Jag jobbar mest med de tekniska systemen i VTI:s bibliotek. Det handlar då främst om Koha, som vi använder för bibliotekssystemet och för vår nationella databas över transportforskningsprojekt, om discoverysystemet Summon samt andra system som ser till att våra forskare har en sömlös tillgång till vetenskapligt material och databaser. Jag har genom åren också haft förmånen att få medverka i EU-projekt och utredningsprojekt; samtliga har på ett eller annat sätt handlat om kollektivtrafik. Utöver det arbetar jag också med DiVA och har mindre uppdrag för Transportstyrelsen.