Jag heter Abderrahman (Abdou) och jobbar för närvarande som forskningsassistent i Transportekonomi (TEK) enhet, VTI - Stockholm. Jag är också inskriven på doktorsexamen i Infra Informatik, Linköpings universitet. Mitt huvudsakliga forskningsprojekt är SamEff (Samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av järnvägskapacitet). Syftet är att förbättra järnvägskapacitetstilldelningen i Sverige med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler, trafikmodellering och välfärdsekonomi. Jag jobbar också med operationsanalytiska metoder (t ex matematisk programmering) för OD-estimering och tågtidtabell.