Flera nya EU-projekt på gång

Horisont Europa logotyp

Sammanlagt sju ansökningar från VTI har blivit beviljade bidrag från Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. VTI:s ansökningar har haft en hög hit rate, det vill säga beviljandegrad. Av två ansökningsomgångar och totalt 17 inskickade ansökningar har sju gått vidare, varav sex inom klustret Klimat, energi och mobilitet.

– Det är mycket glädjande att vi har fått en bra start på det nya ramprogrammet med sju nya projekt och att vår beviljandegrad blev så hög. Nu jobbar vi vidare för att den positiva utvecklingen fortsätter i de kommande utlysningarna, säger generaldirektör Tomas Svensson.

Ett av projekten heter i-MASTER, Integrating Adaptive Learning in Maritime Simulator-Based Education and Training with Intelligent Learning System. Projektet kommer att utforska om det går att använda AI och maskininlärning för att ge feedback och studentanpassad simulatorträning inom sjöfartsutbildningar. Kunskap från datorvetenskap, psykologi, pedagogik, kognitionsvetenskap och design används för att öka utbildningarnas tillgänglighet och individanpassning. Projektledare är senior forskare Gesa Praetorius.

Projektet ROADVIEW, Robust Automated, Driving in Extreme Weather, handlar om trafiksäkerhet för självkörande bilar i extremväder. VTI ska undersöka fordonsdynamiken under svåra väderleksförhållanden genom modellering, simulering och simulatorbaserad testning. Projektledare på VTI är forskare Maytheewat Aramrattana.

Augmented CCAM, Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment, är ett projekt som syftar till att förstå, harmonisera och utvärdera olika lösningar i fysisk och digital infrastruktur (så kallade PDI-koncept – Physical and Digital Infrastructure) för att förenkla och förbättra storskaligt införande av självkörande fordon. Det kan till exempel handla om hjälp för att detektera oskyddade trafikanter eller vägarbetspersonal, interaktion med utryckningsfordon eller vävningssituationer. VTI kommer att genomföra körsimulatorförsök och trafiksimuleringsexperiment. Projektledare från VTI är forskningsledare Johan Olstam.

HEIDI står för Holistic and adaptivE Interface Design for human-technology Interactions. Målet är att förbättra samspelet mellan fordonsförare och gångtrafikanter genom att utveckla system för HMI (människa-maskin-interaktion). Forskarna kommer att använda sig av två simulatorer, en för förare och en för gångtrafikanter. Data kommer sedan att kopplas samman för att finna passande HMI-koncept. Projektledare är forskare Ignacio Solis.

AfroSAFE står för Safe System for radical improvement of road safety in low- and middle-income African countries. Projektet syftar till att dela kunskap samt stötta afrikanska länder i deras arbete med att öka trafiksäkerheten för en rad olika trafikantgrupper. Det ska ske genom information till lokala tjänstemän och beslutsfattare, att kartlägga existerande lagstiftning, metoder inom trafiksäkerhet med mera och genom att utveckla rekommendationer samt genomföra testpiloter. VTI:s projektledare är forskaren Ary P. Silvano.

Projektet i4Driving, Integrated 4D driver modelling under uncertainty syftar till att lägga grunden för en ny standardmetod för utvärdering av säkerhet hos självkörande fordon. Forskarna ska ta fram en trovärdig och realistisk säkerhetsreferensnivå, det vill säga hur säkert en mänsklig förare kör i en given situation. Det ska ske dels genom ett modulärt och skalbart bibliotek av förarmodeller för simulering, dels genom en metodik för att beakta den stora variationen och osäkerheten i mänskligt förarbeteende i olika situationer. VTI kommer bland annat att bidra med kunskaper kring förardistraktion, förarmodellering och med körsimulatorförsök för att fånga variation i förarbeteende i olika situationer. VTI insatser projektleds av Johan Olstam.

Sist av projekten att få positivt svar från kommissionen var COLOSSUS, Colloborative System och Systems Explorations of Aviation Products, Services and Business Models. Projektet ska bana väg för framtidens europeiska flygprodukter och tjänster. Forskarna ska utgå från en helhetssyn och ett angreppssätt som på ett avgörande sätt bidrar till att digitalisera flyget och dess transporter, allt för att möjliggöra europeisk konkurrenskraft i en betydelsefull industrisektor. Projektledare från VTI är Magnus Eek.

Take a Leap to a New Maritime Education and Training Experience - imaster-project.euExternal link. Länk till annan webbplats.

AUGMENTED CCAM - ccam.euExternal link. Länk till annan webbplats.

AfroSAFE: Safe System for radical improvement of road safety in low- and middle-income African countries - afrosafe-eu.africaExternal link. Länk till annan webbplats.

i4Driving - linkedinExternal link. Länk till annan webbplats.

i4Driving - twitter Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.