Vetenskapliga artiklar samlas i ny publikation

Professor Jan Andersson
Professor Jan Andersson med den tryckta versionen av RÅ 2023. Foto: Mikael Sönne/ VTI

Den nya publikationen RÅ 2023 samlar samtliga vetenskapliga tidskriftsartiklar skrivna av VTI-are under förra året.

Den första tryckta pappersupplagan är redan slut, men digitalt finns sammanställningen i DIVA och via länkar nedan. RÅ står för resultatåterkoppling och innehåller abstracts för alla artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 2023. Sammanlagt 79 stycken blev det.

– Det här är artiklar vi ska vara stolta över. Ur vetenskaplig synvinkel är det här det bästa vi gör, säger professor Jan Andersson som via Vetenskapskollegiet drivit arbetet med artikelsammanställningen tillsammans med Biblioteket och KOM.

– RÅ är en följd av en obalans jag och flera med mig upplevt på VTI. Vi har länge diskuterat och haft bra koll på utlysningar, ansökningar och beviljade projekt, men varit sämre på att berätta om resultaten. Med den här publikationen ska vi bli bättre på resultatåterkoppling.

Målgruppen för RÅ är både intern – Jan Andersson tycker att alla VTI-are bör läsa den – och externa grupper utanför VTI. På Transportforum var efterfrågan stor när publikationen delades ut i VTI:s monter. Där var det inte bara forskare utan även politiker och tjänstemän som passade på att ta ett eget ex.

Men, undrar kanske någon, varför finns bara vetenskapliga tidskriftsartiklar med? VTI:s forskare gör ju så mycket mer – rapporter, resultat, PM, antologier och EU-rapporter.

– Vis av erfarenhet tror jag att det är bra att börja någonstans. Vetenskapliga artiklar är förhoppningsvis bara ett första steg och ingen skulle bli gladare än jag om vi även fick en RÅ för EU-rapporter och antologier där en VTI:are medverkat. Våra egna rapporter är vi lite bättre på att redovisa, men visst kan vi göra en sammanställning även av dem.

Nu ska RÅ 2023 först spridas så brett som möjligt och därefter utvärderas. Efter utvärderingen tas beslut om publikationen kommer igen nästa år, och vad den i så fall ska omfatta.

– Vi ska självklart fortsätta arbeta med, och försöka bli bättre på, resultatåterkoppling. Men exakt i vilken form är inte bestämt, säger Jan Andersson. Synpunkter på RÅ23 välkomnas och instruktioner finns i publikationen.

Läs RÅ 2023: Årets vetenskapliga artiklar samlade (DIVA) Länk till annan webbplats.

Text: Mikael Sönne