Ida är doktorand på miljöenheten. Hennes forskningsprojekt handlar om mikroplastutsläpp från vägtrafik. Det vill säga hur mycket väg- och däckslitage som genereras årligen, vart det tar vägen, om det är toxiskt för djur och natur samt vilka åtgärder som kan vidtas för att reducera utsläppen. Hon är kopplad till Chalmers tekniska högskola.