Maria är professor i nationalekonomi med fokus på transporter. Hon forskar om transportekonomi, transportpolicy och transportmodeller för alla transportslag: samhällsekonomiska kalkyler, trygghet och prissättning i transportsystemet, resande nu och i framtiden, historiska trender, jämställdhet i transportsystemen, utformning av effektiva och hållbara transporter, investeringar i transportsystemet, samspel mellan transportsystemet och tillväxt och sysselsättning, cykling, kollektivtrafik, järnväg och trängselavgifter.

Maria var ansvarig för den nationella studien om resenärernas värdering av restid och restidsosäkerhet samt expert i utformning och utvärderingen av trängselskatter Göteborg och höjningen i Stockholm. Maria har många internationella uppdrag.

Affiliering: Adjungerad professor, vid Avdelningen för nationalekonomi (NEK) Linköpings universitet Länk till annan webbplats.