Ny standard för provning av bilbarnstolar

Kvinna i labb.

Emily Uddman ansvarar för bilbarnstolar och de tester som leder till att stolarna blir bättre och säkrare. Foto: Jan Wenäll/VTI

VTI testar bilbarnstolar och är redo för provning enligt den senaste europeiska säkerhetsstandarden. På VTI finns ett av få oberoende krocksäkerhetslaboratorier i Sverige. Det är det enda som är ackrediterat att utföra krockprovning av bilbarnstolar, vägräcken och annan vägutrustning.

UN ECE R129 – så heter den senaste europeiska säkerhetsstandarden för bilbarnstolar. Nu kan VTI utföra dessa tester tack vare stora investeringar i form av nytt bromssystem, nya testbänkar och krockdockor.

Sedan förra året håller den äldre standarden på att fasas ut. R129 ersätter R44. Båda dessa bilbarnstolar är fortfarande typgodkända och i bruk. Försäljning av R44-bilbarnstolar inom EU kommer som det ser ut nu att vara förbjuden från och med den 1 september 2024.

I den nya standarden godkänns bilbarnstolen efter barnets längd, i den gamla efter barnets vikt. Det blir lättare att köpa en bilbarnstol i rätt storlek och de ger bättre huvud- och nackskydd.

Nya standarden innebär att bilbarnstolarna har genomgått mer rigorösa tester. Jämfört med tidigare har den nya provningen tillfört ett sidokollisionstest och flera avancerade mätningar av krockdockorna.

Forskningsingenjör Emily Uddman ansvarar för provningen av bilbarnstolar. Hon kan räkna upp inte mindre än 25 parametrar som testet omfattar. Det handlar bland annat om utförandet av krockproven samt utmatnings- och nötningsproven.

− Vi är väldigt styrda av Reglemente 129 och har försökt i den mån det går att uppdatera utrustningen vi har. Det som tagit tid, men som samtidigt är riktigt positivt, är det nya bromssystemet som gör att vi kan leverera nästan identiska prov. Vår felmarginal har krympt och bromsen är lättare att hantera, säger hon.

Den kunskap som finns i huset har kommit till nytta för att fram ritningsmaterial och tillverka de delar som behövs, tack vare en kompetent verkstad som kan hjälpa till vid modifikationer och tillverkning av nya delar. Investeringen i krockdockor var nödvändig för att kunna bemöta de nya kraven på mätning.

Den som köper en bilbarnstol behöver ge högsta prioritet åt säkerheten genom att följa bestämmelserna. Valet av fel bilbarnstolar kan innebära böter och framför allt att barnet riskerar skador. Barnets bilbarnstol ska ha en etikett med ett stort E i en cirkel som visar att den är typgodkänd. Där framgår även enligt vilken standard bilbarnstolen är utprovad.

Det som kallas i-Size är en del av R129 och innebär en certifiering av både bilbarnstolar och bilar. Certifieringen i-Size vill göra det enklare att välja rätt bilbarnstol och att installera den korrekt. ISOFIX är en lösning som används för fastsättning.

VTI har ett gott rykte och en lång historia vad gäller bilbarnstolar. Provningen började redan 1975 med standarden T-godkänd, där T stod för Trafiksäkerhetsverket. R44 skapades av Sverige tillsammans med Nederländerna, Tyskland, Storbritannien med flera. En konkret detalj som tillkom tack vare Sverige var stödbenet som de flesta bilbarnstolarna numera är utrustade med eftersom det gör dem betydligt säkrare.

Bakom den europeiska förordningen R129 står ytterst UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa. Själva besluten tar WP.29, The UNECE World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation. Förslagen bereder GRSP, Working Party on Passive Savety.

Testerna av bilbarnstolar utförs både som grundläggande tester, för att bilbarnstolarna ska bli godkända, och som så kallade Plustester. Dessa har utvecklats av VTI och innebär hårdare krav och ett förbättrat skydd för barnen. Plustesterna är också uppgraderade tack vare införandet av R129.

Boka provning av bilbarnstolar - vti.se Länk till annan webbplats.

Kontakt