Klimatsmart cykelbana granskas av VTI-forskare

Backspegel
Martin Solberg (MP), ordförande stadsmiljö- och trafiknämnden Sundbybergs stad samt Kenneth Olsson från Skanska. Foto: Magnus Hjelmare

Cyklister i Sundbyberg kan glädja sig åt en cykelväg i Rissne ängar som är både bredare och bättre för klimatet. För VTI är cykelbanan en del i ett stort forskningsprojekt om framtidens klimatsmarta asfalt. ”Så här långt är resultaten lovande”, säger VTI:s projektledare.

Abubeker Ahmed.
Abubeker Ahmed med ett asfaltprov på labbet i Linköping.

I veckan asfalterades cykelvägen men ny typ av asfalt som innehåller förnybart bindemedel och en stor del återvunnen asfalt. Resultatet är en asfalt med netto noll-utsläpp av växthusgaser. Cykelbanan är den första i sitt slag i Sundbyberg.

Den klimatneutrala vägen knyter ihop områdena Rissne, Hallonbergen och Duvbo och är ett viktigt stråk för cyklande sundbybergare. Dessutom ingår leden i det regionala cykelstråket för Stockholms län.

– Traditionell betong och asfalt är två stora utsläppskällor som vi sällan tänker på. Om vi ska lyckas få ner utsläppen till noll så är det den här typen av nya klimatsmarta material som behöver användas - och överallt, säger Martin Solberg (MP), trafikkommunalråd i Sundbyberg, i ett pressmeddelande.

Asfalten med netto noll-utsläpp, som Skanska har tillverkat, består till stor del av återvunnen asfalt, tallolja som bindemedel och tillverkas med fossilfri uppvärmning. Detta gör att den får en kraftigt reducerad miljöpåverkan, vilket är bra för både människor och natur. Samtidigt ska den behålla samma funktion och utseende som vilken asfalt som helst.

Just det senare ska undersökas av forskare vid VTI. Den nyasfalterade cykelvägen ingår i det tre-åriga forskningsprojektet ”Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur”.

I Sundbyberg kommer beläggningen att granskas bland annat med avseende på textur och jämnhet. Och på VTI i Linköping genomförs prov med samma asfalt som utsätts för tung trafik. Detta sker i VTI:s Heavy vehicle simulator (HVS) där fem veckors försök kan motsvarande flera års trafik under verkliga förhållanden.

– Vi jämför med vanlig asfalt och undersöker bland annat spårdjup och olika påkänningar i beläggningen. Så här långt är resultaten lovande. Vi har inte sett några signifikanta skillnader jämfört med traditionell asfalt, säger projektledaren Abubeker Ahmed som är senior forskare vid VTI.

I forskningsprojektet, som finansieras av Vinnova, Trafikverket och SBUF, ingår förutom VTI och Sundbybergs stad även Skanska, Nynas och KTH. Syftet är just att ta reda på hur långtidseffekter och slitage över tid påverkar den nya typen av asfalt.

Fakta/ bioasfalt

• Bioasfalten tillverkas i ett asfaltverk som drivs av fossilfritt bränsle, innehåller en hög andel återanvänd asfalt och förnybara bindemedel, såsom tallolja. Dessa ersätter en del av det bitumen som används i konventionell asfalt.

• Bitumen är ett fossilt bindemedel som står för en stor del av asfaltens klimatutsläpp.

• Läs mer om projektet på vti.se: Asfaltbeläggningar/ pågående projekt

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.