Att ha tända bakljus även under dagtid förbättrar trafiksäkerheten

Foto: VTI

En studie från VTI avslöjar att de flesta bilförare omedvetet kör med släckta baklyktor dagtid, trots att tända bakljus ökar trafiksäkerheten markant. I en ny film berättar seniorforskaren Björn Lidestam om studiens resultat och lyfter fram behovet av lagändringar för att kräva tända bakljus oavsett ljusförhållanden, vilket både förbättrar synlighet och säkerhet på vägarna.