Astrid Linder är professor i trafiksäkerhet vid VTI och ansvarig för utvecklingen av forskningsområdet krocksäkerhet och biomekanik. Hennes huvudområden är trafiksäkerhet, modeller av människan för utvärdering av krocksäkerhet, förebyggande av skador och krockrelaterade motåtgärder.

Affiliering: Chalmers, adjugerad professor vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper och avdelningen Fordonssäkerhet, Chalmers Länk till annan webbplats.

Avhandling: Neck injuries in rear impacts: Dummy neck development, dummy evaluation and test condition specifications Länk till annan webbplats.

2022–2023

Virtuell krockprovning – verktyg och metoder för utvärdering av åkandesäkerhet (Chalmers.se) Länk till annan webbplats.

Projektet syftar till att stärka kontaktytorna mellan VTI och Chalmers inom området virtuell krockprovning av krocksäkerheten för både kvinnor och män. Virtuell provning kan kompletterar fysisk provning och kommer att stärka innovationskraften genom robustare i utvärderandet av krocksäkerheten.

2018–2022

VIRTUAL Open access virtual testing protocols for enhanced road user safety (projectvirtual.eu) Länk till annan webbplats.

VIRTUAL’s objective is to improve the safety of road users by providing procedures and open access tools to assess the benefit of new safety systems. The goal is to establish an European based global hub for Open Source Virtual Testing and to demonstrate its success in traffic safety.

Mina närmaste medarbetare på enheten: