Astrid Linder har blivit invald i IRCOBI:s vetenskapliga granskningskommitté

Astrid Linder
Foto: Satu/VTI

International Research Council on Biomechanics of Injury (IRCOBI) har utsett professor Astrid Linder, VTI, att ingå i deras vetenskapliga granskningskommitté, Scientific Review Committee (SRC), för en treårsperiod. SRC är den primära grupp som ansvarar för att granska inlämnade bidrag till IRCOBI:s årliga konferens, IRCOBI Europe.

IRCOBI Council består av medlemmar från hela världen. Medlemmarna väljs på individuella meriter och inte som representanter för specifika länder, företag, akademiska institutioner eller statliga myndigheter. Deras uppgift är att bedriva och uppmuntra forskning om biomekanik och skademekanismer, att leda debatter om forskningsrön och att uppmuntra publicering av forskningsresultat.

Under 2013 inrättade IRCOBI Council en vetenskaplig granskningskommitté för att utöka antalet forskare som kan delta i granskningen av inkomna manuskript. Även kommitténs medlemmar är världsomspännande och väljs in på individuella meriter.

– Det är roligt att ha fått möjligheten att bidra till IRCOBI som är en värdefull arena med hög vetenskaplig kvalitet inom biomekanik och skadeprevention, säger Astrid Linder.

Du vet väl att du kan prenumerera på våra nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.