Jones arbetar som biträdande föreståndare för Cykelcentrum. Det innebär arbete med verksamhetsplanering, strategier, projektgenerering och kontakter med uppdragsgivare, statliga myndigheter, regioner och kommuner, men även med näringslivet och intresseorganisationer med kopplingar till cykling. Jones representerar även Cykelcentrum när föreståndaren behöver en ersättare eller ett komplement. Vad gäller forskningsprojekt inom cykelområdet arbetar Jones brett, men är främst fokuserad på drift och underhåll. Några exempel är cyklisters förutsättningar vid vägarbeten och vintercykling.