Publikationslista: april - juni, 2021

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar.

Nedan visas de publikationer som getts ut i VTI:s olika rapportserier - VTI rapport, VTI resultat, VTI PM och VTI utlåtanden - under perioden april - juni, 2021.

VTI rapport

Carlson, A., & Vieira, T. The effect of water and snow on the road surface on rolling resistance Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 971A, 2021)

Ihlström, J., & Nuruzzaman, R. Resande under covid-19 och blickar mot framtiden : en enkät- och intervjustudie Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 1080, 2021)

Eriksson, O., & Carlson, A. Förenklad bränsleförbrukningsfunktion : fokus på vägytans betydelse Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 1076, 2021)

Vadeby, A., Forward, S., & Sörensen, G. Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet : resultat från en internationell enkätundersökning Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 1079, 2021)

Sjöstrand, H., Merkel, A., & Vierth, I. Hållbar inlandssjöfart i Sverige : offentlig upphandling som effektivt styrmedel? Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1081, 2021)

Vadeby, A., & Anund, A. Hastigheter på kommunala gator i tätort : resultat från mätningar år 2020 Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 1077, 2021)

Kuttah, D. K. Smarta Gator : teknisk konstruktion och byggande Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 1083, 2021)

Zhu, J., Ahmed, A., & Dinegdae, Y. Bitumen properties and the shear resistance of asphalt mixtures : towards a tool for bitumen selection Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 1084A, 2021)

Kuttah, D. Development of a simple field method for measuring permanent deformations in silty sand subgrade Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 1086A, 2021)

Nygårdhs, S. Road equipment in curves, intersections, and crossings with vulnerable road users : a literature study Länk till annan webbplats.. (VTI rapport 1088A, 2021)

Nilsson, J.-E., Ragipi Rushid, A., & Ridderstedt, I. Kontrakt för underhållsbeläggningar : analyser av produktivitet, effektivitet och kostnadsförändringar mellan avtal och slutkostnader. Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1085, 2021)

Hedegaard Sørensen, C., & Isaksson, K. Omställning till hållbar mobilitet : vilka roller kan smart mobilitet, medborgardeltagande och coronakrisen spela? Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1087, 2021)

Joelsson, T., Fridén Syrjäpalo, L., Henriksson, M., & Balkmar, D. Vardagen i rörelse : en forsknings- och kunskapsöversikt om familjers vardagsmobilitet, social hållbarhet och mobilitetsrättvisa. Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1090, 2021)

Johansson, M., Vierth, I., & Holmgren, K. Klimat- och miljöeffekter av att flytta godstransporter från väg : beräkningar för år 2017, 2030 och 2040. Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1091, 2021)

Forward, S., Sörensen, G., Henriksson, P., & Wallhagen, S. Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser : Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik. Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1082, 2021)

Holmgren, K., Johansson, M., & Maria, P. Sjöfartens användning av alternativa bränslen : trender och förutsättningar. Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1093, 2021)

VTI Resultat

Inga publikationer utgivna under perioden

VTI PM

Lindgren, S., & Johansson, M. Ekonomitankning vid flygplatser : beräkningsunderlag. Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:6)

Torstensson, P. T., & Sedehi Zadeh, N. Prognos över framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik : komplettering av prognosmodell. Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:4)

Andersson, J., Ceci, R., Johansson, N., Malmegård, P., Brunnegård, O., & Eriksson, O. Kommunicerande cykelhjälm : funktioner för ökad trafiksäkerhet. Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:7)

Selander, H., Thorslund, B., & Henriksson, P. The affect of visual acuity on driving ability : a simulator study. Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:8)

Vadeby, A. Vad skulle hända om alla höll hastighetsgränsen? : Effekter på antal omkomna. Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:10)

VTI utlåtande

Inga publikationer utgivna under perioden

Nedan visas de tidskriftsartiklar, konferensbidrag, bokkapitel och avhandlingar som lagts in i DiVA under april - juni, 2021.

Tidskriftsartiklar

Oldbury, K., & Isaksson, K. Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport : The case of Barkarbystaden, Stockholm. Länk till annan webbplats. Cities

Saliko, D., & Erlingsson, S. Damage investigation of thin flexible pavements to Longer Heavier Vehicle loading through instrumented road sections and numerical calculations. Länk till annan webbplats. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Vautard, F., Liu, C., Fröidh, O., & Byström, C. Estimation of interregional rail passengers’ valuations for their desired departure times. Länk till annan webbplats. Transport Policy

Zhu, J., Lu, X., Langfjell, M., & Gudmarsson, A. Quantitative relationship of fundamental rheological properties of bitumen with the empirical Ring and Ball softening point. Länk till annan webbplats. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Forsman, Å., Anund, A., Skyving, M., & Filtness, A. J. Injury crashes and the relationship with disease causing excessive daytime sleepiness. Länk till annan webbplats. Traffic Injury Prevention

Hultman, M., Johansson, I., Lindqvist, F., & Ahlström, C. Driver sleepiness detection with deep neural networks using electrophysiological data. Länk till annan webbplats. Physiological Measurement

Porot, L., Vansteenkiste, S., Makowska, M., Carbonneau, X., Zhu, J., Damen, S., & Plug, K. Characterisation of complex polymer modified bitumen with rheological parameters. Länk till annan webbplats. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Kujala, T., Kircher, K., & Ahlström, C. A Review of Occlusion as a Tool to Assess Attentional Demand in Driving. Länk till annan webbplats. Human Factors

Combs, E. K., Dahlman, A. S., Shattuck, N. L., Heissel, J. A., & Whitaker, L. R. Physiological and Cognitive Performance in F-22 Pilots During Day and Night Flying. Länk till annan webbplats. Aerospace Medicine and Human Performance

Bruzelius, F., & Kharrazi, S. Low speed performance based standards for the Nordic countries. Länk till annan webbplats. International Journal of Vehicle Design. Heavy Vehicle Design

Lindgren, S. A sound investment? : Traffic noise mitigation and property values Länk till annan webbplats.. Journal of Environmental Chemical Engineering

Ydrefors, L., Hjort, M., Kharrazi, S., Jerrelind, J., & Stensson Trigell, A. Rolling resistance and its relation to operating conditions : A literature review. Länk till annan webbplats. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part D, Journal of Automobile Engineering

Bondemark, A., Johansson, E., & Kopsch, F. Accessibility and uncertainty : An empirical analysis of option value in transport. Länk till annan webbplats. Journal of Transport and Land Use

Lundkvist, E., Gustafsson, H., Björklund, G., Davis, P., & Ivarsson, A. Relating Competitive Golfers’ Perceived Emotions and Performance. Perceptual and Motor Skills Länk till annan webbplats.

Selander, H., Strand, N., Almberg, M., & Lidestam, B. Ready for a Learner’s Permit? : Clinical Neuropsychological Off-road Tests and Driving Behaviors in a Simulator among Adolescents with ADHD and ASD. Länk till annan webbplats. Developmental Neurorehabilitation

Carlsson, A., Horion, S., Davidsson, J., Schick, S., Linder, A., Hell, W., & Svensson, M. Y. Dynamic Responses of Female Volunteers in Rear Impact Sled Tests at Two Head Restraint Distances. Länk till annan webbplats. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

Schepers, P., Helbich, M., Hagenzieker, M., de Geus, B., Niska, A. et.al. The development of cycling in European countries since 1990. Länk till annan webbplats. European Journal of Transport and Infrastructure Research

Sjöstrand, K., Klingberg, J., Sedehi Zadeh, N., Haraldsson, M., Rosen, L., & Lindhe, A. The Value of Water-Estimating Water-Disruption Impacts on Businesses. Länk till annan webbplats. Water

Gonzalez-Aregall, M., Cullinane, K., & Vierth, I. Review of A Review of Port Initiatives to Promote Freight Modal Shifts in Europe : Evidence from Port Governance Systems. Länk till annan webbplats. Sustainability

Persson, A., Jonasson, H., Fredriksson, I., Wiklund, U., & Ahlström, C. Heart Rate Variability for Classification of Alert Versus Sleep Deprived Drivers in Real Road Driving Conditions. Länk till annan webbplats. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

Leo, C., Rizzi, M. C., Bos, N. M., Davidse, R. J., Linder, A., Tomasch, E., & Klug, C. Are There Any Significant Differences in Terms of Age and Sex in Pedestrian and Cyclist Accidents? Länk till annan webbplats. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

Takman, J., & Andersson-Sköld, Y. A framework for barriers, opportunities, and potential solutions for renewable energy diffusion : Exemplified by liquefied biogas for heavy trucks. Länk till annan webbplats. Transport Policy

Bakker, B., Zablocki, B., Baker, A., Riethmeister, V., Marx, B., Iyer, G., … Ahlström, C. A Multi-Stage, Multi-Feature Machine Learning Approach to Detect Driver Sleepiness in Naturalistic Road Driving Conditions. Länk till annan webbplats. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

Kircher, K., & Niska, A. Testing of bicycle lighting : Method development and evaluation. Länk till annan webbplats. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives

Konferensbidrag

Inga publikationer utgivna under perioden

Böcker och bokkapitel

Nielsen, J. C. O., Pieringer, A., Thompson, D. J., & Torstensson, P. T. Wheel–Rail Impact Loads, Noise and Vibration : A Review of Excitation Mechanisms, Prediction Methods and Mitigation Measures. Länk till annan webbplats. In Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation Systems (pp. 3–40)

Levin, L., & Forward, S. Explaining Data Analysis Using Qualitative Methods. Länk till annan webbplats. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 107–112)

Forward, S., & Levin, L. A Detailed Approach to Qualitative Research Methods. Länk till annan webbplats. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 39–45)

Hedegaard Sørensen, C., Pettersson, F., & Hansson, J. Planning for Bus Priority. Länk till annan webbplats. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 254–260)

Odolinski, K., & Wheat, P. Rail Cost Functions Länk till annan webbplats.. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 425–430)

Kristoffersson, I., & Börjesson, M. Urban Congestion Charging in Transport Planning Practice. Länk till annan webbplats. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 206–213)

Anund, A., & Vadeby, A. Rumble Strips, Continuous Shoulder, and Centerline. Länk till annan webbplats. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 549–553)

Börjesson, M. Introduction to Transportation Economics Länk till annan webbplats.. In International Encyclopedia of Transportation

Avhandlingar

Inga publikationer utgivna under perioden

Kontakt

Senast uppdaterad: