Trafiksäkerhet i fokus på internationell konferens

Kvninna och man bakom ett podium i konferenssalen.

Anna Vadeby och Matts-Åke Belin. Foto: Therese Jomander/VTI

Forskare från hela världen samlas kring trafiksäkerhet under tre dagar i Grapevine, Texas, USA. Konferensen Road Safety on Five Continents ägs av VTI och arrangeras denna gång tillsammans med The University of Texas at Arlington, UTA.

Konferensen riktar sig till forskare, myndigheter och andra aktörer och målet är att de ska dela med sig av och skapa samverkan kring forskningsresultat inom transportområdet och trafiksäkerhet.

– Det är mycket diskussioner under luncher och kafferaster om nollvisionen och Safe System. Vi har också haft en paneldebatt om dessa arbetssätt för att öka trafiksäkerheten. Det handlar både om problem, erfarenheter och lösningar där forskningen kan bidra till avvägda politiska beslut, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI som hälsade välkommen under den inledande sessionen tillsammans med Jonas Jansson, avdelningschef på VTI, och professor Stephen P Mattingly från UTA.

Jämfört med Europa har USA högre dödlighet på grund av trafikolyckor, räknat per invånare. USA har nyligen antagit en plan för Safe system, berättar Anna Vadeby.

Grapevine är en stad känd för sina möten i världsklass. Det är en event- och festivalstad som lockar tusentals besökare varje dag och över 12 miljoner besökare per år. RS5C-konferensen pågår i tre dagar 10 till 12 oktober med nästan 100 deltagare från cirka 20 länder, bland annat USA, Sverige, Portugal, Korea och Tanzania.

Tre huvudtalare skänker extra glans åt konferensen. Docent Matts-Åke Belin är Global Lead for the Decade of Acton for Road Safety at the WHO. Han talar kring hur den globala planen för trafiksäkerhet ska införas. Matts-Åke Belin har över 30 års erfarenhet av att arbeta med Nollvisionen och trafiksäkerhet.

Robert C Wunderlich, P.E., talar om mönster och trender för trafikolyckorna i USA. Robert Wunderlich är senior forskningsingenjör och direktör för The Center for Transportation Safety vid Texas A & M Transportation Institute. Där ansvarar han bland annat för centrets forskning om trafiksäkerhet.

Forskningschef Anna Anund från VTI är den tredje huvudtalaren och föreläser om förartrötthet, komplexiteten med att mäta och att motverka den. Anna Anund är förutom forskningschef på VTI även docent vid Linköpings universitet och koordinerar PANACEA, ett EU-projekt med fokus på yrkesförares arbetsmiljö.

Under dessa dagar kommer det att hållas 15-tal sessioner. Från VTI talar professor Astrid Linder om trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter, forskningsledare Sonja Forward om rättvisa i trafiken, forskningschef Anna Anund om förarens tillstånd samt Jonas Jansson om trafikbeteende och riskhantering. Anna Vadeby är ordförande i en session om speed management.

Andra sessionsämnen handlar om fordonens innovation och automation, infrastruktur, riskmodellering, krockanalyser, samspel mellan icke motordrivna fordon och gångtrafikanter samt motorcyklar och trafiksäkerhet.

Nästa konferens blir 20:e gången och därmed extra högtidlig. På vilken kontinent RS5C arrangeras på nästa gång är ännu inte klart. VTI bjuder i samband med årets konferens in framtida partners att anmäla intresse.

RS5C 2022

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.

Kontakt