Ny upplaga av svensk klassiker om Trafiksäkerhet

Man och kvinna i trafikmiljö
Nils Petter Gregersen och Sonja Forward. Foto: Gunilla Rech/VTI

Trafiksäkerhet – samspelet mellan människor, fordon och trafikmiljö. Så heter läroboken som nu har kommit ut i en andra utvidgad upplaga, författad av två VTI-forskare.

Tillsammans har de tagit sig an det krävande arbetet att gå igenom lärobokens alla uppgifter, ändra så att de åter är aktuella och göra nödvändiga tillägg. Nils Petter Gregersen har även skrivit föregångaren när han var forskningsledare på VTI. Nytillkommen som författare är Sonja Forward, forskningsledare på VTI.

– Allt är uppdaterat inom juridik, statistik, forskning och strategier och nya kunskaper om åtgärder, säger Nils Petter Gregersen.

Sonja Forward har främst har ägnat sig åt att se över kapitlen om aktuell forskning. Ambitionen har inte varit att ta med all forskning, däremot den som är mest representativ och står sig över tid.

– Detta är den enda genomarbetade boken om Trafiksäkerhet som finns i Sverige eftersom den innehåller så många vitt skilda ämnen i de 15 olika kapitlen. Det är en bred grupp som kan ha användning av boken, detta eftersom den handlar om trafiksäkerhet men också hållbarhet, betonar Sonja Forward.

Läroboken är skriven som en grundbok för olika yrkesutbildningar såsom poliser, trafiklärare, instruktörer på trafikövningsplatser, trafikinspektörer och informatörer. Boken kan även fungera som introduktion till trafiksäkerhet för tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner eller andra organisationer där trafiksäkerhet utgör ett viktigt inslag. Den lämpar sig också för grundutbildning om folkhälsovetenskap på universitetet, för trafikplanerare samt tjänstemän på myndigheter såsom Trafikverket och MSB.

Boken är disponerad i tre delar, Övergripande trafiksäkerhetsfrågor, Direkta orsaker till olyckor och skador samt Speciella trafikantgrupper. Första delen omfattar bland annat trafiksäkerhetens historia i Sverige, dess organisation samt lagar och regler. Andra delen har kapitel om orsakerna: Hastighet och krockvåld, Alkohol och droger, Trötthet samt Distraktion. Den tredje delen avhandlar situationen för olika berörda trafikantgrupper.

Första upplagan av boken Trafiksäkerhet kom ut 2016. Den blev mycket positivt emottagen, fick bra recensioner och sålde i 2 000 exemplar inklusive omtryck. Boken fortsatte att sälja bra och för drygt ett år sedan blev Nils Petter Gregersen kontaktad av förlaget för att få den uppdaterad. Eftersom han hade gått i pension för flera år sedan så föreslog han att någon av hans före detta kollegor på VTI skulle ta över. Det blev Sonja Forward, men Nils Petter Gregersen tog sig ändå an huvuddelen av arbetsinsatserna.

Målgruppen för boken är inte bara akademin, utan ska kunna läsas av alla oavsett kunskapsbakgrund. Första upplagan kom även ut som en lättläst version, berättar Nils Petter Gregersen.

– Ett kapitel som tillkommit handlar om A-traktorer vilket är aktuellt tillsammans med tillkomsten av nya regler och lagar, säger han.

Boken har specialbeställd statistik från Strada olycksdatabas som inte finns publicerad någon annanstans, till exempel vilken typ av olyckor som fotgängare drabbas av.

För att uppnå nollvisionen är det viktigt med beteendeförändringar i trafiken. Boken tar upp Norge som har satsat stort på detta, bland annat genom informationskampanjer riktade mot barn, berättar Sonja Forward. Där har Sverige en förebild, menar hon och vill bidra till att öka kvaliteten i olika typer av utbildningar, till exempel inom förarutbildningen.

– Det behövs – för som det är nu går olycksutvecklingen inte i rätt riktning, det är dags att åter lyfta beteendefrågorna, säger Sonja Forward vars nyutgivna bok nu kan medverka till detta.

Trafiksäkerhet – samspelet mellan människor, fordon och trafikmiljö

Boken kom ut 5 februari 2024 och går att beställa på förlaget Norstedts Juridik.

Norstedts Juridik (nj.se) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.