Oskyddade trafikanter

Cyklist genom ett regnstrimmat fönsterglas.
Foto: Katja Kircher

Under åren 2015–2017 drev VTI ett forskningsprogram som syftade till att höja säkerheten för hjulburna oskyddade trafikanter, framför allt cyklister, men också motorcyklister och mopedister. Satsningen finansierades av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Resultaten från det treåriga forskningsprogrammet sammanfattas i en modell för säker cykling. I modellen presenteras en rad åtgärder för att öka säkerheten för cyklister.

En modell för säker cykling (2018, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Här kan du också ta del av resultat från delprojekten inom forskningsprogrammet:

Många singelolyckor på cykel kan relateras till försämrat väggrepp. Delprojektet tog fram en modell som beskriver hur ett cykeldäck uppför sig vid bromsning och styrning i olika situationer och på olika underlag.

Mätning av cykeldäcks friktionsegenskaper som underlag för simuleringsstudier (2018, Digitala Vetenskapliga Arkviet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Detta var en fortsättning på ett annat projekt:

Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna? Friktionstester av cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning (2015, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Forskarna undersökte vilka extrauppgifter (mobiltelefon, samtal med annan cyklist, ätande med mera) som är vanligt förekommande hos cyklister, elcyklister och mopedister och vilka strategier trafikanterna använder för att utföra extrauppgifterna.

Cyklisters interaktion med extrautrustning, infrastrukturen och andra trafikanter: En semi-kontrollerad fältstudie (2017, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Viktiga faktorer som påverkar regelkunskap och regelefterlevnad studerades. Resultaten visade att regelkunskap var relativt god om beteendet alltid var förbjudet. Resultat från en regressionsanalys visade att teorin ’Theory of Planned behaviour’ förklarade 37 procent av variansen. Den starkaste förklarande variabeln till regelbrott var om deltagarna uppgav att de medvetet struntade i de regler som gällde för cyklister snarare än okunskap.

Samspel i trafiken: formella och informella regler bland cyklister (2017, Digitala Vetenskapliga Arkviet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Detta delprojekt visar på att cykelflödet har betydelse för cyklisters olycksrisk. Högre flöden ger färre interaktioner per cyklist och lägre risk att skadas i såväl singelolyckor som kollision med motorfordon.

Säkerhetseffekten av ökat cyklande: kartläggning av nuläget för att planera för framtiden (2017, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Detta delprojekt inkluderar dels utförlig statistik över de olyckor där cyklister varit alkoholpåverkade dels djupare kunskap om cyklisters föreställningar, emotioner och uppfattningar rörande alkohol och cykling. Utifrån resultaten rekommenderas information och/eller kampanjer för att minska förekomsten av alkoholpåverkad cykling samt mängden alkohol i samband med cykling. Däremot rekommenderas inte införandet av promillegräns och vi är tveksamma till potentialen hos förbättrad kollektivtrafik för att minska antalet alkoholpåverkade cyklister och/eller förbättra säkerheten för dem som cyklar alkoholpåverkade.

Alkohol och cykling: En multidisciplinär studie (2017, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

I detta delprojekt undersöktes hur höga hastigheter vi har på olika typer av infrastruktur för cyklister, hur hastighetsfördelningen ser ut, vilka typer av hjulburna trafikanter, framför allt olika sorters cyklister, som färdas på dem och vilka anspråk de har på hastighet.

Cyklisters hastigheter: Kartläggning, mätningar och observation (2017, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Detta delprojekt undersökte dels hur utformningen av vägrenar på landsväg påverkar cyklisters säkerhet, dels hur väggreppet påverkar motorcyklisters säkerhet.

Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg (2017, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: