Transportforum visade vägen mot nya visioner

Bild på de som medverkade på Transportforum.
Transportforum 2023. Från vänster: Karin Klingenstierna, Arne Nåbo, Lina Nordin, Tomas Svensson, Maria Bratt Börjesson, Mattias Haraldsson, Linea Kjellsdotter Ivert och Karolina Isaksson. Foto: Bernt Toftgård/VTI

Transportforum i digital version12 januari visade vägar mot klimatomställning i allmänhet och speciellt för transportsektorn ur ett energiperspektiv. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson premiärtalade.

Professor Björn Sandén från Chalmers gav svar på vilka möjligheter som finns och vem som kan påverka utvecklingens riktning. Konferensen bjöd på presentation av VTI:s regeringsuppdrag om elektrifiering och en engagerad debattpanel.

Transporter, energi och elektrifiering var i fokus i denna specialversion av konferensen Transportforum, som generaldirektör Tomas Svensson på VTI uttryckte det när han hälsade välkommen till forskningsinstitutets konferens. Moderator var Karin Klingenstierna och årets sändning skedde från en studio i Linköping.

VTI som forskningsinstitut har sitt ursprung i när KAK, Kungliga automobilklubben, startade ett väginstitut redan 1923. Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson inledde med ett anförande om vikten av forskning inom transporter.

– VTI är en vital hundraåring och Transportforum är viktigare än någonsin, sade Andreas Carlson i sitt första tal på Transportforum.

Nu under Sveriges EU-ordförandeskap har han bjudit in alla generaldirektörer inom transport- och energiområdet till ett högnivåmöte. Mötet ACCENT, Accelerera transporternas elektrifiering i Europa, ska hållas i Stockholm och äger rum 30 till 31 januari. Fokus kommer att vara på hur elektrifiering kan skalas upp, mer samordnat och i ökad takt.

Transportforums huvudtalare var Björn Sandén, professor från Chalmers. Han såg både bakåt och framåt i sin spaning Omvägar och utvägar: att navigera i klimatomställning och energikris. Efter en snabbspolad historisk tillbakablick från 4,6 miljarder år till nuläget och landade Björn Sandén i slutsatsen att stora grupper som samarbetar utgör en superkraft.

Många kompetenser måste vara med för att lyckas med elektrifieringen av transporter. Det kunde talarduon forskningsledare Arne Nåbo och forskningschef Lina Nordin från VTI hålla med om när de sedan presenterade regeringsuppdraget om elektrifiering. Superkraften bestod denna gång av ett 20-tal VTI-medarbetare tillsammans med myndigheter, andra organisationer och aktörer. Forskarna hade på kort tid levererat ny kunskap för att bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Både energi- och transportsektorn står inför en stor omvandling och nu måste de även samspela, inte minst genom datadelning och digitalisering. Fredagen 13 januari lämnades den sista och mest omfattande rapporten in till regeringen. För information om regeringsuppdraget, följ länken i slutet av artikeln.

Hur planerar vi ett samhälle där vi inte behöver så mycket energi till transporter? Det var den övergripande debattfrågan för forskarpanelen inom miljö, ekonomi, logistik, teknik och planering. Deltagarna från VTI bestod av Maria Bratt Börjesson, professor, Arne Nåbo, forskningsledare, Karolina Isaksson, professor och Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare, samt Björn Sandén, professor från Chalmers.

På vti.se finns en inspelad version av årets Transportforum. Nästa fysiska Transportforum hålls i Linköping 17 till 18 januari 2024, då är det dessutom den 40:e gången konferensen arrangeras. Cykelcentrum anordnade ett webbinarium i anslutning till Transportforum 2023. En inspelning kommer snart att läggas upp på cykelcentrum.vti.se och finnas tillgänglig i cirka två veckor.

Se sändningen av Transportforum 2023 i efterhand - vti.se

Datadelning och digitalisering för att skynda på elektrifieringen av transporter – VTI slutredovisar regeringsuppdrag | VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Länk till annan webbplats.

Cykelcentrum – ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling (vti.se) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt