Emily Uddman fick som hon ville till slut

Emily uddman med en docka.

Emily Uddman visste vad hon ville och det fann hon på VTI. Foto: Jan wenäll/VTI

Redan under utbildningen inom biomekanik visste Emily Uddman vad hon ville jobba med: Teknik, fordon och krocksäkerhet. Så blev det också, närmare bestämt med inriktning på provning av bilbarnstolar. Hon är numera forskningsingenjör på VTI:s krocksäkerhetslaboratorium i Linköping.

2019 såg hon annonsen om jobbet på Krocken som laboratoriet kallas till vardags. Dit kom hon först som konsult under ett år. Från början var det tänkt att hon skulle göra alla förekommande arbete. Nu har hon nischat in sig på bilbarnstolar och UN ECE R129, en testprovning som nyss har blivit uppgraderad. Hon och kollegorna är inte riktigt klara ännu med allt arbete kring provningen men kan ändå ta emot kunder.

– Vi har påbörjat arbetet med kalibreringsrummet, det är vad som återstår och vi jobbar febrilt för att bli klara. Det behövs för att kunna kontrollera utrustningen i ett senare skede.

Utbildningen på högskolan i Halmstad ledde till en högskole- och kandidatexamen inom biomekanik. Det har gett en bred bas att jobba utefter, anser hon.

– Vi hade en bra lärare i hållfasthet och mekanik som kunde koppla ihop undervisningen med exempel från vardagen, ett sådant exempel var tvåpunktsbältet.

Efter examen blev yrkeslivet lite krokigt som hon uttrycker det. Hon sökte jobb vitt och brett där hon bodde inom Göteborgsområdet och fick napp på SEGULA Technologies, ett ingenjörsföretag med inriktning på provning mot fordonsindustrin.

– När jag sade att jag ville jobba med krocksäkerhet, då försökte både HR-chefen och min chef ta ner mig på jorden med kommentarer om att det krävs mycket erfarenhet inom den sektorn. Chefen kunde inte erbjuda mig den inriktningen men lovade att hjälpa mig på vägen dit. I stället fick jag arbeta med oförstörande prov av motorer, takintryckning med mera, så kallade utmattningsprov men inte krockprovning.

Hon stannade inom fordonsindustrin som systemingenjör och jobbade med kravhantering och provning av karosser till 2018. Då flyttade hon med sin blivande man till Linköping där hon fick jobb på Saab. Även då som systemingenjör fast med missiler och utprovning, trackingsystem samt hur dess olika enheter pratar med varandra.

– Ja, missiler, det var något annat, för då hade jag jobbat tillräckligt med fordon på olika sätt utan att bli riktigt nöjd.

Sedan blev det alltså VTI, krocksäkerhetslaboratoriet och provning av bilbarnstolar.

– Det är jättespännande. Efter min examen satte jag målet att jobba med krocksäkerhet inom fem år. Jag missade det visserligen med ett år, men jag blev glad när förre chefen på SEGULA Technologies gratulerade mig på Linkedin.

Just nu är det väldigt många saker på gång på krocksäkerhetslaboratoriet med testning av takräcken, rullstolar och handikapputrustning. Så det är lite fullt upp. När tiden finns så skulle Emily Uddman gärna vilja utveckla nätverkandet och samarbetet med andra kollegor på VTI. Till exempel de som forskar om människan i transportsystemet ligger nära hennes område. Det hon uppskattar på VTI är mångfalden av yrkesmänniskor med så många olika bakgrunder, att forskningen och andra arbetsinsatser är ganska breda inom ämnena trafik och trafikanter.

– Det är högt i tak, du behöver inte vara rädd att fråga och be om råd. Man vet sällan vad man ska göra från dag till dag, planerna blir ofta omkullkastade, säger hon.

Det ser hon som en positiv krydda i arbetslivet. Fritidsintressen är inte så många just nu. För närvarande är hon en typisk småbarnsmamma med en dotter på ett och ett halvt år, då blir mycket familjeliv.

Fotnot: Detta är ett bidrag till en ny porträttserie – möt medarbetarna på VTI som forskar om och arbetar med framtidens transporter.

Ny standard för provning av bilbarnstolar

Emily Uddman

Ålder: 33 år.
Arbetsplats: Linköping.
Arbetsfält: Provning av bilbarnstolar enligt senaste reglementet UN ECE R129, där UN ECE står för the United Nations Economic Commission for Europe. Nytt är bland annat att längden på barnet avgör vilken bilbarnstol som bör användas i harmoni med den rekommenderade maxvikten. I provningen har ett sidokollisionstest tillkommit samt flera avancerade mätningar i krockdockorna. VTI erbjuder dessutom Plustest, ett frivilligtest som också är uppgraderat och tillför en extra kvalitetsstämpel. Emily Uddman ansvarar även för att hålla kontakten med andra testlaboratorier för bilbarnstolar världen över och med den SIS-tekniska expertgruppen i Sverige.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.