Claes jobbar mest med de tekniska systemen i VTI:s bibliotek. Det handlar då främst om Koha, som används för bibliotekssystemet och för vår nationella databas över transportforskningsprojekt, om discoverysystemet Summon samt andra system som ser till att våra forskare har en sömlös tillgång till vetenskapligt material och databaser. Claes har genom åren också medverkat i EU-projekt och utredningsprojekt; samtliga har på ett eller annat sätt handlat om kollektivtrafik. Utöver det arbetar jag också med DiVA och har mindre uppdrag för Transportstyrelsen.