Ny teknik i bilen kan upptäcka onyktra förare

Bild inifrån bil.
Försöken i projektet Fit2Drive utfördes både i VTI:s simulator och på racingbanan Mantorp Park. Foto: Katja Kircher/ VTI

Kanske kan sensorsystem som upptäcker berusade fordonsförare bli standard i fordon. Det kan i så fall bli ett komplement till alkolås och betyda färre berusade förare i trafiken. VTI:s Katja Kircher ser möjligheter med tekniken.

I projektet Fit2Drive har VTI tillsammans med företaget Smart Eye utvecklat en algoritm som i realtid kan urskilja ouppmärksamhet och påverkan av alkohol. Systemet bygger på kameror som registrerar huvud-, ögon- och ansiktsrörelser.

Ansvarig forskare på VTI är Katja Kircher som är forskningsledare inom området trafikanternas uppmärksamhet.

– Tanken är att kunna upptäcka berusning i tid. Den här tekniken skulle även kunna avslöja om föraren dricker sig berusad under körning, säger hon.

En stor del av studien bygger på data som samlats in under testkörning där förare gradvis har höjt sin berusningsgrad. Eftersom det inte är tillåtet att köra berusad i Sverige, ens inom inhägnat område, var det en utmaning att få tillstånd för ett sådant test, där 35 deltagare startade nyktra för att sedan köra bil med stigande promillehalt upp till 1.0.

– Vi fick dispens för att köra bilar med dubbelkommando på Mantorp Park, som är en racingbana. Där kunde vi genomföra tester som hade varit svåra att göra i simulator.

Andra delar av studien, till exempel hur påverkade förare beter sig och agerar i en trafiksituation tillsammans med andra förare, undersöktes i simulator vid samma tillfälle.

– Det går ju inte att testa hur berusade förare beter sig i verklig trafik tillsammans med andra, inte ens på en testbana.

Körningen på Mantorp Park visade att med ökad berusningsgrad tittade förarna bort från vägen mera, använde speglar mindre och ägnade sig oftare åt sådant som inte hade med körningen att göra. Dessutom ökade de hastigheten, hade lägre säkerhetsmarginaler och vinglade mer på vägen. Enligt Katja Kircher pekar studiens resultat på att sensortekniken skulle kunna användas för att till exempel automatiskt stanna fordonet eller sänka hastigheten.

– Man kan även se möjligheter som att fordonet kallar på polis eller meddelar försäkringsbolag och föraren får en högre premie. Det finns många användningsområden men det är en politisk fråga vad tekniken ska användas till. Vi pekar på vad som går att göra.

Det finns flera intressanta områden att forska vidare på med anknytning till projektet, enligt Katja Kircher. Till exempel vad som påverkar uppmärksamhet vid olika tillstånd, till exempel berusning.

– Om du pratar i telefon samtidigt som du kör, så säkerhetskompenserar du medvetet, bland annat genom att sänka farten. Det händer inte vid berusning. Vi behöver veta mer om vad som händer under körning vid olika sådana tillstånd. Det gäller såväl hur förarnas insamling av information påverkas som hur de beter sig som en följd av detta. Att hitta systematiken är viktigt.

Text: Johan Granath/redakta

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 4-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.