Bredden är styrkan när VTI växlar upp e-forskningen

Laddstolpar för elbilar.

Samhällets resiliens, elflyg, emobilitet och batteribyten – se där några av VTI:s pågående projekt inom elektrifiering. Men bara några – på VTI pågår ett 20-tal forskningsprojekt inom snart sagt alla e-områden. Just bredden är forskningsinstitutets stora styrka.

Vad har hänt med elektrifieringsforskningen på VTI sedan det stora regeringsuppdraget redovisades i slutet av förra året? En hel del, inom olika områden, enligt Francisco Márquez Fernández, forskningsledare på VTI, samordnare för Swedish Electromobility centre och själv aktiv forskare i flera projekt.

Fram till att han började på VTI i mars 2023 var han för övrigt en av de externa granskarna av rapporterna inom regeringsuppdraget.

– VTI har en bredd som få andra organisationer har. Elektrifiering handlar inte bara om teknik utan lika mycket om regelverk, samhällsekonomi och affärsmodeller – och det är ovanligt att en och samma organisation tittar på allt detta. Men vi gör det, och det gör oss till en viktig spelare i omställningen till ett fossilfritt transportsystem, säger han och tillägger att allt detta också innebär ett ansvar.

Totalt, uppskattar han, arbetar ett 30-tal forskare på ett eller annat sätt med elektrifiering även om inte är deras huvudsakliga arbetsområde. Fem eller sex av dem kan beskrivas som dedikerade elektrifieringsforskare. Ett axplock bland projekten visar något av bredden i forskningen:

Samhällets resiliens. I projekten BULT och ”Mot ett fossilfritt och resilient transportsystem” granskas hur ett elektrifierat transportsystem ska byggas för att stå emot krig och katastrofer.

Elflyg. Flera projekt pågår inom området, till exempel när det gäller flexibel laddning och hur flygplatser kan användas som energihubbar.

Emobilitet. Tillsammans med ACE, Arctic Center of Energy, pågår en förstudie av en demonstrator för dubbelriktad laddning, så kallad vehicle-to-anything, i Skellefteå. Projektet är en del av VTI:s norrlandssatsning och ingår i det större forskningsprogrammet emobility.

Batteribyten. Ett nyligen avslutat projekt har granskat förutsättningarna för ett batteribytesssytem, battery swapping, i Sverige.

Som sagt, bara några exempel. Men finns det några luckor i VTI:s bredd? Nja, i framtiden ser Fransisco Márquez Fernández att VTI kan bidra än mer till policyutveckling, utformning av regelverk och granskning av vilka åtgärder som är mest effektiva på vägen mot ett fossilfritt transportsystem.

VTI ska också utveckla forskningen inom något som tangerar hans eget specialområde – sambandet mellan transportsystemet, elnätet och Sveriges energisystem i stort.

– För att minimera investeringarna som krävs för att bygga ut elnätet, måste vi komma på hur vi ska ladda smartare. Den stora utmaningen är inte tekniken, utan policys, standarder och affärsmodeller. Samtidigt behöver vi ha ett brett perspektiv – omställningen gäller inte bara transportsystemet utan hela samhället, säger Francisco Márquez Fernández.

Text: Mikael Sönne

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 1-2024

Läs om det tidigare arbetet på VTI: Regeringsuppdrag elektrifiering Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.