List of publications: April - June 2021

VTI has digitized all its own reports from 1925 and onwards. Our research is also presented in scientific articles, conference papers, books, and dissertations.

Below is a list of reports published during April to June 2021, in the four VTI report series: VTI rapport, VTI resultat, VTI PM, and VTI utlåtande.

VTI rapport

Carlson, A., & Vieira, T. The effect of water and snow on the road surface on rolling resistance External link.. (VTI rapport 971A, 2021)

Ihlström, J., & Nuruzzaman, R. Resande under covid-19 och blickar mot framtiden : en enkät- och intervjustudie External link.. (VTI rapport 1080, 2021)

Eriksson, O., & Carlson, A. Förenklad bränsleförbrukningsfunktion : fokus på vägytans betydelse External link.. (VTI rapport 1076, 2021)

Vadeby, A., Forward, S., & Sörensen, G. Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet : resultat från en internationell enkätundersökning External link.. (VTI rapport 1079, 2021)

Sjöstrand, H., Merkel, A., & Vierth, I. Hållbar inlandssjöfart i Sverige : offentlig upphandling som effektivt styrmedel? External link. (VTI rapport 1081, 2021)

Vadeby, A., & Anund, A. Hastigheter på kommunala gator i tätort : resultat från mätningar år 2020 External link.. (VTI rapport 1077, 2021)

Kuttah, D. K. Smarta Gator : teknisk konstruktion och byggande External link.. (VTI rapport 1083, 2021)

Zhu, J., Ahmed, A., & Dinegdae, Y. Bitumen properties and the shear resistance of asphalt mixtures : towards a tool for bitumen selection External link.. (VTI rapport 1084A, 2021)

Kuttah, D. Development of a simple field method for measuring permanent deformations in silty sand subgrade External link.. (VTI rapport 1086A, 2021)

Nygårdhs, S. Road equipment in curves, intersections, and crossings with vulnerable road users : a literature study External link.. (VTI rapport 1088A, 2021)

Nilsson, J.-E., Ragipi Rushid, A., & Ridderstedt, I. Kontrakt för underhållsbeläggningar : analyser av produktivitet, effektivitet och kostnadsförändringar mellan avtal och slutkostnader. External link. (VTI rapport 1085, 2021)

Hedegaard Sørensen, C., & Isaksson, K. Omställning till hållbar mobilitet : vilka roller kan smart mobilitet, medborgardeltagande och coronakrisen spela? External link. (VTI rapport 1087, 2021)

Joelsson, T., Fridén Syrjäpalo, L., Henriksson, M., & Balkmar, D. Vardagen i rörelse : en forsknings- och kunskapsöversikt om familjers vardagsmobilitet, social hållbarhet och mobilitetsrättvisa. External link. (VTI rapport 1090, 2021)

Johansson, M., Vierth, I., & Holmgren, K. Klimat- och miljöeffekter av att flytta godstransporter från väg : beräkningar för år 2017, 2030 och 2040. External link. (VTI rapport 1091, 2021)

Forward, S., Sörensen, G., Henriksson, P., & Wallhagen, S. Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser : Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik. External link. (VTI rapport 1082, 2021)

Holmgren, K., Johansson, M., & Maria, P. Sjöfartens användning av alternativa bränslen : trender och förutsättningar. External link. (VTI rapport 1093, 2021)

VTI Resultat

Nothing published during this period

VTI PM

Lindgren, S., & Johansson, M. Ekonomitankning vid flygplatser : beräkningsunderlag. External link. (VTI PM 2021:6)

Torstensson, P. T., & Sedehi Zadeh, N. Prognos över framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik : komplettering av prognosmodell. External link. (VTI PM 2021:4)

Andersson, J., Ceci, R., Johansson, N., Malmegård, P., Brunnegård, O., & Eriksson, O. Kommunicerande cykelhjälm : funktioner för ökad trafiksäkerhet. External link. (VTI PM 2021:7)

Selander, H., Thorslund, B., & Henriksson, P. The affect of visual acuity on driving ability : a simulator study. External link. (VTI PM 2021:8)

Vadeby, A. Vad skulle hända om alla höll hastighetsgränsen? : Effekter på antal omkomna. External link. (VTI PM 2021:10)

VTI utlåtande

Nothing published during this period

Below is a list of journal articles, conference papers, book chapters, and dissertations presented in DiVA during April to June 2021.

Journal articles

Oldbury, K., & Isaksson, K. Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport : The case of Barkarbystaden, Stockholm. External link. Cities

Saliko, D., & Erlingsson, S. Damage investigation of thin flexible pavements to Longer Heavier Vehicle loading through instrumented road sections and numerical calculations. External link. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Vautard, F., Liu, C., Fröidh, O., & Byström, C. Estimation of interregional rail passengers’ valuations for their desired departure times. External link. Transport Policy

Zhu, J., Lu, X., Langfjell, M., & Gudmarsson, A. Quantitative relationship of fundamental rheological properties of bitumen with the empirical Ring and Ball softening point. External link. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Forsman, Å., Anund, A., Skyving, M., & Filtness, A. J. Injury crashes and the relationship with disease causing excessive daytime sleepiness. External link. Traffic Injury Prevention

Hultman, M., Johansson, I., Lindqvist, F., & Ahlström, C. Driver sleepiness detection with deep neural networks using electrophysiological data. External link. Physiological Measurement

Porot, L., Vansteenkiste, S., Makowska, M., Carbonneau, X., Zhu, J., Damen, S., & Plug, K. Characterisation of complex polymer modified bitumen with rheological parameters. External link. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Kujala, T., Kircher, K., & Ahlström, C. A Review of Occlusion as a Tool to Assess Attentional Demand in Driving. External link. Human Factors

Combs, E. K., Dahlman, A. S., Shattuck, N. L., Heissel, J. A., & Whitaker, L. R. Physiological and Cognitive Performance in F-22 Pilots During Day and Night Flying. External link. Aerospace Medicine and Human Performance

Bruzelius, F., & Kharrazi, S. Low speed performance based standards for the Nordic countries. External link. International Journal of Vehicle Design. Heavy Vehicle Design

Lindgren, S. A sound investment? : Traffic noise mitigation and property values External link.. Journal of Environmental Chemical Engineering

Ydrefors, L., Hjort, M., Kharrazi, S., Jerrelind, J., & Stensson Trigell, A. Rolling resistance and its relation to operating conditions : A literature review. External link. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part D, Journal of Automobile Engineering

Bondemark, A., Johansson, E., & Kopsch, F. Accessibility and uncertainty : An empirical analysis of option value in transport. External link. Journal of Transport and Land Use

Lundkvist, E., Gustafsson, H., Björklund, G., Davis, P., & Ivarsson, A. Relating Competitive Golfers’ Perceived Emotions and Performance. Perceptual and Motor Skills External link.

Selander, H., Strand, N., Almberg, M., & Lidestam, B. Ready for a Learner’s Permit? : Clinical Neuropsychological Off-road Tests and Driving Behaviors in a Simulator among Adolescents with ADHD and ASD. External link. Developmental Neurorehabilitation

Carlsson, A., Horion, S., Davidsson, J., Schick, S., Linder, A., Hell, W., & Svensson, M. Y. Dynamic Responses of Female Volunteers in Rear Impact Sled Tests at Two Head Restraint Distances. External link. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

Schepers, P., Helbich, M., Hagenzieker, M., de Geus, B., Niska, A. et.al. The development of cycling in European countries since 1990. External link. European Journal of Transport and Infrastructure Research

Sjöstrand, K., Klingberg, J., Sedehi Zadeh, N., Haraldsson, M., Rosen, L., & Lindhe, A. The Value of Water-Estimating Water-Disruption Impacts on Businesses. External link. Water

Gonzalez-Aregall, M., Cullinane, K., & Vierth, I. Review of A Review of Port Initiatives to Promote Freight Modal Shifts in Europe : Evidence from Port Governance Systems. External link. Sustainability

Persson, A., Jonasson, H., Fredriksson, I., Wiklund, U., & Ahlström, C. Heart Rate Variability for Classification of Alert Versus Sleep Deprived Drivers in Real Road Driving Conditions. External link. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

Leo, C., Rizzi, M. C., Bos, N. M., Davidse, R. J., Linder, A., Tomasch, E., & Klug, C. Are There Any Significant Differences in Terms of Age and Sex in Pedestrian and Cyclist Accidents? External link. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

Takman, J., & Andersson-Sköld, Y. A framework for barriers, opportunities, and potential solutions for renewable energy diffusion : Exemplified by liquefied biogas for heavy trucks. External link. Transport Policy

Bakker, B., Zablocki, B., Baker, A., Riethmeister, V., Marx, B., Iyer, G., … Ahlström, C. A Multi-Stage, Multi-Feature Machine Learning Approach to Detect Driver Sleepiness in Naturalistic Road Driving Conditions. External link. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

Kircher, K., & Niska, A. Testing of bicycle lighting : Method development and evaluation. External link. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives

Conference papers

Nothing published during this period

Books and book chapters

Nielsen, J. C. O., Pieringer, A., Thompson, D. J., & Torstensson, P. T. Wheel–Rail Impact Loads, Noise and Vibration : A Review of Excitation Mechanisms, Prediction Methods and Mitigation Measures. External link. In Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation Systems (pp. 3–40)

Levin, L., & Forward, S. Explaining Data Analysis Using Qualitative Methods. External link. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 107–112)

Forward, S., & Levin, L. A Detailed Approach to Qualitative Research Methods. External link. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 39–45)

Hedegaard Sørensen, C., Pettersson, F., & Hansson, J. Planning for Bus Priority. External link. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 254–260)

Odolinski, K., & Wheat, P. Rail Cost Functions External link.. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 425–430)

Kristoffersson, I., & Börjesson, M. Urban Congestion Charging in Transport Planning Practice. External link. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 206–213)

Anund, A., & Vadeby, A. Rumble Strips, Continuous Shoulder, and Centerline. External link. In International Encyclopedia of Transportation (pp. 549–553)

Börjesson, M. Introduction to Transportation Economics External link.. In International Encyclopedia of Transportation

Dissertations

Nothing published during this period

Last updated: