Forskningsområde + Rensa
Accelererad provning vägar Ackrediterad provning Alkohol och droger i trafiken Alternativa vägmaterial Arbete på väg och järnväg Arbetsbelastning hos förare Asfaltbeläggningar Belagd väg Beslutsfattande och samhällsekonomisk analys Betongvägar Bindemedel Broms- och bullerprovning Buller Bälten och cykelhjälmar Citylogistik Cykling Dimensioneringsmodeller Drift och underhåll Däck- vinterdäck Däckprovning Effektsamband för transportsystemet Ekonomiska styrmedel Energieffektiv väg- och gatubelysning Energieffektiva transporter Fordonsdynamik Fordonsteknik Funktionskrav Fyrhjulingar Förarstöd och trafikantstöd Grusväg Hastighet Hållbar inlandssjöfart Intelligenta transportsystem (ITS) Jämställdhet och genus i transportplaneringen Järnväg och spårväg Kapacitet och framkomlighet Klimatfrågans integrering i nationell transportplanering Klimatåtgärder och effekter Kollektivtrafik Krocksäkerhetsprovning Körsimulatorer Körsimulering Lokal och regional planering LTPP-databas Luftkvalitetsmätning Lätt fallvikt - vägmaterial Markfrågor och geoteknik Mekanisk verkstad, tjänster Miljö Miljöfrågor i planeringsprocessen Mobilitet, delaktighet och rättvisa Mobility management Morötter och piskor Människan i transportsystemet Mätteknisk utveckling Nedbrytning, beständighet, klimatinverkan Obundet material Olyckor och personskador i trafiken Organisation och incitament Petrografisk analys, bergmaterial Planerings- och beslutsprocesser Plattbelastning Provningsmetodik, aktiva stödsystem Provvägsdatabas PTSP Pedestrian Traffic Simulation Platform Reflektions- och synbarhetsmätning, vägutrustning Rutsim Samgods Samhällsekonomiska kalkyler Samhällsekonomiska kalkyler, granskning Samhällsekonomiska kostnader, Samkost Simuleringsteknik och dynamiska trafikmodeller Självkörande buss Sjöfartsforskning Skolskjuts Stabilitets- och överrullningsprovning, tunga fordon Tillståndsbeskrivning Tjälgränsmätning Trafikanalys Trafikantutbildning Trafikmedicin Trafikmätning Trafikplanering Trafiksimulering Trafiksäkerhet Transportekonomi Transportlogistik Transportsystem Trötthet hos förare Uppmärksamhet och distraktion Viltolyckor Vinterväg Väg- och banteknik Väg- och gatuutformning Vägmateriallaboratorium Vägtillståndsmätning Vägutrustningars tillstånd, mätning Värderingar och betalningsvilja Äldre som trafikanter Överflyttning av gods för att uppnå miljömålen
Visa fler
Publikationstyp + Rensa
Författare + Rensa
Ahlström, Christer Ahmed, Abubeker Andersson, Anders Andersson, Jan Andersson-Sköld, Yvonne Andrén, Peter Anund, Anna Aramrattana, Maytheewat Aretun, Åsa Arvidsson, Anna Arvidsson, Håkan Asplund, Disa Augusto, Bruno Berg, Jessica Bernhardsson, Viktor Björklund, Gunilla Bladlund, Mikael Blissing, Björn Blomqvist, Göran Bratt Börjesson, Maria Bruzelius, Fredrik Carlsson, Håkan Dolk, Ellen Eriksson, Claes Eriksson, Gabriella Eriksson, Jenny Eriksson, Olle Erlingsson, Sigurdur Fors, Carina Forsman, Åsa Forward, Sonja Genell, Anders Grumert, Ellen Gustafsson, Mats Göransson, Nils-Gunnar Haraldsson, Mattias Hedegaard Sørensen, Claus Hedström, Ragnar Hellman, Fredrik Henriksson, Malin Henriksson, Per Hjort, Mattias Howard, Christian Ihlström, Jonas Ihs, Anita Isaksson, Karolina Jansson, Andreas Jansson, Jonas Johannesson, Mikael Johansson, Fredrik Jussila Hammes, Johanna Järlskog, Ida Kalman, Björn Karlsson, Jenny Karlsson, Rune Kharrazi, Sogol Kircher, Katja Kristoffersson, Ida Kuttah, Dina Levin, Lena Lidestam, Helene Lindberg, Therese Linder, Astrid Lindgren, Samuel Liu, Chengxi Lundberg, Joacim Lundberg, Thomas McGarvey, Terry Nilsson, Jan-Eric Niska, Anna Nyberg, Jonna Nygårdhs, Sara Nåbo, Arne Odolinski, Kristofer Olstam, Johan Pettersson, Tommy Portinson Hylander, Jens Pyddoke, Roger Rahman, Shafiqur Ridderstedt, Ivan Rosberg, Tomas Sandberg, Ulf Sandin, Jesper Sandstedt, Birgitta Silvano, Ary Sjögren, Leif Solis, Ignacio Stave, Christina Ståhl, Peter Svensson, Tomas Swärdh, Jan-Erik Sörensen, Gunilla Sörensen, Harry Takman, Johanna Thoresson, Karin Thorslund, Birgitta Vadeby, Anna Waldemarson, Andreas Wallén Warner, Henriette Wenäll, Jan Vieira, Tiago Vierth, Inge Wilhelmsson, Håkan Zhu, Jiqing
Visa fler
År + Rensa
Din sökning gav inga resultat