Kollektivtrafikens roll inom de planetära gränserna

Illustration av plantära gränser.
Illustration av plantära gränser. Illustration: DoughnutEconomics

Människans sätt att leva idag, inte minst vad gäller hur vi reser, sätter ohållbar press på vår planet. Begreppet ”planetära gränser” bygger på forskning om ekologisk hållbarhet och handlar förenklat om hur mycket jorden tål. Om vi inte anpassar vår livsstil efter dessa definierade gränser riskerar vi att orsaka förändringar i ekosystemet som påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden.

Men samtidigt som många knaprar alltmer på jordens resurser så finns det några som inte får en bit av kakan alls.

Claus Hedegaard Sørensen är senior forskare på VTI och studerar hur kollektivtrafiken kan ge alla samhällsgrupper lika tillgång till transporter och på så sätt bidra till ett transportsystem som inte bara tar hänsyn till planetära gränser utan även social hållbarhet. Arbetet bedrivs genom ett nystartat projekt vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

– Många reser för mycket, vilket leder till hög belastning på planeten. Samtidigt finns det grupper i samhället som har begränsad tillgång till mobilitet, vilket påverkar deras möjligheter att ta del av samhället och utvecklas, säger Claus Hedegaard Sørensen.

– Kollektivtrafiken kan spela en kritisk roll i att jämna ut dessa skillnader och ge alla samhällsgrupper tillräckliga möjligheter att resa på ett sätt som också tar hänsyn till planetens gränser, fortsätter Claus.

Forskningsprojektet utgår från den så kallade ”donut-modellen”, en ekonomisk modell som beskriver hur människors behov kan tillgodoses på ett sätt som tar hänsyn till både social och ekologisk hållbarhet. Nu ska modellen för första gången tillämpas på kollektivtrafiken genom en studie i Södertälje.

Först definierar forskarna var de sociala och planetära gränserna går för lokaltrafiken i Södertälje. Det kan till exempel handla om var gränsen ska gå för lägst tillgång till olika servicefunktioner, högst koldioxidutsläpp per person eller hur mycket det ska kosta att resa. Därefter används simuleringsstudier för att ta fram olika visioner för hur lokaltrafiken kan se ut för att inte överskrida dessa gränser.

Projektet kommer även att bidra med kunskap om hur dessa framtidsvisioner av Södertälje kan säljas in som en önskvärd utveckling för stadens invånare. Detta för att motivera människor till att förändra sina resvanor.

–Människan lever idag över flera av de planetära gränser som definierats av forskning, och resandet hos en stor global medel- och överklass är en bidragande faktor till detta. För att hålla oss innanför både sociala och planetära gränser måste vi utveckla ett miljömässigt hållbart och rättvist transportystem som bidrar till attraktiva städer som människor vill bo och verka i, avslutar Claus Hedegaard Sørensen.

Text: Ebba Wihlborg/K2

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 3-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.