Publikationslista: januari - mars, 2021

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar.

Nedan visas de publikationer som getts ut i VTI:s olika rapportserier - VTI rapport, VTI resultat, VTI PM och VTI utlåtanden - under perioden januari - mars, 2021.

VTI rapport

Carlson, A., Vieira, T., & Eriksson, O. (VTI rapport 1074, 2021). Fordonsemissionsmodellen PHEM : förstudie om att inkludera vägytans betydelseför rullmotstånd och bränsleförbrukning Länk till annan webbplats.

Grumert, E., Bernhardsson, V., Strömgren, P., Gundlegård, D., Olstam, J., Ekström, J., & Ringdahl, R. (VTI rapport 1078A, 2021). Effects of incidents on motorways : a proposed methodology for estimating and predicting demand, duration and capacity for incident management Länk till annan webbplats.

Nilsson, J.-E., Ridderstedt, I., & Ragipi Rushid, A. (VTI rapport 1073, 2021). Utan spaning, ingen aning : behovet av data för att följa upp effektivitet, produktivitet och innovationer i anläggningssektorn Länk till annan webbplats.

Lidestam, B. (VTI rapport 1075, 2021). Polisens identifieringsljus : ett fältexperiment och två enkätstudier Länk till annan webbplats.

Grumert, E., & Pereira, I. (VTI rapport 1071A, 2021). Connected vehicles in traffic signals : effects in Swedish traffic signal conditions Länk till annan webbplats.

Johansson, M., Karlsson, R., & Westin, J. (VTI rapport 1070, 2021). Sjöfart mot svensk hamn 2007 till 2019 : förändringar i volym, struktur och rörelsemönster Länk till annan webbplats.

VTI Resultat

Grumert, E., Bernhardsson, V., & Ekström, J. (VTI resultat 2021:1). Tvingande variabla hastighetsstyrningssystem : design utifrån föreskrifter och empiriska studier Länk till annan webbplats.

VTI PM

Stave, C., Vadeby, A., & Henriksson, P. (VTI PM 2021:1). Säkerhetskultur i bussbolag Länk till annan webbplats.

Andersson-Sköld, Y., & Nordin, L. (VTI PM 2021:3). SUNRA : Version 2020 Länk till annan webbplats.

Selander, H., & Thorslund, B. (VTI PM 2021:5). Körsimulatorer i förarutbildningen : trafiklärares upplevelse av simulatorns nytta och betydelse Länk till annan webbplats.

VTI utlåtande

Inga utgivna publikationer under januari - mars, 2021

Nedan visas de tidskriftsartiklar, konferensbidrag, bokkapitel och avhandlingar som lagts in i DiVA under januari - mars, 2021.

Tidskriftsartiklar

Fladvad, M., & Erlingsson, S. (2021a). Modelling the response of large-size subbase materials tested under varying moisture conditions in a heavy vehicle simulator Länk till annan webbplats.. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Smith, A. S. J., Odolinski, K., Hossein-Nia, S., Jönsson, P.-A., Stichel, S., Iwnicki, S., & Wheat, P. (2021). Estimating the marginal maintenance cost of different vehicle types on rail infrastructure Länk till annan webbplats.. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit

Ait Ali, A., & Eliasson, J. (2021). European railway deregulation : an overview of market organization and capacity allocation Länk till annan webbplats.. Transportmetrica A

Ahlström, C., Zemblys, R., Jansson, H., Forsberg, C., Karlsson, J., & Anund, A. (2021). Effects of partially automated driving on the development of driver sleepiness Länk till annan webbplats.. Accident Analysis and Prevention

Börjesson, M., Johansson, M., & Kågeson, P. (2021). The economics of electric roads Länk till annan webbplats.. Transportation Research Part C

Järlskog, I., Strömvall, A.-M., Magnusson, K., Galfi, H., Björklund, K., Polukarova, M., Gustafsson, M., Andersson-Sköld, Y., et. al. (2021). Traffic-related microplastic particles, metals, and organic pollutants in an urban area under reconstruction Länk till annan webbplats.. Science of the Total Environment

Rosberg, T., Cavalcanti, T., Thorslund, B., Prytz, E., & Moertl, P. (2021). Driveability analysis of the european rail transport management system (ERTMS) : A systematic literature review Länk till annan webbplats.. Journal of Rail Transport Planning & Management

Aldenius, M., Tsaxiri, P., & Lidestam, H. (2021). The role of environmental requirements in Swedish public procurement of bus transports Länk till annan webbplats.. International Journal of Sustainable Transportation

Moustaid, E., & Flötteröd, G. (2021). Macroscopic model of multidirectional pedestrian network flows Länk till annan webbplats.. Transportation Research Part B

Vautard, F., Liu, C., & Fröidh, O. (2021). Improving interregional rail timetabling through welfare assessment of departure time shifts Länk till annan webbplats.. Journal of Rail Transport Planning & Management

Norén, A., Karlfeldt Fedje, K., Strömvall, A.-M., Rauch, S., & Andersson-Sköld, Y. (2021). Low impact leaching agents as remediation media for organotin and metal contaminated sediments Länk till annan webbplats.. Journal of Environmental Management

Eriksson, L., & Kjeang, A. (2021). Local organization for promoting energy efficiency : reform of local energy advice service in Sweden Länk till annan webbplats.. Energy Efficiency

Bro, T., & Andersson, J. (2021). The effects of visual field loss from glaucoma on performance in a driving simulator Länk till annan webbplats.. Acta Ophthalmologica

Wallsten, A., Henriksson, M., & Isaksson, K. (2021). The Role of Local Public Authorities in Steering toward Smart and Sustainable Mobility : Findings from the Stockholm Metropolitan Area Länk till annan webbplats.. Planning Practice + Research

Ihlström, J., Henriksson, M., & Kircher, K. (2021). Immoral and irrational cyclists? : Exploring the practice of cycling on the pavement Länk till annan webbplats.. Mobilities

Jussila Hammes, J. (2021). Steering cities towards a sustainable transport system in Norway and Sweden Länk till annan webbplats.. Case Studies on Transport Policy

Lindberg, T., Johansson, F., Peterson, A., & Tapani, A. (2021). Discrete Event Simulation of Bus Terminals : A Modular Approach with a High Spatial Resolution Länk till annan webbplats.. Journal of Advanced Transportation

Fladvad, M., & Erlingsson, S. (2021b). Permanent deformation modelling of large-size unbound pavement materials tested in a heavy vehicle simulator under different moisture conditions Länk till annan webbplats.. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Kuttah, D. (2021). Determining the resilient modulus of sandy subgrade using cyclic light weight deflectometer test Länk till annan webbplats.. Transportation Geotechnics

Forward, S. (2021). Speeding behaviour of adolescents and the image of a typical person who speeds Länk till annan webbplats.. Transaction on Transport Sciences, 11(3), 12–24.

Wallén Warner, H. (2021). Beliefs about riding a bicycle when mildly alcohol intoxicated Länk till annan webbplats.. Transportation Research Part F

Lidestam, B., Selander, H., Vaa, T., & Thorslund, B. (2021). The effect of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) on driving behavior and risk perception Länk till annan webbplats.. Traffic Injury Prevention

Nygårdhs, S. (2021). Cyclists’ adaptation to a countdown timer to green traffic light : A before-after field study Länk till annan webbplats.. Applied Ergonomics

Oldbury, K., & Isaksson, K. (2021). Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport : The case of Barkarbystaden, Stockholm Länk till annan webbplats.. Cities

Ahlström, C., Georgoulas, G., & Kircher, K. (2021). Towards a Context-Dependent Multi-Buffer Driver Distraction Detection Algorithm Länk till annan webbplats.. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

Konferensbidrag

Saliko, D., & Erlingsson, S. (2021). Seasonal Variation of the Structural Response of a Thin Instrumented Flexible Pavement under Heavy Vehicle Loading Länk till annan webbplats.. Presenterad vid Transportation Research Board 100th Annual Meeting

Hellman, F., & Haraldsson, M. (Red.). (2021). Sammanställning av referat från Transportforum 2021 Länk till annan webbplats.

Böcker och bokkapitel

Henriksson, M., & Hvidt Breengaard, M. (2021). Is shared mobility innovative enough for gender needs Länk till annan webbplats.. I Transport Innovation for Sustainable Development : A Gender Perspective (s. 19–20)

Linder, A. (2021). Bridging the gender gap in vehicle occupant safety assessments Länk till annan webbplats.. I Transport Innovation for Sustainable Development : A Gender Perspective (s. 51–52)

Hedegaard Sørensen, C., & Isaksson, K. (2021). Coronakrisen : lärdomar för omställning till hållbara transporter Länk till annan webbplats.. I Omstart för kollektivtrafiken : idéer för en hållbar framtid

Avhandlingar

Saliko, D. (2021). Investigation of the structural response of pavements in cold region using instrumented test site data Länk till annan webbplats. (Licentiate dissertation, KTH Royal Institute of Technology)

Witzell, J. (2021). Approaching transformative futures : Discourse and practice in Swedish national transport policy and planning Länk till annan webbplats. (PhD dissertation, KTH Royal Institute of Technology)

Oldbury, K. (2021). Public transport meets smart mobility : Roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS Länk till annan webbplats. (Licentiate dissertation, KTH Royal Institute of Technology)

Nedan visas övriga publikationer såsom EU-rapporter, rapporter utgivna i andra serier än våra egna, debattartiklar med mera, vilka lagts in i DiVA under januari - mars, 2021.

Övriga publikationer

Karlsson, J., Kjellsdotter Ivert, L., & Brunner, S. (2021). Triple F Etableringsprojekt Omvärldsanalys Logistik Länk till annan webbplats..

Hultén, J., & Hedegaard Sørensen, C. (2021). Beslutsfattare måste ta plats i framsätet, inte passivt hoppas på teknikutvecklingen. Länk till annan webbplats. Sydsvenskan.

Hultén, J., Wildt-Persson, A., Alm, J., Almlöf, E., Hedegaard Sørensen, C., Paulsson, A., Perneståhl, A., Wallsten, A. (2021). Att styra det nya : Samhällets styrning av och med smart mobilitet Länk till annan webbplats.

Odolinski, K., & Lidén, T. (2021). Railway line capacity utilisation and its impact on renewal costs Länk till annan webbplats..

Kontakt

Senast uppdaterad: