransporter från väg till järnväg har skett? En kunskapssammanställning.
VTI PM 2022:10
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19334 Länk till annan webbplats.

Arvidsson, H., Stenlid, L., Göransson, M., & Hermelin, K. (2022). Bergklassificering för anläggningsändamål i andra länder : delrapport 2 för ny klassificering av bergtyp i Sverige.
VTI PM 2022:12
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19116 Länk till annan webbplats.

Nedan visas de tidskriftsartiklar, konferensbidrag, bokkapitel och avhandlingar som lagts in i DiVA under perioden oktober 2022 - januari 2023.

Tidskriftsartiklar

Osman, M. C., Huge-Brodin, M., Ammenberg, J., & Karlsson, J. (2022). Exploring green logistics practices in freight transport and logistics: a study of biomethane use in Sweden.
International Journal of Logistics Research and Applications
https://doi.org/10.1080/13675567.2022.2100332 Länk till annan webbplats.

Andersson-Sköld, Y., Afridi, M. A., Nordin, L., Patrício, J., Lindgren, Å., Johansson, C.-M., … Erlingsson, S. (2022). Development of the SUNRA Tool to Improve Regional and Local Sustainability of the Transportation Sector.
Sustainability
https://doi.org/10.3390/su141811275 Länk till annan webbplats.

Järlskog, I., Jaramillo-Vogel, D., Rausch, J., Gustafsson, M., Strömvall, A.-M., & Andersson-Sköld, Y. (2022). Concentrations of tire wear microplastics and other traffic-derived non-exhaust particles in the road environment.
Environment International
https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107618 Länk till annan webbplats.

Hallqvist, R., Munjulury, R. C., Braun, R., Eek, M., & Krus, P. (2022). Realizing Interoperability between MBSE Domains in Aircraft System Development.
Electronics
https://doi.org/10.3390/electronics11182901 Länk till annan webbplats.

Lu, K., Sjörs Dahlman, A., Karlsson, J., & Candefjord, S. (2022). Detecting driver fatigue using heart rate variability : A systematic review.
Accident Analysis and Prevention
https://doi.org/10.1016/j.aap.2022.106830 Länk till annan webbplats.

He, L., Zhou, Z., Ling, F., Alexiadis, A., Zhu, Jiqing et.al. (2022). A Coarse-Grained Molecular Model for Simulating Self-Healing of Bitumen.
Applied Sciences
https://doi.org/10.3390/app122010360 Länk till annan webbplats.

Andreotti, E., Selpi, M., & Aramrattana, M. (2022). Cooperative Merging Strategy Between Connected Autonomous Vehicles in Mixed Traffic.
IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems
https://doi.org/10.1109/OJITS.2022.3179125 Länk till annan webbplats.

Amador, O., Aramrattana, M., & Vinel, A. (2022). A Survey on Remote Operation of Road Vehicles.
IEEE Access
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3229168 Länk till annan webbplats.

Eliasson, J., & Börjesson, M. (2022). Costs and benefits of parking charges in residential areas.
Transportation Research Part B
https://doi.org/10.1016/j.trb.2022.10.012 Länk till annan webbplats.

França, J. E. M., Hollnagel, E., & Praetorius, G. (2022). Analysing the interactions and complexities of the operations in the production area of an FPSO platform using the functional resonance analysis method (FRAM).
Arabian Journal of Geosciences
https://doi.org/10.1007/s12517-022-09801-0 Länk till annan webbplats.

Alm, J., & Koglin, T. (2022). (In)capacity to implement measures for increased cycling : Experiences and perspectives from cycling planners in Sweden.
Journal of Urban Mobility
https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2022.100029 Länk till annan webbplats.

Lackner, C., Heinzl, P., Rizzi, M. C., Leo, C., Linder, Astrid et.al.(2022). Tram to Pedestrian Collisions : Priorities and Potentials.
Frontiers in Future Transportation
https://doi.org/10.3389/ffutr.2022.913887 Länk till annan webbplats.

Vecchiato, G., Ahlström, C., & Chuang, L. L. (2022). Editorial: Cognitive Mechanisms for Safe Road Traffic Systems.
Frontiers in Neuroergonomics
https://doi.org/10.3389/fnrgo.2022.897659 Länk till annan webbplats.

Hermelin, B., & Henriksson, M. (2022). Transport and Mobility Planning for Sustainable Development.
Planning Practice + Research
https://doi.org/10.1080/02697459.2022.2082756 Länk till annan webbplats.

Stephens, A. N., Stephan, K. L., Crotty, R., O’Hern, S., & Björklund, G. (2023). Too close for comfort : A mixed methods study to understand self-reported tailgating using the theory of planned behaviour.
Transportation Research Part F
https://doi.org/10.1016/j.trf.2022.12.005 Länk till annan webbplats.

Aylward, K., Weber, R., Lundh, M., MacKinnon, S. N., & Dahlman, J. (2022). Navigators’ views of a collision avoidance decision support system for maritime navigation.
Journal of Navigation
https://doi.org/10.1017/S0373463322000510 Länk till annan webbplats.

Larsson, M., Niska, A., & Erlingsson, S. (2022). Degradation of Cycle Paths : A Survey in Swedish Municipalities.
CivilEng
https://doi.org/10.3390/civileng3020012 Länk till annan webbplats.

Vitrano, C., & Mellquist, L. (2022). Spatiotemporal accessibility by public transport and time wealth : Insights from two peripheral neighbourhoods in Malmo, Sweden.
Time & Society
https://doi.org/10.1177/0961463X221112305 Länk till annan webbplats.

Porot, L., Zhu, J., Wang, D., & Falchetto, A. C. (2022). Multiple Stress Creep Recovery Test to Differentiate Polymer Modified Bitumen at High Temperature.
Journal of Testing and Evaluation
https://doi.org/10.1520/JTE20220306 Länk till annan webbplats.

Rahman, M. S., & Erlingsson, S. (2022). Monitoring and Simulating the Responses of Four Flexible Pavement Test Sections under Heavy Vehicle Loading.
Journal of Testing and Evaluation
https://doi.org/10.1520/JTE20220305 Länk till annan webbplats.

Lindelöf, P., Said, S., & Ahmed, A. W. (2022). Influences of bus traffic loading on asphalt concrete rutting.
The International Journal of Pavement Engineering
https://doi.org/10.1080/10298436.2022.2154939 Länk till annan webbplats.

Levin, L. (2022). [Review of "Transit crime and sexual violence in cities : international evidence and prevention"].
Security Journal
https://doi.org/10.1057/s41284-022-00345-2 Länk till annan webbplats.

Alexandersson, G., Andersson, M., Bondemark, A., & Hulten, S. (2022). Neither market nor hierarchy : coordination costs in the allocation of track capacity in the Swedish railway network.
Annals of Public and Cooperative Economics
https://doi.org/10.1111/apce.12381 Länk till annan webbplats.

Odolinski, K., Smith, A., Wheat, P., Nilsson, J.-E., & Dheilly, C. (2023). Damage or no damage from traffic : Re-examining marginal cost pricing for rail signalling maintenance.
Transport Policy
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.11.013 Länk till annan webbplats.

Fredriksson, A., Eriksson, L., Löwgren, J., Lemon, N., & Eriksson, D. (2022). An Interactive Visualization Tool for Collaborative Construction Logistics Planning : Creating a Sustainable Project Vicinity.
Sustainability
https://doi.org/10.3390/su142417032 Länk till annan webbplats.

Vitrano, C., & Lindkvist, C. (2022). Justice in Regional Transport Planning through the Lens of Iris Marion Young.
Planning Practice + Research
https://doi.org/10.1080/02697459.2021.1874637 Länk till annan webbplats.

Booth, L., Tan, T., Norman, R., Anund, A., & Pettigrew, S. (2022). Experiences of older adults interacting with a shared autonomous vehicle and recommendations for future implementation.
Transportation Research Part F
https://doi.org/10.1016/j.trf.2022.08.014 Länk till annan webbplats.

Naz, F., Fredriksson, A., & Kjellsdotter Ivert, L. (2022). The Potential of Improving Construction Transport Time Efficiency : A Freight Forwarder Perspective.
Sustainability
https://doi.org/10.3390/su141710491 Länk till annan webbplats.

Bro, T., & Andersson, J. (2022). The Effects of Visual Field Loss from Stroke on Performance in a Driving Simulator.
Optometry and Vision Science
https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000001928 Länk till annan webbplats.

Jahanlou, A. S., Hassani, L., Ranaei, V., Roshanaei, G., Forward, S. et.al. (2022). Safe Traffic Behaviors in Adolescents : A Cross-sectional Study Based on the Theory of Planned Behavior.
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
https://doi.org/10.5812/ijpbs-118336 Länk till annan webbplats.

Zhu, J., Lundberg, J., He, L., & Li, G. (2022). Extending the Black diagram of bitumen to three dimensions.
Construction and Building Materials
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128727 Länk till annan webbplats.

Merkel, A., & Lindgren, S. (2022). Effects of fairway dues on the deployment and utilization of vessels : Lessons from a regression discontinuity design.
Transport Policy
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.07.018 Länk till annan webbplats.

Romano, L., Bruzelius, F., Hjort, M., & Jacobson, B. (2022). Development and analysis of the two-regime transient tyre model for combined slip.
Vehicle System Dynamics
https://doi.org/10.1080/00423114.2022.2057335 Länk till annan webbplats.

Grumert, E., & Pereira, I. (2022). Heads-Up Green in Connected Traffic Signals.
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
https://doi.org/10.1109/TITS.2022.3197919 Länk till annan webbplats.

Rahman, M. S., Erlingsson, S., & Ahmed, A. W. (2022). Modelling the permanent deformation of unbound granular materials in pavements.
International Journal on Road Materials and Pavement Design
https://doi.org/10.1080/14680629.2022.2108883 Länk till annan webbplats.

Ozturk, I., Wallén Warner, H., & Ozkan, T. (2022). Automation Preferences by Traffic Climate and Driver Skills in Two Samples From Countries with Different Levels of Traffic Safety.
Transportation Research Record
https://doi.org/10.1177/03611981221109593 Länk till annan webbplats.

Weibull, K., Lidestam, B., & Prytz, E. (2022). Potential of Cooperative Intelligent Transport System Services to Mitigate Risk Factors Associated With Emergency Vehicle Accidents.
Transportation Research Record
https://doi.org/10.1177/03611981221119459 Länk till annan webbplats.

Nilsson, J.-E. (2022). The Weak Spot of Infrastructure BCA : Cost Overruns in Seven Road and Railway Construction Projects.
Journal of Benefit-Cost Analysis
https://doi.org/10.1017/bca.2022.10 Länk till annan webbplats.

Saliko, D., & Erlingsson, S. (2022). Evaluation of the structural response of two in-service thin flexible pavements under heavy vehicle loading during different seasons by built-in sensors.
The International Journal of Pavement Engineering
https://doi.org/10.1080/10298436.2022.2138875 Länk till annan webbplats.

Hedegaard Sørensen, C., Hansson, L., & Rye, T. (2023). The role of meta-governance in public transport systems : A comparison of major urban regions in Denmark and England.
Transport Policy
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.10.018 Länk till annan webbplats.

Daniels, D., & Yeh, S. (2022). Complexities in the energy-transport co-transformation.
Progress in Energy
https://doi.org/10.1088/2516-1083/ac88b1 Länk till annan webbplats.

Mourad, K., Nordin, L., & Andersson-Sköld, Y. (2022). Assessing flooding and possible adaptation measures using remote sensing data and hydrological modeling in Sweden.
Climate Risk Management
https://doi.org/10.1016/j.crm.2022.100464 Länk till annan webbplats.

Sjörs Dahlman, A., & Anund, A. (2022). Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies among public transport workers in Sweden.
Journal of Transport and Health
https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101508 Länk till annan webbplats.

Mirnig, A. G., Gaertner, M., Froehlich, P., Wallner, V., Sjörs Dahlman, A., Anund, A., … Sypniewski, J. (2022). External communication of automated shuttles : Results, experiences, and lessons learned from three European long-term research projects.
Frontiers in Robotics and AI
https://doi.org/10.3389/frobt.2022.949135 Länk till annan webbplats.

Konferensbidrag

Osman, M. C., Huge-Brodin, M., & Kjellsdotter Ivert, L. (2022). Actor’s Drivers and Barriers switching to Fossil-Free Fuels: A Multiple-case Study.
Presenterad vid 34th Annual NOFOMA Conference
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19093 External link. Länk till annan webbplats.

Vadeby, A., & Mattingly, S. P. (Redakatörer) (2022). Road Safety on Five Continents – RS5C: Proceedings.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19099 External link. Länk till annan webbplats.

Jansson, J., Forsman, Å., & Vadeby, A. (2022). Riding in a safe system: outcome from an international workshop on PTW safety.
Presenterad vid Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19109 External link. Länk till annan webbplats.

Jansson, J., Stave, C., & Söderman, M. (2022). Safety culture and automated vehicles a pre-study.
Presenterad vid Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19107 External link. Länk till annan webbplats.

Skogsmo, I., & Anund, A. (2022). UN’s Sustainable Development Goal for safe, sustainable transport systems for all : do automated shuttles have a role?
Presenterad vid Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19108 External link. Länk till annan webbplats.

Linder, A., Bützer, D., Keller, A., Klug, C., Wijnen, W., & Schmitt, K.-U. (2022). The VIRTUAL project : Open source human body models and tools for virtual crash safety assessment.
Presenterad vid Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19105 External link. Länk till annan webbplats.

Weidel, M., & Anund, A. (2022). Shuttle operators’ attention and fatigue : an explorative study.
Presenterad vid Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19114 External link. Länk till annan webbplats.

Anund, A., Forward, S., & Sjörs Dahlman, A. (2022). Seat belt usage in buses : An observation study of usage and travellers’ perspectives.
Presenterad vid Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19113 External link. Länk till annan webbplats.

Forward, S. (2022). Key determinants influencing motorcyclists´ intention to speed and crash risk.
Presenterad vid Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19112 External link. Länk till annan webbplats.

Sjörs Dahlman, A., Lu, K., Karlsson, J., Sjöqvist, B.-A., & Candefjord, S. (2022). Field evaluation of using Polar H10 sensor to measure heart rate variability for driver state monitoring.
Presenterad vid Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19111 External link. Länk till annan webbplats.

Lu, K., Sjörs Dahlman, A., Karlsson, J., Sjöqvist, B.-A., & Candefjord, S. (2022). Heart rate variability as an indicator for driver fatigue, different effects of time of day and time-on-task.
Presenterad vid DDI 2022 Gothenburg
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19341 External link. Länk till annan webbplats.

Ahlström, C., Kircher, K., & Vater, C. (2022). Strategical use of peripheral vision in driving.
Presenterad vid DDI 2022 Gothenburg
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19340 External link. Länk till annan webbplats.

Kircher, K., Rosberg, T., Thorslund, B., Ahlström, C., Olsson, N. et.al. (2022). Train driver attention is influenced by the type of railway signalling system.
Presenterad vid DDI 2022 Gothenburg
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19339 External link. Länk till annan webbplats.

Kircher, K., & Ahlström, C. (2022). Driver attention monitoring and visual sampling from relevant and irrelevant targets.
Presenterad vid DDI 2022 Gothenburg
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19338 External link. Länk till annan webbplats.

Everton, J., Saliko, D., & Erlingsson, S. (2022). Freeze-thaw influence on the water retention capacity of silty sand subgrades.
Presenterad vid the 11th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19344 External link. Länk till annan webbplats.

Kalman, B., Lo Presti, D., Di Mino, G. et.al. (2022). Estimation of durability of new surface courses using accelerated load test and expert’s opinions.
Presenterad vid the 11th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19342 External link. Länk till annan webbplats.

Sellberg, C., Praetorius, G., & Nivala, M. (2022). Eye-tracking in simulator training and assessment: A semi-structured meta-review.
Presenterad vid the 13th International Conference on Human Factors in Transportation
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19350 External link. Länk till annan webbplats.

Praetorius, G., & Sellberg, C. (2022). Exploring Strengths and Weaknesses in Professional Marine Pilot Education.
Presenterad vid the 13th International Conference on Human Factors in Transportation
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19348 External link. Länk till annan webbplats.

Flöttered, Y.-P., Pereira, I., Olstam, J., & Bieker-Walz, L. (2022). Investigating the behaviors of cyclists and pedestrians under automated shuttle operation.
Presenterad vid SUMO Conference
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19346 Länk till annan webbplats.

Böcker och bokkapitel

Kuttah, D. K. (2022). Advances in Design and Testing of Future Smart Roads: Considering Urbanization, Digitalization, Electrification and Climate Change
https://doi.org/10.1201/9781003280224 Länk till annan webbplats.

Avhandlingar

Järlskog, I. (2022). Occurrence of Traffic-Derived Microplastics in Different Matrices in the Road Environment.
PhD dissertation, Chalmers
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19104 Länk till annan webbplats.

Rosberg, T. (2022). Going from Lineside to In-cab Railway Signaling: Driveability Issues and Solutions.
PhD dissertation, KTH Royal Institute of Technology
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19253 Länk till annan webbplats.

Berry, C. (2022). Income and Fuel Price Elasticities of Car Use
Licentiate dissertation, Linköping University
https://doi.org/10.3384/9789179295141 Länk till annan webbplats.

Saliko, D. (2022). Validation of heavy vehicle loading responses and temperature predictions in flexible pavements using field data
PhD dissertation, KTH Royal Institute of Technology
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19330 Länk till annan webbplats.

Nedan visas övriga publikationer såsom EU-rapporter, rapporter utgivna i andra serier än våra egna, debattartiklar med mera, vilka lagts in i DiVA under perioden oktober 2022 - januari 2023.

Övriga publikationer

Vadeby, A., Fors, C., Nielsen, B., & Johansen, T. C. (2022). ROMA - state assessment of road markings in Denmark, Norway and Sweden: Final report
NordFoU Report 2022-03
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19025 Länk till annan webbplats.

Ridderstedt, I., & Nilsson, J.-E. (2022). Economies of scale versus the costs of bundling in the procurement of highway pavement replacement.
VTI Working Paper 2022:4
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19029 Länk till annan webbplats.

Andersson, A., Blissing, B., Carlsson, H., Erlingsson, S., Hellman, F., Hjort, M., Ihs, A., Kuttah, D., Nåbo, A. & Thorslunf, B. (2022). Designguide för Smarta gator.
TRITA-ABE-RPT nr 2211
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19080 Länk till annan webbplats.

Arvidsson, A. K., Jacobsen, Á., Nonstad, B. et.al. (2022). Vinterväghållning i de nordiska länderna: Statusrapport 2022.
Nordiskt Vägforum raport 1/2022
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19088 Länk till annan webbplats.

Sjöstrand, H., & Vierth, I. (2022). Samhällsekonomiska analyser och effektsamband för sjösäkerhet med fokus på AI-baserad trafikövervakning.
VTI Working Paper 2022:5
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19095 Länk till annan webbplats.

Andersson, K., Herslöf, V., Vadeby, A. et.al. (2022). Smarta urbana trafikzoner: en del av den flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor - resultatrapport steg 2.
Closer rapport
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19103 Länk till annan webbplats.

Merkel, A., Nyberg, E., Ek, K., & Sjöstrand, H. (2022). Economics of shore power for non-liner shipping: socioeconomic appraisal under different access pricing.
VTI Working Paper 2022:6
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19119 Länk till annan webbplats.

Jensen, N., & Torstensson, P. (2022). Trafikverkets excellensområde 10 : Systemperspektiv på järnvägen: Enkätundersökning om buller och vibrationer från spårtrafik.
Institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper, Report 2022:02
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19249 Länk till annan webbplats.

Pyddoke, R., & Thoresson, K. (2022). Samverkan med effekter: samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter – så påverkas resande och kvalitet.
K2 Outreach 2022:1
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19257 Länk till annan webbplats.

Kalantari, J., & Pereira, I. (2022). Förstudie om logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg.
Triple F Rapport 2020.3.2.8
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19256 Länk till annan webbplats.

Calles, B.-M., Petersson, J., Jansson, J. et.al. (2022). Grunddatadomän transportsystem: Kompletterande underlag till den utforskande förstudien.
Trafikverket Publikation 2022:163
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19255 Länk till annan webbplats.

Portinson Hylander, J., Hultén, J., & Svensson, H. (2022). Ansvar och finansiering i svensk kollektivtrafik: idag och i framtiden.
K2 working paper 2022:9
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19336 Länk till annan webbplats.

Vierth, I., Ek, K., From, E., & Lind, J. (2023). The cost impacts of Fit for 55 on shipping and their implications for Swedish freight transport.
VTI Working Paper 2023:1
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19493 Länk till annan webbplats.

Hedegaard Sørensen, C. (2022). Vi måste se det goda i ett långsammare liv.
Svenska dagbladet
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19337 Länk till annan webbplats.

Hedegaard Sørensen, C. (2022). Vi skal tale mere om alle de afledte goder, den grønne omstilling bringer med sig.
Information
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19247 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: