Många utmaningar för trafiksäkerheten i Afrika

Pojke vid övergångsställe i afrikansk stad.
På väg till skolan. Med utbredd fattigdom kommer trafiksäkerhet ofta långt ner bland makthavarnas prioriteringar. Foto: Sonja Forward

Hur ska trafiksäkerheten förbättras i länder där fattigdomen är utbredd och klasskillnaderna stora? Och där olyckor ibland ses som ett straff från Gud. Det är några av utmaningarna för AfroSAFE, ett projekt där VTI samarbetar med en rad olika partner.

Afrika har fyra procent av världens samlade bilflotta, men tio procent av alla trafikrelaterade dödsolyckor. Dödligheten i trafiken är den högsta i världen och fyra gånger högre än det europeiska genomsnittet. Risken att dö i trafiken är speciellt stor för fotgängare och i åldrarna 5 till 29 år är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken.

Det är bakgrunden till EU-projektet AfroSAFE där forskningsinstitut och universitet i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna samarbetar med Ghana, Tanzania och Zambia. Ett av arbetspaketen i projektet leds av Sonja Forward, forskningsledare vid VTI, som tidigare besökt en rad länder i mellanöstern och norra Afrika.

– Ändå är det lite chockartat att komma till de här länderna. I en stad som Lusaka (Zambias huvudstad) finns områden utan el, vatten och avlopp. Många lever i kåkstäder samtidigt som det finns riktigt flotta områden, säger hon.

Trafiksäkerheten är ofta eftersatt och olyckorna är på en nivå som Sverige kanske hade på 50-talet eller ännu tidigare. Sonja Forward berättar om gallerskydd vid vägrenar som stjäls för att användas som grillgaller, vägar som sköljs bort i skyfall och motorcykeltaxis som tar upp till fyra passagerare. Till exempel.

Samtidigt finns en utbredd vidskeplighet där trafikolyckor ofta ses som ett straff från högre makter. Tror man det blir det mindre viktigt att bära hjälm eller hålla hastighetsgränser. Det som händer det händer.

– Det är en fatalism som bygger på kultur och traditioner. Det är svårt att råda bot på, säger Sonja Forward.

– Över huvud taget kan man säga att många afrikanska länder har duktiga ingenjörer, men har inte kommit lika långt när det gäller psykologi och beteende. Enkelt uttryckt är man duktig på att bygga farthinder, men sämre på att ha en djupare förståelse för vad som påverkar beteendet i trafiken.

Sonja Forwards arbetspaket handlar just om beteende och ”säkrare resenärer”. Hon har besökt trafikskolor i de tre afrikanska länderna och betonat behovet av att även trafiklärarna själva får bättre utbildning. Hon har också besökt skolor och förbereder just nu en pilotstudie om barns resor till och från skolan i Zambia.

– Trots alla utmaningar tycker jag att det går åt rätt håll. Våra partner i de afrikanska länderna är mycket intresserade och vill åstadkomma förändringar. Samarbetet fungerar bra.

AfroSAFE står för Safe System for radical improvement of road safety in low- and middle-income African countries och pågår från september 2022 till augusti 2026. Det finansieras av EU med totalt cirka 45 miljoner kronor.

Text: Mikael Sönne

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 4-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.