List of publications: February - May 2022

VTI has digitized all its own reports from 1925 and onwards. Our research is also presented in scientific articles, conference papers, books, and dissertations.

Below is a list of reports published during February to May 2022, in the four VTI report series: VTI rapport, VTI resultat, and VTI PM .

VTI rapport

Stelling, P., & Brunner, S. (2022). Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: kunskapsläget hos transportsektorns nyckelaktörer. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1131, 2022)

Daniels, D., Danilovic, M., Wehner, J., Käck, S., & Nordin, L. (2022). Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: samspelet mellan energisystemet och transportsystemet. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1128, 2022)

Pyddoke, R. (2022). Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: samhällsekonomiskt effektiva åtgärder och styrmedel för att påskynda elektrifieringen av vägtransporter. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1129, 2022)

Mirzanamadi, R., & Gustafsson, M. Users’ experiences of tyre wear on electric vehicles : a survey and interview study. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1126A, 2022)

Gustafsson, M., Järlskog, I., Blomqvist, G., Lundberg, J., Norman, M., & Janhäll, S. Effekt på dammförråd och PM10-halter av tunnelstädning. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1127, 2022)

Vadeby, A., & Anund, A. Hastigheter på kommunala gator i tätort : resultat från mätningar år 2021. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1112, 2022)

Kircher, K., Forward, S., & Wallén Warner, H. Cycling in rural areas : an overview of national and international literature. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1124A, 2022)

Eriksson, J., Niska, A., Karlström, J., Johannesson, M., Levin, L., Alm, J., & Lindgren, S. Utredning av mål för ökad cykling i Sverige : ett regeringsuppdrag. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1125, 2022)

Berg, J., & Ihlström, J. Erfarenheter och upplevda hinder i kollektivtrafiken hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1123, 2022)

Witzell, J., Oldbury, K., Göransson Scalzotto, J., Gullberg, A., & Bieser, J. Exploring new mobility services : insights from three perspectives – public actors, citizens, and market actors. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1122A, 2022)

Olstam, J., Bernhardsson, V., Ekström, J., & Ringdahl, R. Kalibrering av restidsfunktionermed hjälp av surrogatbaserad optimering. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1120, 2022)

Bruzelius, F., Kharrazi, S., Hjort, M., & Augusto, B. The influence of tractor lengths on traffic safety and efficiency : a simulation study. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1121A, 2022)

Henriksson, M., Göransson Scalzotto, J., Hultman, M., Patrício, J., & Svensson, N. Framtidens gröna praktiker : förutsättningar för omställningsagenter i mat-och transportsektorn. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1116, 2022)

Forward, S., Henriksson, P., Forsman, Å., & Nyberg, J. Motorcyklister – utbildning, erfarenhet, syn på risk och olycksinblandning. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1119, 2022)

Olsson, N. ERTMS-utbildning i simulatormiljö : framgångsfaktorer för en effektiv utbildning. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1118, 2022)

Thoresson, K. Minskad biltrafik mellan mål och medel : en intervjustudie med politiker och tjänstemäni två större svenska städer. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1113, 2022)

Lundberg, T. Jämförelse av makrotextur och permittivitet : vägyte- och georadarmätning. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1114, 2022)

Kuttah, D. K. Using of LWD in assessing the properties of fine grained subgrade soil with reference to M-E Pavement Design. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1117A, 2022)

Sjögren, L., Arvidsson, A. K., Fors, C., & Käck, A. Infrastruktur för bilar med automatiserade funktioner : ett kunskapsunderlag om behov av nödvändiga anpassningar. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1101, 2022)

Jansson, J., Dahlman, J., & Ternström, H. National data governance in the transport sector : an international outlook and literature review. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1115A, 2022)

Johannesson, M., & Lithner, D. Potential policy instruments and measures against microplastics from tyre and road wear : mapping and prioritisation. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1092A, 2022)

Nordin, L., & Andersson, J. Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter : digitaliseringens möjligheter att effektivisera och påskynda elektrifieringen av transporter – inklusive rättsliga förutsättningar. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1109, 2022)

Björk, L., Johansson, M., Nyberg, E., & Pyddoke, R. Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter : kostnader, finansiering och affärsmodeller. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1110, 2022)

Sjöstrand, H., & Lindgren, S. Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter : Elektrifieringen av sjöfarten – förutsättningar, nuläge och styrmedel. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1106, 2022)

Olsson, N. Simulatorutbildning för en robustare järnväg : Studie av tågförares praktiska hantering av kontaktledningsanläggningen. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1108, 2022)

Svensson, N., Gustafsson, M., & Blomqvist, G. Luftkvalitet vid Testsite E18 : analys av påverkansfaktorer. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1104, 2022)

Lundberg, T., Carlson, A., Eriksson, O., Genell, A., Ihs, A., Janhäll, S., Sjögren, L., Wennström, J. Indikatorer för Trafikverkets uppföljning av underhåll på belagda vägar : leveranskvaliteter för de transportpolitiska målen. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1105, 2022)

Vadeby, A., & Howard, C. Trafiksäkerhetskameror i Sverige : Effekter på hastighet och trafiksäkerhet. Länk till annan webbplats. External link. (VTI rapport 1107, 2022)

VTI Resultat

Kjellsdotter Ivert, L., Wehner, J., Arvidsson, N., Kalantari, J., & Hedvall, K. Energieffektiv sista milen-distribution av dagligvaror genom nya samverkansmodeller. Länk till annan webbplats. External link. (VTI resultat 2022:2)

Arvidsson, H. Alternativa material till stödremsor: erfarenheter och laboratorietester Länk till annan webbplats. External link. (VTI resultat 2022:1)

VTI PM

Fors, C., Johansen, T. C., & Fager, H. Nordic certification system for road marking materials : Version 9:2022. Länk till annan webbplats. External link. (VTI PM 2022:4A)

Rizzi, M. C., Mäkitalo, M., & Henriksson, P. Snabbcykelstråk i planeringen och praktiken : erfarenheter från Sverige, Norge och Danmark. Länk till annan webbplats. External link. (VTI PM 2022:3)

Merkel, A., & Vierth, I. Granskning av förslag till modell för farledsavgifter. Länk till annan webbplats. External link. (VTI PM 2022:2)

Andersson-Sköld, Y., Nordin, L., & Polukarova, M. Sunra: version 2021 Länk till annan webbplats. External link. (VTI PM , 2022:1)

Below is a list of journal articles, conference papers, book chapters, and dissertations presented in DiVA during February to May 2022.

Journal articles

Rosberg, T., & Thorslund, B. Radio communication-based method for analysis of train driving in an ERTMS signaling environment. Länk till annan webbplats. External link. European Transport Research Review

Merkel, A., Kalantari, J., & Mubder, A. Port call optimization and CO2-emissions savings : Estimating feasible potential in tramp shipping. Länk till annan webbplats. External link. Maritime Transport Research

Ait Ali, A., & Lidén, T. Minimal utilization rate for railway maintenance windows : a cost-benefit approach. Länk till annan webbplats. External link. European Journal of Transport and Infrastructure Research

Romano, L., Timpone, F., Bruzelius, F., & Jacobson, B. Rolling, tilting and spinning spherical wheels : Analytical results using the brush theory. Länk till annan webbplats. External link. Mechanism and Machine Theory

Romano, L., Timpone, F., Bruzelius, F., & Jacobson, B. Analytical results in transient brush tyre models : theory for large camber angles and classic solutions with limited friction. Länk till annan webbplats. External link. Meccanica

Andersson, J., Bro, T., & Lajunen, T. Self-Perception and the Relation to Actual Driving Abilities for Individuals With Visual Field Loss. Länk till annan webbplats. External link. Frontiers in Human Neuroscience

Palmqvist, C.-W., & Kristoffersson, I. A Methodology for Monitoring Rail Punctuality Improvements. Länk till annan webbplats. External link. Journal of Intelligent Transportation Systems

Bro, T., & Andersson, J. The Effects of Visual Field Loss from Optic Disc Drusen on Performance in a Driving Simulator. Länk till annan webbplats. External link. Neuro-Ophthalmology

Lundqvist, P., Stave, C., & Göransson, E. Parents’ Risk Acceptance and Attitudes Toward the Use of Quad Bikes by Children and Young People in Sweden. Länk till annan webbplats. External link. Journal of Agricultural Safety and Health

Henriksson, M., Wallsten, A., & Ihlström, J. Can bike-sharing contribute to transport justice? : Exploring a municipal bike-sharing system. Länk till annan webbplats. External link. Transportation Research Part D

Algurén, B., & Rizzi, M. C. In-depth understanding of single bicycle crashes in Sweden : Crash characteristics, injury types and health outcomes differentiated by gender and age-groups. Länk till annan webbplats. External link. Journal of Transport and Health

Ait Ali, A., Eliasson, J., & Warg, J. Are commuter train timetables consistent with passengers’ valuations of waiting times and in-vehicle crowding? Länk till annan webbplats. External link. Transport Policy

Andersson, A., Engelson, L., Börjesson, M., Daly, A., & Kristoffersson, I. Long-distance mode choice model estimation using mobile phone network data. Länk till annan webbplats. External link. Journal of Choice Modelling

Broman, E., Eliasson, J., & Aronsson, M. Efficient capacity allocation on deregulated railway markets. Länk till annan webbplats. External link. Journal of Rail Transport Planning & Management

Niska, A., Wenäll, J., & Karlström, J. Crash tests to evaluate the design of temporary traffic control devices for increased safety of cyclists at road works. Länk till annan webbplats. External link. Accident Analysis and Prevention

Bro, T., & Andersson, J. The effects of visual-field loss from panretinal photocoagulation of proliferative diabetic retinopathy on performance in a driving simulator. Länk till annan webbplats. External link. Eye

Norén, A., Lointier, C., Modin, O., Strömvall, A.-M., Rauch, S., Andersson-Sköld, Y., & Karlfeldt Fedje, K. Removal of organotin compounds and metals from Swedish marine sediment using Fenton’s reagent and electrochemical treatment. Länk till annan webbplats. External link. Environmental Science and Pollution Research

Mourad, K. A. Post-conflict development, reviewing the water sector in Somalia. Länk till annan webbplats. External link. Environment, Development and Sustainability

Eriksson, J., Niska, A., & Forsman, Å. Injured cyclists with focus on single-bicycle crashes and differences in injury severity in Sweden. Länk till annan webbplats. External link. Accident Analysis and Prevention

Zhu, J., Ahmed, A. W., Said, S. F., Dinegdae, Y. H., & Lu, X. Experimental analysis and predictive modelling of linear viscoelastic response of asphalt mixture under dynamic shear loading. Länk till annan webbplats. External link. Construction and Building Materials

Tsanakas, N., Ekström, J., & Olstam, J. Generating virtual vehicle trajectories for the estimation of emissions and fuel consumption. Länk till annan webbplats. External link. Transportation Research Part C

Samuelsson, K., Lundqvist, A., Selander, H., & Wressle, E. Fitness to drive after acquired brain injury : Results from patient cognitive screening and on-road assessment compared to age-adjusted norm values. Länk till annan webbplats. External link. Scandinavian Journal of Psychology

Börjesson, M., Kouwenhoven, M., de Jong, G., & Daly, A. Can repeated surveys reveal the variation of the value of travel time over time? Länk till annan webbplats. External link. Transportation

Isaksson, K., & Alm, J. Establishing bicycle logistics in urban areas : Experiences from entrepreneurs and local policy actors. Länk till annan webbplats. External link. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives

Blissing, B., Bruzelius, F., & Eriksson, O. The Effects on Driving Behavior When Using a Head-Mounted Display in a Dynamic Driving Simulator. Länk till annan webbplats. External link. ACM Transactions on Applied Perception

Svensson, N., Norén, A., Modin, O., Karlfeldt Fedje, K., Rauch, S., Strömvall, A.-M., & Andersson-Sköld, Y. Integrated cost and environmental impact assessment of management options for dredged sediment. Länk till annan webbplats. External link. Waste Management

Bondemark, A., Andersson, H., & Brundell-Freij, K. Public preferences for distribution in the context of transport investments. Länk till annan webbplats. External link. Transportation Research Part A

Drenning, P., Chowdhury, S., Volchko, Y., Rosén, L., Andersson-Sköld, Y., & Norrman, J. A risk management framework for Gentle Remediation Options (GRO). Länk till annan webbplats. External link. Science of the Total Environment

Witzell, J., Isaksson, K., Håkansson, M., & Henriksson, M. Transformative capacity for climate mitigation in strategic transport planning : Principles and practices in cross-sectoral collaboration. Länk till annan webbplats. External link. Journal of Environmental Policy and Planning

Fladvad, M., & Erlingsson, S. Permanent deformation modelling of large-size unbound pavement materials tested in a heavy vehicle simulator under different moisture conditions. Länk till annan webbplats. External link. International Journal on Road Materials and Pavement Design

Bro, T., & Andersson, J. The effects of visual field loss from glaucoma on performance in a driving simulator. Länk till annan webbplats. External link. Acta Ophthalmologica

Conference papers

Xu, J. C., Silvano, A. P., Nusia, J., Linder, A. et.al. A biomechanical quantification of an effective balance recovery strategy in free-standing females and males using OpenSim. Länk till annan webbplats. External link. In Proceedings of Science. Presented at 37th International Cosmic Ray Conference, ICRC 2021, 12-23 July 2021

Hellman, F., & Haraldsson, M. (Editors). Sammanställning av referat från Transportforum 2022 External link.

Books and book chapters

Merkel, A., & Munin, Z. H. Regulation and Finance in the Norwegian Port Sector. Länk till annan webbplats. External link. In Regulation and Finance in the Port Industry : Lessons from Worldwide Experiences

Dissertations

Nothing published during this period

Below is a list of other publications presented in DiVA during February to May 2022.

Other publications

Merkel, A., & Lindgren, S. Effects of fairway dues on the deployment and utilization of vessels : lessons from a regression discontinuity design. Länk till annan webbplats. External link. (Working Papers, Swedish National Road & Transport Research Institute 2022:3)

Sjörs Dahlman, A., Ljung Aust, M., Hasson, D., Weidel, M., & Mama, Y. Evaluation of a fragrance system to counter sleepiness at the wheel. Länk till annan webbplats. External link. (FFI 2022)

Kågeson, P. Vätgasens roll för tunga vägtransporter – en underlagsrapport : en delrapport från IVA-projektet Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle. Länk till annan webbplats. External link. (IVA 2022)

Bjurström, H., Gudmarsson, A., Starkhammar, J., & Rydén, N. Implementering av seismiska ytvågsmätningar på vägbeläggningar. Länk till annan webbplats. External link. (SBUF 13726)

Bhatti, H. J., Danilovic, M., & Nåbo, A. Multidimensional Readiness Index for Electrification of Transportation System in China, Norway, and Sweden. Länk till annan webbplats. External link. (Sweden-China Bridge. Report 2022-6)

Fredriksson, A., Abrahamsson, M., Kjellsdotter Ivert, L., Huge Brodin, M., & Engevall, S. Fossilfri bygglogistik: slutrapport Länk till annan webbplats. External link. (Triple F rapport 2019.2.2.5)

Asplund, D. The welfare-maximizing discount rate in a small open economy Länk till annan webbplats. External link. (Working Papers, Swedish National Road & Transport Research Institute 2022:2)

Pyddoke, R. Samhällsekonomisk analys av investeringar i digital infrastruktur: fallet nya biljettsystem för kollektivtrafik Länk till annan webbplats. External link. (Working Papers, Swedish National Road & Transport Research Institute 2022:1)

Last updated: