Ida arbetar som doktorand på miljöenheten. Hennes forskning bedrivs inom ett FORMAS-projekt som heter Belastning och lösningar för trafikrelaterade persistenta organiska föroreningar (POP) och mikro/nanoplaster. Forskningen fokuserar på mikroplaster från väg- och däckslitage. Det huvudsakliga syftet är att öka kunskapen om mikroplaster, organiska miljögifter och metaller från trafikrelaterade partiklar.