Trafiksimuleringar gör självkörande fordon säkrare

Illustration självkörande bilar.
Med hjälp av simuleringar ska säkerheten kring självkörande fordon förbättras. Foto: Akarat Phasura/Mostphotos

I ett stort europeiskt forskningsprojekt, i4Driving, ska man lägga grunden för en ny standardmetod för utvärdering av säkerhet hos självkörande bilar. VTI är en av 17 partner och ska bland annat bidra med att föra in fler beteendevetenskapliga aspekter i trafiksimuleringsmodeller.

Ett av målen med självkörande fordon är att de ska bli säkrare än de som framförs av människor. Det kan låta självklart men det dyker snart upp svåra följdfrågor. Vad ska man jämföra med när man säger att självkörande bilar ska vara säkrare? För att kunna göra en sådan jämförelse måste man veta hur mänskliga förare reagerar i olika situationer. Och hur kommer trafik med en blandning av självkörande och mänskligt framförda fordon påverka säkerheten?

För att kunna forska på det krävs bra modeller för att simulera mänskliga förare.

– Det finns många sådana modeller men de är ganska ingenjörsmässiga. Vi vill vidareutveckla dem så att de bättre beskriver de beteendevetenskapliga aspekter som kan leda fram till incidenter och olyckor. Det kan vara till exempel bristande uppmärksamhet, trötthet eller distraktion. Målet är att skapa ett bibliotek av förarmodeller som kan användas för att simulera olika situationer, säger Johan Olstam, forskningsledare på VTI.

Arbetet ska genomföras inom ramen för ett stort, treårigt EU-projekt som heter i4Driving. VTI är en av 17 partner från sju länder. Johan Olstam är projektledare för VTI-gruppen där initialt ytterligare fem forskare ingår (se faktaruta).

Alla förare reagerar inte på samma sätt, det varierar till exempel med hur erfarna de är. Även här ska VTI bidra med viktig kompetens för att med hjälp av körsimulatorförsök undersöka hur stor spridningen i beteende är mellan olika förare.

När i4Driving avslutas 2026 har forskarna förhoppningsvis lagt en kunskapsmässig grund för att utveckla metoder för säkerhetstestning av självkörande fordon. Man hoppas också kunna erbjuda en simuleringsmiljö för att på ett säkert sätt utvärdera olika algoritmer för självkörande fordon. Då räcker det inte att simulera hur självkörande fordon beter sig i olika situationer, man måste kunna simulera en mixad trafikmiljö där även mänskliga förare ingår. Ett förändrat beteende hos ett självkörande fordon leder nämligen inte nödvändigtvis till ökad säkerhet i hela trafiksystemet. Ett säkert beteende hos en del av fordonen skulle i vissa situationer kunna medföra ett osäkert beteende hos en del av de mänskligt framförda fordonen.

– Man kan tänka sig att om självkörande fordon börjar köra med kortare tidsluckor så gör mänskliga förare det också. Då blir summan av de enskilda vinsterna i varje specifik situation inte nödvändigtvis något som är positivt för den totala säkerheten. För att utvärdera detta behövs trafiksimuleringsmodeller som kan återskapa variationen i mänskligt förarbeteende, säger Johan Olstam.

När forskarna tagit fram bättre förarmodeller ska de avslutningsvis göra något som aldrig gjorts förut. I en variant av det berömda Turing-testet ska de undersöka om försökspersoner upplever någon skillnad mellan att bli körd av en förarmodell och en mänsklig förare. De ska också undersöka om försökspersoner kan avgöra om det fordon man interagerar med i trafiken körs av en människa eller en förarmodell.

–Det ska bli intressant att försöka utvärdera förarmodellerna och få en uppfattning om hur realistiska de upplevs. Och det blir en spännande utmaning att designa sådana experiment.

Fotnot: Artikeln har varit publicerat i VTI Aktuellt 1/2023

Text: Johan Sievers/ Redakta

Fakta: VTI-forskarna i projektet

 • Johan Olstam. Metod- och modellutveckling för analys och simulering av dynamiska egenskaper hos trafik.
  Fredrik Johansson. Metod- och modellutveckling för analys och simulering av dynamiska egenskaper hos trafik.
  Katja Kircher. Uppmärksamhet i trafiken med avseende på olika trafikantgrupper, från fotgängare och cyklister till fordonsförare.
  Christer Ahlström. Fysiologiska mätningar, biomedicinsk signalbehandling och dataanalys med avseende på fordonsförares tillstånd (till exempel trötthet, uppmärksamhet och distraktion).
  Anders Andersson. Kör- och fotgängarsimulatorteknik, inklusive samsimulering av sådana simulatorer.
  Ary Pezo Silvano. Hastighetshantering, sårbara trafikanter och autonom körning.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

 • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
 • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt