Publikationslista: juni - september, 2022

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar.

Nedan visas de publikationer som getts ut i VTI:s olika rapportserier - VTI rapport, VTI resultat och VTI PM - under perioden juni - september, 2022.

VTI rapport

Eriksson, J., Henriksson, P., & Rizzi, M. C. (2022). Oskyddade trafikanters inblandning i olyckor och deras skadeutfall : en jämförande studie mellan fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister. (VTI rapport 1133)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18774 Länk till annan webbplats.

Karlsson, J., Karlsson, R., Carlson, A., & Kalantari, J. (2022). Energioptimala godstransporter ur ett nationellt systemperspektiv : en metod för utvärdering av potential för minskad energianvändning. (VTI rapport 1111)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18782 Länk till annan webbplats.

Kuttah, D. K. (2022). Laboratory assessment of gravel wearing course stabilization under various climate conditions. (VTI rapport 1132A)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18784 Länk till annan webbplats.

Eriksson, O., Andrén, P., & Lundberg, T. (2022). Comparison of IRI from connected vehicles and IRI from profilometer : Measurements done in 2021. (VTI rapport 1135A)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18788 Länk till annan webbplats.

Wallén Warner, H., Björklund, G., & Henriksson, P. (2022). Polisers inblandning i trafikolyckor under utryckningskörning. (VTI rapport 1136)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18852 Länk till annan webbplats.

Karlström, J., & Niska, A. (2022). Cyklingens koppling till Agenda 2030 : systemtänkande i transportsektorn. (VTI rapport 1130)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18857 Länk till annan webbplats.

Eriksson, J., Eriksson, O., Silvano, A. P., & Karlström, J. (2022). Skattning av cykeltrafikarbetet : en pilotstudie i tre kommuner. (VTI rapport 1137)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18858 Länk till annan webbplats.

Nordin, L. (2022). Cykeldata : en översikt av data tillgänglig för cykelforskning i Sverige. (VTI rapport 1140)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18930 Länk till annan webbplats.

Björklund, G., & Andersson, J. (2022). Grundorsaker till mänskliga felhandlingar inom operativ tågtrafikledning. (VTI rapport 1139)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19016 Länk till annan webbplats.

VTI Resultat

Hellman, F., & Arvidsson, H. (2022). Var genereras glimmer i byggprocessen? : fält- och laboratoriestudier. (VTI resultat 2022:3)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18771 Länk till annan webbplats.

VTI PM

Svensson, N., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Andersson, A., Pereira, I., Vitrano, C., Eriksson, O., Lundberg, T., Nygårdhs, S. (2022). Ride the future – strategisk satsning : fem studier med fokus på autonoma bussar i städer. (VTI PM 2022:5)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18772 Länk till annan webbplats.

Thorslund, B., & Gällman, K. (2022). Järnvägens HUS förstudie : sammankoppling av simulatorer för järnväg. (VTI PM 2022:6)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18783 Länk till annan webbplats.

Nordin, L., Larson, M., Hellman, F., & Turesson, A. (2022). Fuktmätning i väg med georadar : försök med vågutbredningshastighet som metod. (VTI PM 2022:8)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18923 Länk till annan webbplats.

Merkel, A., Vierth, I., Jändel, S., & Kvarnefalk, A. (2022). Kartläggning av hamnarnas avgifter : framtagen inom projektet ”Avgiftsmodell 2028”. (VTI PM 2022:9)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18931 Länk till annan webbplats.Nedan visas de tidskriftsartiklar, konferensbidrag, bokkapitel och avhandlingar som lagts in i DiVA under juni - september, 2022.

Tidskriftsartiklar

Ahlström, C., Diederichs, F., & Teichmann, D. (2022). Technologies for Risk Mitigation and Support of Impaired Drivers. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
https://doi.org/10.1109/TITS.2022.3169858 Länk till annan webbplats.

Docherty, I., Stone, J., Curtis, C., Hedegaard Sørensen, C., et.al. (2022). The case for ‘public’ transport in the age of automated mobility. Cities
https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103784 Länk till annan webbplats.

Eriksson, L., & Olsson, L. (2022). The role of middle actors in electrification of transport in Swedish rural areas. Case Studies on Transport Policy.
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.06.009 Länk till annan webbplats.

Anund, A., & Ihlström, J. (2022). Threats and violence towards urban bus drivers in Sweden’ : Drivers experiences and general recommendations to prevent violence and threats. Work
https://doi.org/10.3233/WOR-205277 Länk till annan webbplats.

Farah, H., Postigo, I., Reddy, N., Olstam, J., et.al. (2022). Modeling Automated Driving in Microscopic Traffic Simulations for Traffic Performance Evaluations : Aspects to Consider and State of the Practice. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
https://doi.org/10.1109/tits.2022.3200176 Länk till annan webbplats.

Asplund, D., & Pyddoke, R. (2022). How Does Concern for Low-income Individuals Affect Optimal Public Transport Policy in a Small City? Journal of Transport Economics and Policy
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18908 Länk till annan webbplats.

Romano, L., Bruzelius, F., & Jacobson, B. (2022). An extended LuGre-brush tyre model for large camber angles and turning speeds. Vehicle System Dynamics.
https://doi.org/10.1080/00423114.2022.2086887 Länk till annan webbplats.

Castro, G. P., Johansson, F., & Olstam, J. (2022). How to Model the Effect of Gradient on Bicycle Traffic in Microscopic Traffic Simulation. Transportation Research Record
https://doi.org/10.1177/03611981221094300 Länk till annan webbplats.

Wallén Warner, H., Andersson, J., & Patten, C. (2022). Shared space : Different age groups’ perspectives. Transportation Research Part F
https://doi.org/10.1016/j.trf.2022.07.009 Länk till annan webbplats.

Kristoffersson, I., & Berglund, S. (2022). [Review of Modelling connection trips to long-distance travel]. European Transport Research Review
https://doi.org/10.1186/s12544-022-00556-z Länk till annan webbplats.

Charoenwong, C., Connolly, D. P., Odolinski, K., et. al. (2022). The effect of rolling stock characteristics on differential railway track settlement : An engineering-economic model. Transportation Geotechnics
https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2022.100845 Länk till annan webbplats.

Aramrattana, M., Fu, J., & Selpi, S. (2022). Behavioral adaptation of drivers when driving among automated vehicles. Journal of Intelligent and Connected Vehicles
https://doi.org/10.1108/JICV-07-2022-0031 Länk till annan webbplats.

Järlskog, I., Jaramillo-Vogel, D., Gustafsson, M., Andersson-Sköld, Y., et. al. (2022). Differentiating and Quantifying Carbonaceous (Tire, Bitumen, and Road Marking Wear) and Non-carbonaceous (Metals, Minerals, and Glass Beads) Non-exhaust Particles in Road Dust Samples from a Traffic Environment. Water, Air and Soil Pollution
https://doi.org/10.1007/s11270-022-05847-8 Länk till annan webbplats.

Fussell, J. C., Franklin, M., Green, D. C., Gustafsson, M., et,al. (2022). [Review of A Review of Road Traffic-Derived Non-Exhaust Particles : Emissions, Physicochemical Characteristics, Health Risks, and Mitigation Measures]. Environmental Science and Technology
https://doi.org/10.1021/acs.est.2c01072 Länk till annan webbplats.

Konferensbidrag

Ydrefors, L., Hjort, M., Kharrazi, S., Jerrelind, J., & Stensson Trigell, A. (2022). Development of a method for measuring rolling resistance at different tyre temperatures. Lecture Notes in Mechanical Engineering : 27th IAVSD Symposium, Digital from St Petersburg, 17-19 August, 2021,
https://doi.org/10.1007/978-3-031-07305-2_95 Länk till annan webbplats.

Kuttah, D. K. (2022). Assessing the Use of By Product Foundry Sand in Asphalt Mixtures. Proceedings of the 7th International Conference on Civil Structural and Transportation Engineering (ICCSTE’22)
https://doi.org/10.11159/iccste22.101 Länk till annan webbplats.

Ait Ali, A., Pålsson, B., Odolinski, K., & Torstensson, P. (2022). Evaluation of long-term maintenance of switches & crossings with respect to life-cycle costs and socio-economic impact. 21st Nordic Seminar on Railway at Technology Tampere University, 21 – 22 June 2022 in Tampere, Finland
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18794 Länk till annan webbplats.

Eriksson, O., Torstensson, P., Pieringer, et.al. (2022). Statistical analysis of curve squeal based on long-term onboard noise measurements. 21st Nordic Seminar on Railway at Technology Tampere University. 21 – 22 June 2022 in Tampere, Finland
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18793 Länk till annan webbplats.

Kuttah, D. K. (2022b). Modelling the permanent strains measured by in-situ cyclic light weight deflectometer for silty sand subgrade soil. The 11th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields
https://doi.org/10.1201/9781003222897-50 Länk till annan webbplats.

Sandberg, U., & Mioduszewski, P. (2022). The EU Tyre Noise Label : The problem with measuring the noise level of only a few of all tyre variants. Internoise 2022, 21-24 August, 2022. Glasgow, Scotland
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18862 Länk till annan webbplats.

Schlatter, F., Sandberg, U., Bühlmann, E., Berge, T., & Goubert, L. (2022). Project STEER : Improving the EU Tyre Noise Label. Internoise 2022, 21-24 August, 2022. Glasgow, Scotland
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18861 Länk till annan webbplats.

Genzel, J., Carlsson, A., Linder, A., Pipkorn, B., & Svensson, M. (2022). An Open-Source Finite Element Model of a Generic Car Seat : Development and Validation for Low-Severity Rear Impact Evaluations. 2022 IRCOBI Conference Proceedings
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18936 Länk till annan webbplats.

Torstensson, P., Aggestam, E., Maglio, M., Nielsen, J. C. O., Jerson, T., Ögren, M., & Genell, A. (2022). Rail Acceleration Induced by Train Pass-by : Field Measurements and Validation of a Simulation Model. Lecture Notes in Mechanical Engineering : 27th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2021
https://doi.org/10.1007/978-3-031-07305-2_31 Länk till annan webbplats.

Kharrazi, S., Bruzelius, F., Augusto, B., & Hjort, M. (2022). Wheelbase Influence on Performance of Tractor-Semitrailer Combinations. Lecture Notes in Mechanical Engineering : 27th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2021, 713–725.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-07305-2_67 Länk till annan webbplats.

Böcker och bokkapitel

Freitas, E., Barros, A., Vuye, C., Sousa, J., Sjögren, L., Goubert, L., & Cerezo, V. (2023). Tests and Surveillance on Pavement Surface Characteristics. In Advances on Testing and Experimentation in Civil Engineering
https://doi.org/10.1007/978-3-031-05875-2_6 Länk till annan webbplats.

Isaksson, K., Oldbury, K., & Marsden, G. (2022). Lessons learned about experimentation in an era of transformation. In Experimentation for sustainable transport : Risks, strengths, and governance implications
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18929 Länk till annan webbplats.

Oldbury, K. (editor), Marsden, G. (editor) (2022). Experimentation for sustainable transport : Risks, strengths, and governance implications
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18925 Länk till annan webbplats.

Oldbury, K. (2022). Experimentation and platformisation : insights from a Mobility as a Service pilot. In Experimentation for sustainable transport : Risks, strengths, and governance implications
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18927 Länk till annan webbplats.

Oldbury, K., & Isaksson, K. (2022). What happens beyond the experiment? : Reflections on a collaborative partnership in Stockholm. In Experimentation for sustainable transport : Risks, strengths, and governance implications
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18928 Länk till annan webbplats.

Oldbury, K., Isaksson, K., & Marsden, G. (2022). Experimental spaces for sustainable transport : the critical role of public actors. In Experimentation for sustainable transport : Risks, strengths, and governance implications
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18926 Länk till annan webbplats.

Avhandlingar

Ydrefors, L. (2022). The relationship between rolling resistance and tyre operating conditions, with a focus on tyre temperature (Licentiate dissertation, KTH Royal Institute of Technology)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18776 Länk till annan webbplats.

Andersson, A. (2022). Mode choice modelling of long-distance passenger transport based on mobile phone network data (Licentiate dissertation, Linköping University Electronic Press).
https://doi.org/10.3384/9789179293604 Länk till annan webbplats.

Naz, F. (2022). Construction transport efficiency from the perspective of main contractor and transporter (Licentiate dissertation, Linköping University Electronic Press).
https://doi.org/10.3384/9789179292744 Länk till annan webbplats.

Postigo, I. (2022). Developing Microscopic Traffic Simulation Models for the Transition Towards Automated Driving (Licentiate dissertation, Linköping University Electronic Press).
https://doi.org/10.3384/9789179294397 Länk till annan webbplats.

Nedan visas övriga publikationer såsom EU-rapporter, rapporter utgivna i andra serier än våra egna, debattartiklar med mera, vilka lagts in i DiVA under juni - september, 2022.

Övriga publikationer

Portinson Hylander, J., & Hultén, J. (2022). Kollektivtrafikens organisering och finansiering : en kunskapsöversikt. (K2)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18780 Länk till annan webbplats.

Larsson, M., & Silvano, A. P. (2022). Open data for bicycle classification for better planning and simulation, and for better detection from motorized vehicles (OpenBike-CD). (SAFER pre-studies)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18781 Länk till annan webbplats.

Solis Marcos, I., & Hummelgård, C. (2022). CO2 project – CO2 effects on drivers’ state and performance. (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. FFI)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18853 Länk till annan webbplats.

Pyddoke, R., & Thoresson, K. (2022). Has collaboration contributed to goal achievement in Swedish public transport? (K2 working paper 2022:5)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18860 Länk till annan webbplats.

Ellison, M., Stave, C., Vadeby, A., & Henriksson, P. (2022). Att utveckla verktyg för säkerhetskultur i bussföretag. (Bivab)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-18859 Länk till annan webbplats.

Fredriksson, A., Angelakis, V., Eriksson, D., Eriksson, L., et.al. (2022). Störningsfri stad : slutrapport i projektet Visualiserad byggtrafikplanering för en störningsfri stadsutveckling. (Slutrapport Vinnova)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19022 Länk till annan webbplats.

Bhatti, J. H., Danilovic, M., & Nåbo, A. (2022). A System Approach to Electrification of Transportation : An International Comparison. (Sweden-China Bridge. Report 2022-7)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19019 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: