Aktiva resor och nya gröna jobb – aktuell cykelforskning på Forum Vätternrundan

Cyklist under färd.

Foto: Satu/VTI

Forskningen går som en röd tråd genom Cykelcentrum VTI:s medverkan vid Forum Vätternrundans branschseminarier i Motala den 12-16 juni. Forskare från Cykelcentrums nätverk kommer att bidra med kunskap om – och diskutera – allt från aktiva resor och cykelstölder till cyklingens roll för Europas omställning.

Under Forum Vätternrundan arrangerar det nationella kunskapscentret Cykelcentrum, som VTI driver på uppdrag av regeringen, Motala kommun och Vätternrundan gemensamt en seminarieserie om olika aspekter av cykling.

Cykelcentrum bidrar genom sitt nationella forskarnätverk med kompetens och aktuella forskningsresultat vid en rad seminarier under veckan. Seminarierna genomförs i Motala 12-16 juni och är öppna för alla som är intresserade. Vissa seminarier genomförs digitalt och ett par spelas också in så att de går att ta del av i efterhand (se program för mer information och anmälan).

– Forum Vätternrundan ger oss på VTI en utmärkt möjlighet att sprida resultat från det senaste inom vår cykelforskning, säger Tomas Svensson, generaldirektör VTI.

Aktuella forskningsrön som kommer att lyftas fram berör så olika ämnen som barns hälsa och aktiva resor, hur samhällsplanering kan bli bättre på att skildra hur beslut påverkar barn, cykellogistik och cykeltransporter och hur stöldrisker kan påverka viljan att cykla.

På måndagen, som uppmärksammar cyklande barn och bjuder på Minivättern och Skoj på hoj i Vätternrundans regi, arrangeras ett webbinarium om folkhälsa med inriktning mot vårdnadshavare, tjänstepersoner och folkvalda.

På fredagen äger ett livesänt panelsamtal rum om vad som krävs för att cyklingen ska få ökad betydelse för lösningen av europeiska och svenska samhällsutmaningar. Samtalet inleds av VTI:s generaldirektör Tomas Svensson och i panelen deltar Anna Niska (forskningsledare, VTI och Cykelcentrums föreståndare), Tony Grimaldi (koncernchef Cycleurope) Henk Swarttouw (President European Cyclists Federation), Helena Stigson (forskningsansvarig Folksam), Nils Paul (expert infrastruktur, Svenskt Näringsliv), Susanne Andersson (VD Visit Sweden) och Roger Altsäter (VD Göta kanalbolag).

– Vi ska bland annat diskutera möjligheten att skapa nya gröna jobb genom att cykling ges en större roll i samhällsutvecklingen. Sedan vill jag förstås också lyfta forskningens betydelse för att stärka cykelsektorn, säger Anna Niska.

Oskar Sundblad, VD för Vätternrundan, välkomnar Cykelcentrum VTI:s medverkan och ser fram emot många givande diskussioner och föredrag under Forum Vätternrundan.

– Vätternrundan står för folkhälsa, samhällsansvar och ett stort engagemang i cykelfrågor. Är det någonstans vi ska diskutera framtidsfrågor när det gäller cykeln, så är det under den här veckan, säger Oskar Sundblad.

Program och mer information:

Program Forum Vätternrundan Länk till annan webbplats.

Fakta Cykelcentrum VTI

Cykelcentrum startade 2018 med uppdrag av regeringen att arbeta med utbildning och forskning om cykling. Centret ska öka det tvärvetenskapliga samarbetet och knyta forskningen närmare till problem som olika aktörer möter i arbetet för att göra det enklare och säkrare att cykla. En central uppgift är också att samla och sprida kunskap, till exempel genom kunskapssammanställningar, forskarporträtt, nyhetsbrev, poddar och strategiska forskningsprojekt.

cykelcentrum.vti.se Länk till annan webbplats.