Doktorand tar sig an nytt logistikområde

Bosinuola Sherifat Razaq utanför VTI:s kontor i Linköping. Foto: Elsa Bolling Landtblom

Bosinuola Sherifat Razaq är nybliven doktorand på VTI och ska ägna de kommande åren åt att hitta lösningar för att öka transporteffektiviteten för sten- och grusmassor vid byggprojekt. Hon hoppas att tiden som doktorand ska ge henne många möjligheter till personlig utveckling.

Att öka mängden cirkulerade berg- och jordmassor i samband med byggprojekt, och därmed minska transporterna, är viktigt för att Sverige ska nå miljö- och klimatmålen. I dag finns flera hinder som gör att det är svårt att nå dit, som till exempel brist på digital information, dålig samordning och otillräcklig lagstiftning.

VTI leder ett forskningsprojekt med målet att hitta olika lösningar för att öka cirkulära flöden av berg- och jordmassor. De kan ligga på strategisk nivå, som regional och kommunal planering, eller på operationell nivå, som till exempel logistiklösningar. Forskningen kommer att bedrivas i skärningspunkten mellan planering, politik och bygglogistik.

Doktorand i projektet är Bosinuola Sherifat Razaq. Hon är från Nigeria där hon har studerat stadsplanering, arbetat med upphandling och administration på ett byggföretag och även varit anställd på Ministry of Housing and Urban Development. 2021 kom hon till Sverige för att gå masterprogrammet Strategic Urban and Regional planning vid Linköpings universitet (LiU). Nu arbetar hon i ett doktorandprojekt som är uppdelat mellan VTI och LiU. Hennes handledare på VTI är Linnea Eriksson, senior forskare på VTI medan huvudhandledare Anna Fredriksson och bihandledare Mats Janné arbetar på LiU.

Masslogistik är ett relativt nytt ämnesområde i Sverige och det har inte bedrivits forskning om det tidigare. Men ämnet är högaktuellt, flera myndigheter har i uppdrag att förbättra masslogistiken som en del i att nå nettonollutsläpp 2045.

Bosinuola Sherifat Razaqs doktorandprojekt är baserat på olika former av fallstudier. Målet är att presentera olika innovativa logistikupplägg för kortare transportsträckor, ökade fyllnadsgrader och totalt färre transporter. Hon ska också beskriva roller och relationer mellan aktörer.

– Det överordnade målet är att minska utsläppen från transporter, säger hon.

Hur är livet som doktorand?

– Det känns som en spännande utmaning som kommer att visa på mina styrkor och svagheter. Det är en jättebra möjlighet att lära sig många olika färdigheter. Jag tror att jag kommer att bli bättre på att nätverka, och så kommer jag kanske att lära mig mera om hur jag ska hantera min tid och skapa en bra balans i livet.

Vad vill du göra i framtiden?

–Min dröm är att stanna i Sverige och fortsätta forska inom samma område.

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 2-2024 Länk till annan webbplats.

Text: Johan Sievers/ Redakta

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.