VTI bidrar med kunskap om slitagepartiklar i en antologi

Biljhul i rörelse.

Utsläppen från avgaspartiklar är i dag låga och regleras av Euroklasserna, men detta gäller ännu inte slitagepartiklar. Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Omställningen från fossildrivna fordon till elbilar leder till färre avgaser – men ökar mängden slitagepartiklar som också är skadliga för miljö och hälsa. Det är en av slutsatserna i VTI:s bidrag författad av forskarna Mats Gustafsson och Ida Järlskog i en antologi utgiven av Naturvårdsverket.

– Det är inte så många som uppfattat att däcken slits mer på grund av att nuvarande elbilar är tyngre än fossildrivna och har ett högt vridmoment. Det senare skulle kunna gå att reglera bättre genom elektronisk styrning, säger Mats Gustafsson.

En enkätstudie från VTI visar att vissa väljer elbil av miljöskäl. De är inte primärt är intresserade av elbilens kraftiga acceleration, medan andra lockas av den. Antologiavsnittet har en bredare ansats och handlar om slitagepartiklar i vägtrafiken, varför de är ett miljöproblem, hur de uppstår, vad de består av och hur de sprids.

– Vi blev tillfrågade av delta i antologin med anledning av att vi nyligen medverkat i det regeringsuppdrag VTI haft om mikroplaster från vägtrafik, främst däckslitage, säger han.

Regeringsuppdraget gällde mikroplaster där VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Det ledde till fler projekt finansierade av Naturvårdsverket om slitagepartiklar från trafik, där även andra VTI-medarbetare deltar med sina specialkunskaper: seniora forskaren Göran Blomqvist, professor Yvonne Andersson-Sköld, forskningsledare Mikael Johannesson och forskningsassistent Maria Polukarova.

– Utsläppen från avgaspartiklar är i dag låga och regleras av Euroklasserna, som anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar. Detta gäller ännu inte slitagepartiklar, men planen är att nästa reglering Euro 7 även ska omfatta däck- och bromsslitage. I Norden har vi särskilda problem med damm från vägslitage orsakade främst av dubbdäck, vilket vi jobbat länge med att försöka åtgärda. På kontinenten har det tagit lite längre tid att uppfatta slitagepartiklar som ett miljöproblem, men nu är intresset stort, säger Mats Gustafsson.

Ida Järlskog har nyligen disputerat på ämnet mikroplaster i vägtrafiken. Mats Gustafsson forskar på luftkvalitet och partiklar från mikroplaster. Därmed är de insatta även i problemet med slitagepartiklar som omfattar alla typer av partiklar som uppstår på grund av vägtrafiken oavsett material och om de kommer från vägbanan, bromsar eller däck.

Text: Gunilla Rech

Trafiken – ett miljöproblem som rullar på i antologin Om luftmiljö och svensk luftövervakning 2023 – Tema: Partiklar Länk till annan webbplats.

Unik och omfattande genomgång av möjligheter att minska miljöbelastningen av mikroplast från vägtrafiken | VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.