I sin roll som systembibliotekarie ansvarar Claes för:

  • Koha, som används för bibliotekssystemet och för VTI:s nationella databas över transportforskningsprojekt
  • de system som ser till att våra forskare har en sömlös tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser
  • discoverysystemet Summon och länkserver

Claes arbetar också med publikationsplattformen DiVA samt hanterar publikationsfrågor och VTI:s elektroniska tidskrifter. Genom åren har han medverkat i EU-projekt och haft utredningsprojekt för Vinnova, Trafikverket, Energimyndigheten och Transportstyrelsen. I en del av de projekten har han fått chansen att utveckla sitt intresse för kollektivtrafikfrågor.

Claes är medlem i styrgruppen för Kungliga bibliotekets Bibsamkonsortium, i Swepubs utvecklingsråd och i DiVA-konsortiets styrgrupp.