Bilens dag – VTI tipsar om bättre körbeteende

Bil med släp på en väg.

Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Ett genomtänkt körbeteende leder till mindre bränsleförbrukning men också färre skadliga utsläpp och lägre risk för trafikolyckor. VTI:s forskningsledare Sonja Forward vet hur det går att köra bil mer ekonomiskt, skonsamt och trafiksäkert. Kan det finnas något bättre sätt att fira 28 oktober som är Bilens dag?

– Helst vill jag ta bort ordet ”fira” när det gäller Bilens dag. Men vi kan inte tänka bort bilen helt och hållet. Vi bor i ett avlångt land – alla kan inte alltid resa med kollektivtrafiken eller nyttja andra bättre alternativ till bilen.

För den som ändå måste använda bilen finns det mycket att göra så att körningen både blir mer resurssnål och trafiksäker. Här kommer några av de bästa råden Sonja Forward har på lager.

Råd nummer 1 handlar om att minska antalet kallstarter.

– Vi bor i ett kallt klimat, så för oss i Sverige är just kallstarter ett viktigt moment där en beteendeförändring har stor betydelse.

Parkera i garage eller använd motorvärmare om du har möjlighet. Det minskar utsläppen av såväl skadliga föroreningar som bränsleförbrukning och kan ge en besparing på uppåt 3 500 kronor per år.

Råd nummer 2 handlar om att undvika hårda inbromsningar.

– Det minskar utsläpp av partiklar från däcken men också minskat slitage från vägbanan. Det bästa är att låta bli fotbromsen så mycket som möjligt och att försöka motorbromsa i stället.

Råd nummer 3 är att planera klokt och undvika all onödig körning.

– När bilen ändå används kan du passa på att köpa allt du behöver och uträtta övriga ärenden i samband med samma resa, det gäller speciellt oss som bor på landet.

Sonja Forward har deltagit i ett nyligen avslutat EU-projekt, uCARe (You Can Always Reduce emissions because you care). Råden och tipsen är sammanställda i en skrift. Målet är att få förare att ställa om till Eco-driving, det vill säga ett körsätt som minskar förbrukning och utsläpp. Råden som tagits fram finns nu också tillgängliga på VTI:s webbplats.

Bränsleförbrukning och påverkan på miljön - vti.se