Hälsa, hållbarhet och vinnare på Forum Vätternrundan 2024

Paneldebatt under Forum Vätternrundan.

Politikerdiskussion. Från vänster moderatorn Daniel Breece, Johan Andersson (S), Magnus Oscarsson (KD), Linus Lakso (MP) och Mark Henriksson (M).

Cyklingens roll för hälsa och hållbarhet, cykling och säkerhet och vinnaren av Cykelplaneringspriset 2024. Plus politikernas visioner för framtidens cykling. Där har ni några höjdpunkter på konferensen Forum Vätternrundan på fredagen.

Forum Vätternrundan I Motala arrangerades av Vätternrundan och Motala kommun med Cykelcentrum VTI, Sweden by bike och Cykelbranschen som seminarievärdar. Konferensen – med kunskapsspridning mellan forskning, idrottsrörelse, politik och näringsliv som främsta syfte – hölls samma dag som starten för den 59:e Vätternrundan.

Politiker från riks- och lokal nivå diskuterade vilka visioner som finns för framtidens cykling. Flera hänvisade till deklarationen om cykling som EU antog under våren.

– Det är en viktig milstolpe. I Sverige har vi nog tagit cyklingen som självklar på något sätt, men riktigt så enkelt är det inte. Allra viktigast är trafiksäkerheten och där måste verkligen regeringen var på tå, sade riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD).

– Tyvärr har Sverige backat i många cykelfrågor. Samtidigt finns en bred samsyn kring cykling. Därför borde det inte vara omöjligt att få till både regelförändringar och mer pengar, sade riksdagsledamoten Johan Andersson (S).

– Jag tittar mer på vad politiker gör än vad de säger, och tyvärr ser jag inte några indikationer på förbättringar. Vi vill att cyklingen ska fördubblas fram till 2035, att reseavdraget ska vara transportneutralt och att det ska bli lättare att bygga fristående cykelbanor, sade riksdagsledamoten Linus Lakso (MP).

– Kommunerna är viktiga och vi får inte glömma bort den lokala nivån. Rikspolitiken ska skapa goda förutsättningar med bra vägnät och andra åtgärder. Viljan att cykla ökar om det är enkelt att göra rätt, sade Mark Henriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Motala.

Flera programpunkter tog upp sambandet mellan cykling och hälsa. Oskar Svärd, trefaldig Vasaloppsvinnare, och Vilda Forsén, influencer och mångkampande motionär, diskuterade hur unga kan lockas att röra på sig mer.

– För mig handlar det inte bara om att gå i mål, det sociala kring träningen är lika viktigt. Mitt råd är att våga satsa och bara köra – det spelar ingen roll om man springer en kilometer eller gör en iron man, sade Vilda Forsén.

– Skolan och föreningslivet är båda otroligt viktiga. Men det räcker inte med det. Sen måste vi föräldrar också ta ett stort ansvar, sade Oskar Svärd.

Apropå cykling och säkerhet presenterade Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum VTI, en ny forskningsstudie om cykling och vägarbeten. Rapporten, som publiceras inom kort, visar att mer än 200 cyklister om året råkar ut för olyckor på grund av vägarbeten.

– Ofta underskattar man komplexiteten och jag hoppas att vårt underlag kan bidra till klara riktlinjer och regler. Grunden är att göra det så enkelt och självförklarande att man som cyklist inte ska behöva fundera på hur man ska göra. Sen är det viktigt att inte ställa ut fler skyltar än som verkligen behövs, sade Anna Niska.

Under Forum Vätternrundan delades också Svenska Cykelstäders Cykelplaneringspris 2024 ut. Priset tilldelades företaget Heimstaden för arbetet med cykelgaraget och cykelpassagen vid köpcentret Kronprinsen i Malmö. Cykelgaraget, som underlättar cykling till och från centret, utnyttjas av upp emot 1000 personer varje dygn.

Läs mer om Forum Vätternrundan Länk till annan webbplats.

Läs mer om Cykelplaneringspriset Länk till annan webbplats.

Se en kortfilm där moderatorn Ari Ribacke sammanfattar dagen.

Forum Vätternrundan 2024 Cykling i ett samhällsperspektiv