List of publications: October 2022 - January 2023

VTI has digitized all its own reports from 1925 and onwards. Our research is also presented in scientific articles, conference papers, books, and dissertations.

Below is a list of reports published during October, 2022, to January, 2023 in the three VTI report series: VTI rapport, VTI resultat, and VTI PM .

VTI rapport

Johansson, M., Lind, J. & Vierth, I. (2023). Regionala skillnader i transportkostnader för gods
VTI rapport 1134
http://urn.kb.se/resolve?urn:nbn:se:vti:diva-19494 External link.

Eriksson, O. (2023). Prognosmetoder för spårdjup och IRI : utökad metodbeskrivning och tilläggsfrågor.
VTI rapport 1159
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19491 External link.

Nåbo, A., Nordin, L., Andersson, J., Berglund, M., Bhatti, H. J., Brunner, S. et.al. (2023). Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter : rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller.
VTI rapport 1158
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19335 External link.

Arvidsson, A. K., & Lundberg, T. (2022). Friktion-och makrotexturutveckling på nya beläggningar : verifiering av tidigare resultat.
VTI rapport 1157
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19266 External link.

Vierth, I., Lind, J., Merkel, A., From, E., & Ek, K. (2022). Effekter av Fit for 55 på sjötransporter : kostnader för svensk godstrafik.
VTI rapport 1156
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19246 External link.

Sjörs Dahlman, A., Stave, C., Weidel, M., Anund, A., & Larsson, K. (2022). Coronapandemins konsekvenser för bussförare i lokal och regional kollektivtrafik : resultat under pågående pandemi.
VTI rapport 1151
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19239 External link.

Vierth, I. (2022). Virkestransporter på järnväg efter stormen Gudrun : vad kan vi lära oss av erfarenheterna?
VTI rapport 1072
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19121 External link.

Kircher, K., Tiedje, T., Weidel, M., & Abenoza, R. (2022). Trafik på lika villkor : ska cykeln färdas i mitten av körbanan?
VTI rapport 1153
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19120 External link.

Andersson-Sköld, Y., Norrman, J., Patrício, J., Mirzanamadi, R., & Claesson, J. (2022). Masshantering : indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling.
VTI rapport 1154
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19122 External link.

Bjurström, H., & Nilsson, R. (2022). Polering av högkvalitativa beläggningar : en förstudie.
VTI rapport 1146
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19118 External link.

Karemyr, M., Pettersson, T., Svensson, M., & Linder, A. (2022). Seat Evaluation Tools (SETs) : Development of prototype concepts of the SETs of an average female and male for low severity rear impact crash testing.
VTI rapport 1147A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19117 External link.

Silvano, A. P. (2022). Omkomna motorcyklister i trafikolyckor 2013–2018 : en jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland.
VTI rapport 1150
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19115 External link.

Andersson, Jan, Andersson, Jeanette, Nyberg, J., Swärdh, J-E., Bondemark, A., Henriksson, P. et.al. (2022). Regeringsuppdrag synfält : utredning om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall.
VTI rapport 1149
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19098 External link.

Ghafoori, E. (2022a). Improving durability of open-graded asphalt pavements : with focus on raveling performance.
VTI rapport 1148A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19096 External link.

Ahmed, A., Rahman, S., & Erlingsson, S. (2022). Iron sand as a frost protection layer : thickness design charts.
VTI rapport 1144A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19086 External link.

Hjort, M., Andersson, A., Blissing, B., Källgren L. et.al. (2022). Smarta gator : VR-simulering av framtida stadsmiljöer.
VTI rapport 1141
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19083 External link.

Dinegdae, Y. H. (2022). Pavement inputs variability characterization : state of the art literature review.
VTI rapport 1138A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19087 External link.

Rahman, S., Waldemarson, A., & Ahmed, A. (2022). Evaluation of conditioning methods for the determination of water sensitivity of asphalt concrete mixtures : comparison of MIST, SS-EN 12697-12:2018 (Method A) and TDOK 2017:0650.
VTI rapport 1145A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19082 External link.

Ghafoori, E. (2022). Investigating and modelling behavior of asphalt mixtures during road construction : with focus on transportation and unloading phases of road construction.
VTI rapport 1143A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19079 External link.

Kalantari, J., Merkel, A., Kjellsdotter Ivert, L., Wehner, J., & Krzynski, T. (2022). Anlöpsoptimering och energieffektivitet : skattning av maximal och realiserbar potential.
VTI rapport 1142
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19030 External link.

VTI Resultat

Nygårdhs, S., & Fors, C. (2022). Utvärdering av olika typer av profilering och nedfräsning av vägmarkering : kant-och mittlinjer på länsväg 250.
VTI resultat 2022:7
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19265 External link.

Andersson-Sköld, Y., Nordin, L., Polukarova, M., Afridi, M. A., Erlingsson, S., & Nyberg, E. (2022). Sunra för lokal och regional infrastruktur : prototypen Sulri : Version 2022.
VTI resultat 2022:5
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19241 External link.

Rizzi, M. C., & Strandroth, J. (2022). Olika skademått som beskriver hälsoförlust till följd av trafikolyckor : hur påverkas prioriteringar i trafiksäkerhetsarbetet?
VTI resultat 2022:4
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19081 External link.

VTI PM

Björk, L. (2022). Konsekvensanalys av förslag om att införa ett arbetsmaskinsregister : underlagsrapport till Transportstyrelsens regeringsuppdrag (M2021/00358).
VTI PM 2022:7
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19024 External link.

Arvidsson, H., Stenlid, L., Göransson, M., & Hermelin, K. (2022). Användning av begreppet bergtyp i Sverige : delrapport 1 för ny klassificering av bergtyp i Sverige.
VTI PM 2022:11
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19106 External link.

Wallhagen, S., Selander, H., & Sandin, J. (2022). Äldre förare av motorfordon i trafikolycka : analys av data från Strada 2010–2019.
VTI PM 2022:13
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19331 External link.

Johansen, T. C., & Fors, C. (2022). Nordic certification system for road marking materials : results of performance measurements in 2022.
VTI PM 2022:14A
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19332 External link.

Björk, L., & Vierth, I. (2022). Vilken överflyttning av godstransporter från väg till järnväg har skett? En kunskapssammanställning.
VTI PM 2022:10
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19334 External link.

Arvidsson, H., Stenlid, L., Göransson, M., & Hermelin, K. (2022). Bergklassificering för anläggningsändamål i andra länder : delrapport 2 för ny klassificering av bergtyp i Sverige.
VTI PM 2022:12
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19116 External link.

Below is a list of journal articles, conference papers, book chapters, and dissertations presented in DiVA during October, 2022, to January, 2023.

Journal articles

Osman, M. C., Huge-Brodin, M., Ammenberg, J., & Karlsson, J. (2022). Exploring green logistics practices in freight transport and logistics: a study of biomethane use in Sweden.
International Journal of Logistics Research and Applications
https://doi.org/10.1080/13675567.2022.2100332 External link.

Andersson-Sköld, Y., Nordin, L., Patrício, J., Andersson, J., Erlingsson, S. et.al. (2022). Development of the SUNRA Tool to Improve Regional and Local Sustainability of the Transportation Sector.
Sustainability
https://doi.org/10.3390/su141811275 External link.

Järlskog, I., Jaramillo-Vogel, D., Rausch, J., Gustafsson, M., Strömvall, A.-M., & Andersson-Sköld, Y. (2022). Concentrations of tire wear microplastics and other traffic-derived non-exhaust particles in the road environment.
Environment International
https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107618 External link.

Hallqvist, R., Munjulury, R. C., Braun, R., Eek, M., & Krus, P. (2022). Realizing Interoperability between MBSE Domains in Aircraft System Development.
Electronics
https://doi.org/10.3390/electronics11182901 External link.

Lu, K., Sjörs Dahlman, A., Karlsson, J., & Candefjord, S. (2022). Detecting driver fatigue using heart rate variability : A systematic review.
Accident Analysis and Prevention
https://doi.org/10.1016/j.aap.2022.106830 External link.

He, L., Zhou, Z., Ling, F., Alexiadis, A., Zhu, Jiqing et.al. (2022). A Coarse-Grained Molecular Model for Simulating Self-Healing of Bitumen.
Applied Sciences
https://doi.org/10.3390/app122010360 External link.

Andreotti, E., Selpi, M., & Aramrattana, M. (2022). Cooperative Merging Strategy Between Connected Autonomous Vehicles in Mixed Traffic.
IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems
https://doi.org/10.1109/OJITS.2022.3179125 External link.

Amador, O., Aramrattana, M., & Vinel, A. (2022). A Survey on Remote Operation of Road Vehicles.
IEEE Access
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3229168 External link.

Eliasson, J., & Börjesson, M. (2022). Costs and benefits of parking charges in residential areas.
Transportation Research Part B
https://doi.org/10.1016/j.trb.2022.10.012 External link.

França, J. E. M., Hollnagel, E., & Praetorius, G. (2022). Analysing the interactions and complexities of the operations in the production area of an FPSO platform using the functional resonance analysis method (FRAM).
Arabian Journal of Geosciences
https://doi.org/10.1007/s12517-022-09801-0 External link.

Alm, J., & Koglin, T. (2022). (In)capacity to implement measures for increased cycling : Experiences and perspectives from cycling planners in Sweden.
Journal of Urban Mobility
https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2022.100029 External link.

Lackner, C., Heinzl, P., Rizzi, M. C., Leo, C., Linder, Astrid et.al.(2022). Tram to Pedestrian Collisions : Priorities and Potentials.
Frontiers in Future Transportation
https://doi.org/10.3389/ffutr.2022.913887 External link.

Vecchiato, G., Ahlström, C., & Chuang, L. L. (2022). Editorial: Cognitive Mechanisms for Safe Road Traffic Systems.
Frontiers in Neuroergonomics
https://doi.org/10.3389/fnrgo.2022.897659 External link.

Hermelin, B., & Henriksson, M. (2022). Transport and Mobility Planning for Sustainable Development.
Planning Practice + Research
https://doi.org/10.1080/02697459.2022.2082756 External link.

Stephens, A. N., Stephan, K. L., Crotty, R., O’Hern, S., & Björklund, G. (2023). Too close for comfort : A mixed methods study to understand self-reported tailgating using the theory of planned behaviour.
Transportation Research Part F
https://doi.org/10.1016/j.trf.2022.12.005 External link.

Aylward, K., Weber, R., Lundh, M., MacKinnon, S. N., & Dahlman, J. (2022). Navigators’ views of a collision avoidance decision support system for maritime navigation.
Journal of Navigation
https://doi.org/10.1017/S0373463322000510 External link.

Larsson, M., Niska, A., & Erlingsson, S. (2022). Degradation of Cycle Paths : A Survey in Swedish Municipalities.
CivilEng
https://doi.org/10.3390/civileng3020012 External link.

Vitrano, C., & Mellquist, L. (2022). Spatiotemporal accessibility by public transport and time wealth : Insights from two peripheral neighbourhoods in Malmo, Sweden.
Time & Society
https://doi.org/10.1177/0961463X221112305 External link.

Porot, L., Zhu, J., Wang, D., & Falchetto, A. C. (2022). Multiple Stress Creep Recovery Test to Differentiate Polymer Modified Bitumen at High Temperature.
Journal of Testing and Evaluation
https://doi.org/10.1520/JTE20220306 External link.

Rahman, M. S., & Erlingsson, S. (2022). Monitoring and Simulating the Responses of Four Flexible Pavement Test Sections under Heavy Vehicle Loading.
Journal of Testing and Evaluation
https://doi.org/10.1520/JTE20220305 External link.

Lindelöf, P., Said, S., & Ahmed, A. W. (2022). Influences of bus traffic loading on asphalt concrete rutting.
The International Journal of Pavement Engineering
https://doi.org/10.1080/10298436.2022.2154939 External link.

Levin, L. (2022). [Review of "Transit crime and sexual violence in cities : international evidence and prevention"].
Security Journal
https://doi.org/10.1057/s41284-022-00345-2 External link.

Alexandersson, G., Andersson, M., Bondemark, A., & Hulten, S. (2022). Neither market nor hierarchy : coordination costs in the allocation of track capacity in the Swedish railway network.
Annals of Public and Cooperative Economics
https://doi.org/10.1111/apce.12381 External link.

Odolinski, K., Smith, A., Wheat, P., Nilsson, J.-E., & Dheilly, C. (2023). Damage or no damage from traffic : Re-examining marginal cost pricing for rail signalling maintenance.
Transport Policy
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.11.013 External link.

Fredriksson, A., Eriksson, L., Löwgren, J., Lemon, N., & Eriksson, D. (2022). An Interactive Visualization Tool for Collaborative Construction Logistics Planning : Creating a Sustainable Project Vicinity.
Sustainability
https://doi.org/10.3390/su142417032 External link.

Vitrano, C., & Lindkvist, C. (2022). Justice in Regional Transport Planning through the Lens of Iris Marion Young.
Planning Practice + Research
https://doi.org/10.1080/02697459.2021.1874637 External link.

Booth, L., Tan, T., Norman, R., Anund, A., & Pettigrew, S. (2022). Experiences of older adults interacting with a shared autonomous vehicle and recommendations for future implementation.
Transportation Research Part F
https://doi.org/10.1016/j.trf.2022.08.014 External link.

Naz, F., Fredriksson, A., & Kjellsdotter Ivert, L. (2022). The Potential of Improving Construction Transport Time Efficiency : A Freight Forwarder Perspective.
Sustainability
https://doi.org/10.3390/su141710491 External link.

Bro, T., & Andersson, J. (2022). The Effects of Visual Field Loss from Stroke on Performance in a Driving Simulator.
Optometry and Vision Science
https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000001928 External link.

Jahanlou, A. S., Hassani, L., Ranaei, V., Roshanaei, G., Forward, S. et.al. (2022). Safe Traffic Behaviors in Adolescents : A Cross-sectional Study Based on the Theory of Planned Behavior.
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
https://doi.org/10.5812/ijpbs-118336 External link.

Zhu, J., Lundberg, J., He, L., & Li, G. (2022). Extending the Black diagram of bitumen to three dimensions.
Construction and Building Materials
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128727 External link.

Merkel, A., & Lindgren, S. (2022). Effects of fairway dues on the deployment and utilization of vessels : Lessons from a regression discontinuity design.
Transport Policy
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.07.018 External link.

Romano, L., Bruzelius, F., Hjort, M., & Jacobson, B. (2022). Development and analysis of the two-regime transient tyre model for combined slip.
Vehicle System Dynamics
https://doi.org/10.1080/00423114.2022.2057335 External link.

Grumert, E., & Pereira, I. (2022). Heads-Up Green in Connected Traffic Signals.
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
https://doi.org/10.1109/TITS.2022.3197919 External link.

Rahman, M. S., Erlingsson, S., & Ahmed, A. W. (2022). Modelling the permanent deformation of unbound granular materials in pavements.
International Journal on Road Materials and Pavement Design
https://doi.org/10.1080/14680629.2022.2108883 External link.

Ozturk, I., Wallén Warner, H., & Ozkan, T. (2022). Automation Preferences by Traffic Climate and Driver Skills in Two Samples From Countries with Different Levels of Traffic Safety.
Transportation Research Record
https://doi.org/10.1177/03611981221109593 External link.

Weibull, K., Lidestam, B., & Prytz, E. (2022). Potential of Cooperative Intelligent Transport System Services to Mitigate Risk Factors Associated With Emergency Vehicle Accidents.
Transportation Research Record
https://doi.org/10.1177/03611981221119459 External link.

Nilsson, J.-E. (2022). The Weak Spot of Infrastructure BCA : Cost Overruns in Seven Road and Railway Construction Projects.
Journal of Benefit-Cost Analysis
https://doi.org/10.1017/bca.2022.10 External link.

Saliko, D., & Erlingsson, S. (2022). Evaluation of the structural response of two in-service thin flexible pavements under heavy vehicle loading during different seasons by built-in sensors.
The International Journal of Pavement Engineering
https://doi.org/10.1080/10298436.2022.2138875 External link.

Hedegaard Sørensen, C., Hansson, L., & Rye, T. (2023). The role of meta-governance in public transport systems : A comparison of major urban regions in Denmark and England.
Transport Policy
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.10.018 External link.

Daniels, D., & Yeh, S. (2022). Complexities in the energy-transport co-transformation.
Progress in Energy
https://doi.org/10.1088/2516-1083/ac88b1 External link.

Mourad, K., Nordin, L., & Andersson-Sköld, Y. (2022). Assessing flooding and possible adaptation measures using remote sensing data and hydrological modeling in Sweden.
Climate Risk Management
https://doi.org/10.1016/j.crm.2022.100464 External link.

Sjörs Dahlman, A., & Anund, A. (2022). Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies among public transport workers in Sweden.
Journal of Transport and Health
https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101508 External link.

Mirnig, A. G., Gaertner, M., Sjörs Dahlman, A., Anund, A. et.al. (2022). External communication of automated shuttles : Results, experiences, and lessons learned from three European long-term research projects.
Frontiers in Robotics and AI
https://doi.org/10.3389/frobt.2022.949135 External link.

Conference papers

Osman, M. C., Huge-Brodin, M., & Kjellsdotter Ivert, L. (2022). Actor’s Drivers and Barriers switching to Fossil-Free Fuels: A Multiple-case Study.
Presentented at 34th Annual NOFOMA Conference
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19093 External link.

Vadeby, A., & Mattingly, S. P. (Editors) (2022). Road Safety on Five Continents – RS5C: Proceedings.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19099 External link.

Jansson, J., Forsman, Å., & Vadeby, A. (2022). Riding in a safe system: outcome from an international workshop on PTW safety.
Presentented at Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19109 External link.

Jansson, J., Stave, C., & Söderman, M. (2022). Safety culture and automated vehicles a pre-study.
Presentented at Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19107 External link.

Skogsmo, I., & Anund, A. (2022). UN’s Sustainable Development Goal for safe, sustainable transport systems for all : do automated shuttles have a role?
Presentented at Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19108 External link.

Linder, A., Bützer, D., Keller, A., Klug, C., Wijnen, W., & Schmitt, K.-U. (2022). The VIRTUAL project : Open source human body models and tools for virtual crash safety assessment.
Presentented at Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19105 External link.

Weidel, M., & Anund, A. (2022). Shuttle operators’ attention and fatigue : an explorative study.
Presentented at Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19114 External link.

Anund, A., Forward, S., & Sjörs Dahlman, A. (2022). Seat belt usage in buses : An observation study of usage and travellers’ perspectives.
Presentented at Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19113 External link.

Forward, S. (2022). Key determinants influencing motorcyclists´ intention to speed and crash risk.
Presentented at Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19112 External link.

Sjörs Dahlman, A., Lu, K., Karlsson, J., Sjöqvist, B.-A., & Candefjord, S. (2022). Field evaluation of using Polar H10 sensor to measure heart rate variability for driver state monitoring.
Presentented at Road Safety on Five Continents – RS5C
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19111 External link.

Lu, K., Sjörs Dahlman, A., Karlsson, J., Sjöqvist, B.-A., & Candefjord, S. (2022). Heart rate variability as an indicator for driver fatigue, different effects of time of day and time-on-task.
Presentented at DDI 2022 Gothenburg
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19341 External link.

Ahlström, C., Kircher, K., & Vater, C. (2022). Strategical use of peripheral vision in driving.
Presentented at DDI 2022 Gothenburg
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19340 External link.

Kircher, K., Rosberg, T., Thorslund, B., Ahlström, C., Olsson, N. et.al. (2022). Train driver attention is influenced by the type of railway signalling system.
Presentented at DDI 2022 Gothenburg
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19339 External link.

Kircher, K., & Ahlström, C. (2022). Driver attention monitoring and visual sampling from relevant and irrelevant targets.
Presentented at DDI 2022 Gothenburg
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19338 External link.

Everton, J., Saliko, D., & Erlingsson, S. (2022). Freeze-thaw influence on the water retention capacity of silty sand subgrades.
Presentented at the 11th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19344 External link.

Kalman, B., Lo Presti, D., Di Mino, G. et.al. (2022). Estimation of durability of new surface courses using accelerated load test and expert’s opinions.
Presentented at the 11th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19342 External link.

Sellberg, C., Praetorius, G., & Nivala, M. (2022). Eye-tracking in simulator training and assessment: A semi-structured meta-review.
Presentented at the 13th International Conference on Human Factors in Transportation
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19350 External link.

Praetorius, G., & Sellberg, C. (2022). Exploring Strengths and Weaknesses in Professional Marine Pilot Education.
Presentented at the 13th International Conference on Human Factors in Transportation
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19348 External link.

Flöttered, Y.-P., Pereira, I., Olstam, J., & Bieker-Walz, L. (2022). Investigating the behaviors of cyclists and pedestrians under automated shuttle operation.
Presentented at SUMO Conference
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19346 External link.

Books and book chapters

Kuttah, D. K. (2022). Advances in Design and Testing of Future Smart Roads: Considering Urbanization, Digitalization, Electrification and Climate Change
https://doi.org/10.1201/9781003280224 External link.

Dissertations

Järlskog, I. (2022). Occurrence of Traffic-Derived Microplastics in Different Matrices in the Road Environment.
PhD dissertation, Chalmers
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19104 External link.

Rosberg, T. (2022). Going from Lineside to In-cab Railway Signaling: Driveability Issues and Solutions.
PhD dissertation, KTH Royal Institute of Technology
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19253 External link.

Berry, C. (2022). Income and Fuel Price Elasticities of Car Use
Licentiate dissertation, Linköping University
https://doi.org/10.3384/9789179295141 External link.

Saliko, D. (2022). Validation of heavy vehicle loading responses and temperature predictions in flexible pavements using field data
PhD dissertation, KTH Royal Institute of Technology
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19330 External link.

Below is a list of other publications presented in DiVA during October, 2022, to January, 2023.

Other publications

Vadeby, A., Fors, C., Nielsen, B., & Johansen, T. C. (2022). ROMA - state assessment of road markings in Denmark, Norway and Sweden: Final report
NordFoU Report 2022-03
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19025 External link.

Ridderstedt, I., & Nilsson, J.-E. (2022). Economies of scale versus the costs of bundling in the procurement of highway pavement replacement.
VTI Working Paper 2022:4
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19029 External link.

Andersson, A., Blissing, B., Carlsson, H., Erlingsson, S., Hellman, F., Hjort, M., Ihs, A., Kuttah, D., Nåbo, A. & Thorslunf, B. (2022). Designguide för Smarta gator.
TRITA-ABE-RPT nr 2211
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19080 External link.

Arvidsson, A. K., Jacobsen, Á., Nonstad, B. et.al. (2022). Vinterväghållning i de nordiska länderna: Statusrapport 2022.
Nordiskt Vägforum raport 1/2022
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19088 External link.

Sjöstrand, H., & Vierth, I. (2022). Samhällsekonomiska analyser och effektsamband för sjösäkerhet med fokus på AI-baserad trafikövervakning.
VTI Working Paper 2022:5
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19095 External link.

Andersson, K., Herslöf, V., Vadeby, A. et.al. (2022). Smarta urbana trafikzoner: en del av den flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor - resultatrapport steg 2.
Closer rapport
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19103 External link.

Merkel, A., Nyberg, E., Ek, K., & Sjöstrand, H. (2022). Economics of shore power for non-liner shipping: socioeconomic appraisal under different access pricing.
VTI Working Paper 2022:6
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19119 External link.

Jensen, N., & Torstensson, P. (2022). Trafikverkets excellensområde 10 : Systemperspektiv på järnvägen: Enkätundersökning om buller och vibrationer från spårtrafik.
Institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper, Report 2022:02
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19249 External link.

Pyddoke, R., & Thoresson, K. (2022). Samverkan med effekter: samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter – så påverkas resande och kvalitet.
K2 Outreach 2022:1
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19257 External link.

Kalantari, J., & Pereira, I. (2022). Förstudie om logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg.
Triple F Rapport 2020.3.2.8
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19256 External link.

Calles, B.-M., Petersson, J., Jansson, J. et.al. (2022). Grunddatadomän transportsystem: Kompletterande underlag till den utforskande förstudien.
Trafikverket Publikation 2022:163
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19255 External link.

Portinson Hylander, J., Hultén, J., & Svensson, H. (2022). Ansvar och finansiering i svensk kollektivtrafik: idag och i framtiden.
K2 working paper 2022:9
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19336 External link.

Vierth, I., Ek, K., From, E., & Lind, J. (2023). The cost impacts of Fit for 55 on shipping and their implications for Swedish freight transport.
VTI Working Paper 2023:1
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19493 External link.

Hedegaard Sørensen, C. (2022). Vi måste se det goda i ett långsammare liv.
Svenska dagbladet
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19337 External link.

Hedegaard Sørensen, C. (2022). Vi skal tale mere om alle de afledte goder, den grønne omstilling bringer med sig.
Information
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19247 External link.

Last updated: