Effektivare hamnar med MODIG-projektet

Fartyg i hamn med lyftkranar.
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Går det att minska energianvändningen, sänka kostnaderna och höja kvaliteten när vägtransporter, järnvägstransporter och sjöfart möts i hamnarna? Och dessutom göra det samtidigt? Ja, det ska forskarna och doktoranderna i projektet MODIG ta reda på.

MODIG står för multimodala digitaliserade transportlösningar och är ett brett forskningsprojekt inom teknik, policy och logistik med en VTI-doktorand inom respektive område. Projektet finansieras av Trafikverket och ska vara slutfört vid årsskiftet 2025/26. Förutom VTI deltar även Linköpings universitet, KTH, Sjöfartsverket, Luleå hamn, Gävle hamn och Stockholm Norvik hamn i arbetet.

De tre doktoranderna är Robert Klar (teknik), Saana Ollila (policy) samt Abdalla Mubder (logistik).

- Med andra ord har vi kommit ungefär halvvägs och i augusti redovisar doktoranderna sina delresultat i en sammanställning till finansiären, berättar Niklas Arvidsson, senior forskare och handledare för två av doktoranderna, och försöker ringa in vad MODIG egentligen handlar om.

- Ska jag nämna några nyckelord som täcker in alla delprojekten handlar det om digitalisering, energieffektivisering, koordinering och policy.

I projektet ses digitalisering som en nyckelfaktor för att förbättra samordningen mellan de olika trafikslagen som möts i hamnarna. I dag har åkerier, hamnbolag, järnvägsoperatörer och rederier kommit olika långt i sin digitalisering och de system som finns är sällan kompatibla eller synkade med varandra. Olika säkerhets- och policyaspekter kan ytterligare försvåra samordningen.

MODIG-forskarna arbetar med målet att bättre samordning både ska minska godstransporternas energianvändning och därigenom minska koldioxidutsläppen och klimatpåverkan. Samtidigt ska kostnaderna minska och kvaliteten i tjänsterna höjas. Win-win-win med andra ord.

Ytterligare ett positivt resultat kan bli att övergången till mer energisnåla transportslag, som sjöfart, underlättas och snabbas på. I dag bromsas överflyttningen av de höga kostnaderna i och kring hamnarna – enligt vissa beräkningar mellan 36–62 procent av de totala kostnaderna för trailer- och containertransporter.

- Jag är absolut nöjd med projektet så här långt. Doktoranderna gör ett jättebra arbete inom sina respektive områden. I projektet producerar vi dessutom inte bara en mängd intressanta forskningsresultat men även tre färdiga forskare, säger Niklas Arvidsson.

I en artikel – som utsågs till ”best paper” vid en konferens i Helsingfors i juni – granskar Abdalla Mubder övergången till ett nytt system för att boka kajplatser i hamnen i Gävle. Det traditionella sättet – ”först till kvarn” – innebär i vissa fall ineffektiv samordning och medför dessutom att fartygen kör onödigt fort (och förbrukar onödigt mycket bränsle). I stället har ett nytt system införts där kajplatser kan bokas digitalt redan när fartygen befinner sig till havs.

Studien är en av de första empiriska undersökningarna och kan hjälpa hamnmyndigheter att i framtiden hantera övergången till nya bokningssystem.

- Det finns utmaningar, men fördelarna väger över. Och ju mer trafik en hamn har desto större är potentialen att spara bränsle och minska utsläppen. Informationsdelning gör det dessutom lättare för andra aktörer att planera sitt arbete, till exempel lossning av last, säger Abdalla Mubder som i mitten av september försvarar sin licentiatavhandling med studien.

Inom teknikområdet, MODIG-TEK, studeras till exempel en teknisk lösning i form av så kallade digitala tvillingar. Det är en form av avancerade simuleringar där förändringar i arbetssätt och metoder kan granskas och utvärderas digitalt innan de verkligen införs. Ett annat exempel är så kallat prediktivt underhåll, där sensorer placeras ut på hamnkranar för att meddela när det är dags för underhåll och service.

Inom policyområdet, MODIG-POL, studeras till exempel hur infrastrukturhållare och andra myndigheter kan skapa ramar för företagen för att lättare förbättra dagens logistik- och transportlösningar. En övergripande frågeställning är effekten av olika politiska styrmedel för att minska utsläppen inom sjöfart och godstransportsektorn.

Text: Mikael Sönne

Fotnot: Artikeln har varit publicerad i VTI aktuellt 3-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.