Unik data från huvudskydd kan förklara cykelolyckor

Hur sker en cykelolycka? Foto: VTI

Varför inträffar cykelolyckor? Vilka riskfaktorer finns och hur många tillbud resulterar i en verklig olycka med personskada?

Det var några av huvudfrågorna i projektet "Varför sker en cykelolycka egentligen: analys av händelser då Hövdingar har löst ut", genomfört av VTI och finansierat av Länsförsäkringars forskningsfond. Studien har bygger på unika data från tillverkaren av huvudskyddet Hövding, som registrerar huvudets rörelser, intervjuer med cyklister samt enkäter till cyklister som fått sin Hövding uppblåst.

Resultatet kan delas in i tre huvuddelar:

  • Ett antal riskfaktorer som mörker, halka och hastighet identifieras. Framför allt är det kombinationen av flera faktorer som ökar sannolikheten för en olycka.
  • Relationen mellan icke-olyckor och olyckor. Forskarna visar hur många incidenter som inträffar för varje olycka och relationen mellan allvarliga och mindre allvarliga olyckor.
  • Vilka signaler som kan tyda på att en olycka håller på att inträffa. I huvudskydden registreras skakningar och andra rörelser som kan indikera ökad olycksrisk.

Rapporten: Varför sker en cykelolycka egentligen: analys av händelser då Hövdingar har löst ut (DIVA, 2023) Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande från Länsförsäkringar: Ny data ger kunskap för att minska cykelolyckorna Länk till annan webbplats.