Astrid Linder är professor i trafiksäkerhet vid VTI och ansvarig för utvecklingen av forskningsområdet krocksäkerhet och biomekanik. Hennes huvudområden är trafiksäkerhet, modeller av människan för utvärdering av krocksäkerhet, förebyggande av skador och krockrelaterade motåtgärder.