Nya regler för personer med synfältsbortfall

Professor Jan Andersson
Jan Andersson, professor vid VTI.

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att ändra juridiken för att möjliggöra förarprov för personer med konstaterade synfältsbortfall. Samtidigt ska Trafikverket utveckla det förarprov och den personal som krävs för att genomföra detta. ”Jättebra både för trafiksäkerheten och enskilda individer”, säger VTI-professor Jan Andersson som också efterlyser mer forskning.

Frågan om personer med synfältsbortfall ska kunna fortsätta köra bil har diskuterats och utretts under flera år. Sedan Transportstyrelsen för ett par år sedan stoppat de simulatorprov som utförts vid VTI dras i dag både körkort och körkortstillstånd in automatiskt om läkare konstaterar bortfall av synfältet över en viss nivå.

I en slutrapport efter ett regeringsuppdrag i slutet av förra året föreslog VTI att det nuvarande juridiska ramverket skulle förändras så att förarprov blev tillåtna antingen i simulator eller på riktig väg. En sådan förändring skulle både ge individen möjlighet att behålla sitt körkort, vara samhällsekonomiskt lönsam och juridiskt rättssäkert och rättvist.

Nu har regeringen tagit beslut som i stora delar överensstämmer med förslagen från VTI förra året. Transportstyrelsen ges i uppdrag att förändra juridiken så att förarprov på väg blir möjliga och Trafikverket får i uppdrag att utbilda personal för att genomföra sådana förarprov.

Professor Jan Andersson, som ledde VTI:s utredning, välkomnar beslutet.

– Det är toppen på flera sätt. För det första får ett antal personer möjlighet till en individuell prövning av sin körförmåga. För det andra är det bra för trafiksäkerheten att testa och upptäcka dem som inte är lämpliga att köra bil, säger han.

I rapporten efter regeringsuppdraget föreslog VTI också vidare forskning där prov i simulator jämförs med körprov på väg. Samtidigt som Jan Andersson välkomnar regeringsbeslutet, menar han att försök i simulator kan göras mer komplexa och därför kan ha fördelar. I vart fall borde olika provmetoder jämföras och utvärderas för att komma fram till bästa möjliga lösning på sikt.

– Sådana studier hoppas jag fortfarande på. Det behövs evidensbaserade utvärderingar av olika metoder och även uppföljningar av dem som kommer att klara förarproven, säger Jan Andersson.

Läs mer:

Regeringens beslut Länk till annan webbplats.

Fakta om VTI:s utredning: Synfältsbortfall – Bedömning av körförmåga Länk till annan webbplats.

VTI:s slutrapport: Regeringsuppdrag synfält: utredning om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall Länk till annan webbplats.