Publikationslista: januari - mars, 2021

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar.

Nedan visas de publikationer som getts ut i VTI:s olika rapportserier - VTI rapport, VTI resultat, VTI PM och VTI utlåtanden - under perioden januari - mars, 2021.

VTI rapport

Carlson, A., Vieira, T., & Eriksson, O. (VTI rapport 1074, 2021). Fordonsemissionsmodellen PHEM : förstudie om att inkludera vägytans betydelseför rullmotstånd och bränsleförbrukning länk till annan webbplats

Grumert, E., Bernhardsson, V., Strömgren, P., Gundlegård, D., Olstam, J., Ekström, J., & Ringdahl, R. (VTI rapport 1078A, 2021). Effects of incidents on motorways : a proposed methodology for estimating and predicting demand, duration and capacity for incident managementlänk till annan webbplats

Nilsson, J.-E., Ridderstedt, I., & Ragipi Rushid, A. (VTI rapport 1073, 2021). Utan spaning, ingen aning : behovet av data för att följa upp effektivitet, produktivitet och innovationer i anläggningssektornlänk till annan webbplats

Lidestam, B. (VTI rapport 1075, 2021). Polisens identifieringsljus : ett fältexperiment och två enkätstudierlänk till annan webbplats

Grumert, E., & Pereira, I. (VTI rapport 1071A, 2021). Connected vehicles in traffic signals : effects in Swedish traffic signal conditions länk till annan webbplats

Johansson, M., Karlsson, R., & Westin, J. (VTI rapport 1070, 2021). Sjöfart mot svensk hamn 2007 till 2019 : förändringar i volym, struktur och rörelsemönsterlänk till annan webbplats

VTI Resultat

Grumert, E., Bernhardsson, V., & Ekström, J. (VTI resultat 2021:1). Tvingande variabla hastighetsstyrningssystem : design utifrån föreskrifter och empiriska studierlänk till annan webbplats

VTI PM

Stave, C., Vadeby, A., & Henriksson, P. (VTI PM 2021:1). Säkerhetskultur i bussbolaglänk till annan webbplats

Andersson-Sköld, Y., & Nordin, L. (VTI PM 2021:3). SUNRA : Version 2020länk till annan webbplats

Selander, H., & Thorslund, B. (VTI PM 2021:5). Körsimulatorer i förarutbildningen : trafiklärares upplevelse av simulatorns nytta och betydelselänk till annan webbplats

VTI utlåtande

Inga utgivna publikationer under januari - mars, 2021

Nedan visas de tidskriftsartiklar, konferensbidrag, bokkapitel och avhandlingar som lagts in i DiVA under januari - mars, 2021.

Tidskriftsartiklar

Fladvad, M., & Erlingsson, S. (2021a). Modelling the response of large-size subbase materials tested under varying moisture conditions in a heavy vehicle simulatorlänk till annan webbplats. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Smith, A. S. J., Odolinski, K., Hossein-Nia, S., Jönsson, P.-A., Stichel, S., Iwnicki, S., & Wheat, P. (2021). Estimating the marginal maintenance cost of different vehicle types on rail infrastructurelänk till annan webbplats. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit

Ait Ali, A., & Eliasson, J. (2021). European railway deregulation : an overview of market organization and capacity allocationlänk till annan webbplats. Transportmetrica A

Ahlström, C., Zemblys, R., Jansson, H., Forsberg, C., Karlsson, J., & Anund, A. (2021). Effects of partially automated driving on the development of driver sleepinesslänk till annan webbplats. Accident Analysis and Prevention

Börjesson, M., Johansson, M., & Kågeson, P. (2021). The economics of electric roadslänk till annan webbplats. Transportation Research Part C

Järlskog, I., Strömvall, A.-M., Magnusson, K., Galfi, H., Björklund, K., Polukarova, M., Gustafsson, M., Andersson-Sköld, Y., et. al. (2021). Traffic-related microplastic particles, metals, and organic pollutants in an urban area under reconstructionlänk till annan webbplats. Science of the Total Environment

Rosberg, T., Cavalcanti, T., Thorslund, B., Prytz, E., & Moertl, P. (2021). Driveability analysis of the european rail transport management system (ERTMS) : A systematic literature reviewlänk till annan webbplats. Journal of Rail Transport Planning & Management

Aldenius, M., Tsaxiri, P., & Lidestam, H. (2021). The role of environmental requirements in Swedish public procurement of bus transportslänk till annan webbplats. International Journal of Sustainable Transportation

Moustaid, E., & Flötteröd, G. (2021). Macroscopic model of multidirectional pedestrian network flowslänk till annan webbplats. Transportation Research Part B

Vautard, F., Liu, C., & Fröidh, O. (2021). Improving interregional rail timetabling through welfare assessment of departure time shiftslänk till annan webbplats. Journal of Rail Transport Planning & Management

Norén, A., Karlfeldt Fedje, K., Strömvall, A.-M., Rauch, S., & Andersson-Sköld, Y. (2021). Low impact leaching agents as remediation media for organotin and metal contaminated sedimentslänk till annan webbplats. Journal of Environmental Management

Eriksson, L., & Kjeang, A. (2021). Local organization for promoting energy efficiency : reform of local energy advice service in Swedenlänk till annan webbplats. Energy Efficiency

Bro, T., & Andersson, J. (2021). The effects of visual field loss from glaucoma on performance in a driving simulatorlänk till annan webbplats. Acta Ophthalmologica

Wallsten, A., Henriksson, M., & Isaksson, K. (2021). The Role of Local Public Authorities in Steering toward Smart and Sustainable Mobility : Findings from the Stockholm Metropolitan Arealänk till annan webbplats. Planning Practice + Research

Ihlström, J., Henriksson, M., & Kircher, K. (2021). Immoral and irrational cyclists? : Exploring the practice of cycling on the pavementlänk till annan webbplats. Mobilities

Jussila Hammes, J. (2021). Steering cities towards a sustainable transport system in Norway and Swedenlänk till annan webbplats. Case Studies on Transport Policy

Lindberg, T., Johansson, F., Peterson, A., & Tapani, A. (2021). Discrete Event Simulation of Bus Terminals : A Modular Approach with a High Spatial Resolutionlänk till annan webbplats. Journal of Advanced Transportation

Fladvad, M., & Erlingsson, S. (2021b). Permanent deformation modelling of large-size unbound pavement materials tested in a heavy vehicle simulator under different moisture conditionslänk till annan webbplats. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Kuttah, D. (2021). Determining the resilient modulus of sandy subgrade using cyclic light weight deflectometer testlänk till annan webbplats. Transportation Geotechnics

Forward, S. (2021). Speeding behaviour of adolescents and the image of a typical person who speedslänk till annan webbplats. Transaction on Transport Sciences, 11(3), 12–24.

Wallén Warner, H. (2021). Beliefs about riding a bicycle when mildly alcohol intoxicatedlänk till annan webbplats. Transportation Research Part F

Lidestam, B., Selander, H., Vaa, T., & Thorslund, B. (2021). The effect of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) on driving behavior and risk perceptionlänk till annan webbplats. Traffic Injury Prevention

Nygårdhs, S. (2021). Cyclists’ adaptation to a countdown timer to green traffic light : A before-after field studylänk till annan webbplats. Applied Ergonomics

Oldbury, K., & Isaksson, K. (2021). Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport : The case of Barkarbystaden, Stockholmlänk till annan webbplats. Cities

Ahlström, C., Georgoulas, G., & Kircher, K. (2021). Towards a Context-Dependent Multi-Buffer Driver Distraction Detection Algorithmlänk till annan webbplats. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

Konferensbidrag

Saliko, D., & Erlingsson, S. (2021). Seasonal Variation of the Structural Response of a Thin Instrumented Flexible Pavement under Heavy Vehicle Loadinglänk till annan webbplats. Presenterad vid Transportation Research Board 100th Annual Meeting

Hellman, F., & Haraldsson, M. (Red.). (2021). Sammanställning av referat från Transportforum 2021 länk till annan webbplats

Böcker och bokkapitel

Henriksson, M., & Hvidt Breengaard, M. (2021). Is shared mobility innovative enough for gender needslänk till annan webbplats. I Transport Innovation for Sustainable Development : A Gender Perspective (s. 19–20)

Linder, A. (2021). Bridging the gender gap in vehicle occupant safety assessmentslänk till annan webbplats. I Transport Innovation for Sustainable Development : A Gender Perspective (s. 51–52)

Hedegaard Sørensen, C., & Isaksson, K. (2021). Coronakrisen : lärdomar för omställning till hållbara transporterlänk till annan webbplats. I Omstart för kollektivtrafiken : idéer för en hållbar framtid

Avhandlingar

Saliko, D. (2021). Investigation of the structural response of pavements in cold region using instrumented test site datalänk till annan webbplats (Licentiate dissertation, KTH Royal Institute of Technology)

Witzell, J. (2021). Approaching transformative futures : Discourse and practice in Swedish national transport policy and planninglänk till annan webbplats (PhD dissertation, KTH Royal Institute of Technology)

Oldbury, K. (2021). Public transport meets smart mobility : Roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaSlänk till annan webbplats (Licentiate dissertation, KTH Royal Institute of Technology)

Nedan visas övriga publikationer såsom EU-rapporter, rapporter utgivna i andra serier än våra egna, debattartiklar med mera, vilka lagts in i DiVA under januari - mars, 2021.

Övriga publikationer

Karlsson, J., Kjellsdotter Ivert, L., & Brunner, S. (2021). Triple F Etableringsprojekt Omvärldsanalys Logistiklänk till annan webbplats.

Hultén, J., & Hedegaard Sørensen, C. (2021). Beslutsfattare måste ta plats i framsätet, inte passivt hoppas på teknikutvecklingen.länk till annan webbplats Sydsvenskan.

Hultén, J., Wildt-Persson, A., Alm, J., Almlöf, E., Hedegaard Sørensen, C., Paulsson, A., Perneståhl, A., Wallsten, A. (2021). Att styra det nya : Samhällets styrning av och med smart mobilitetlänk till annan webbplats

Odolinski, K., & Lidén, T. (2021). Railway line capacity utilisation and its impact on renewal costslänk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: