Nytt projekt: VTI testar kvartersrobotar i Skåne

Leveransrobot och porträtt av projektledaren Niklas Arvidsson.

Leveransrobot av den modell som användes i förstudien hösten 2023. De nya robotarna kommer att byggas på med skåp för upp till tio paket. Projektledaren Niklas Arvidsson.

Vad sägs om en autonom kvartersrobot som rullar runt i ditt bostadsområde och levererar varor och kanske även utför andra tjänster? Med start i höst ska VTI testa just sådana robotar i ett villaområde i Helsingborg. Bakom försöket står också flera andra tunga intressenter.

I projektet Helsingbotica samarbetar VTI med Helsingborgs stad och företagen Apotea, Best Transport och Hugo Delivery. I ett utvalt bostadsområde kommer så kallade ”community robots” – ungefär ”kvartersrobotar” – att ersätta konventionella skåpbilar för leveranser av varor fram till bostaden.

Robotarna utgår från en modell som demonstrerades i höstas men byggs på med skåp för att frakta mellan fem och tio paket åt gången. Konceptet bygger på att roboten hela tiden stannar i ett och samma område och inte, som i de flesta andra försök med leveransrobotar, rör sig fram och tillbaka mellan ett lager och de enskilda beställarna.

Roboten fylls på med varor som körs ut i skåpbil och står parkerad i bostadsområdet, när den inte används. Där byts också batteriet en gång om dagen.

– Det är ett nytt koncept som vad vi vet inte testats någonstans i världen, säger Niklas Arvidsson, senior forskare, som tillsammans med VTI-kollegan Daniel Rudmark leder projektet.

Uppskattningsvis kan sex till åtta leveransrobotar ersätta en till två vanliga skåpbilar för leveranserna de sista kilometrarna fram till kund. Potentialen bedöms som mycket stor – tidigare beräkningar visa att både koldioxidutsläpp och kostnader skulle kunna minska med 50-70 procent.

– Det känns fantastiskt roligt att få genomföra det här projektet. Vi ser mycket stora möjligheter både när det gäller lägre utsläpp och sänkta kostnader, säger Niklas Arvidsson som tror att robotarna på sikt kan göra mer än att bara leverera paket.

– Det finns en viktig social dimension. Robotarna skulle också kunna följa med om någon tycker det är otryggt att gå hem ensam när det är mörkt, lysa upp vägen och även ringa polisen. Den lokala andrahandsmarknaden kan också öka med enkla transporter mellan de boende.

Bland tänkbara problem med leveransrobotar finns risken för oreda i trafiken (jämför elsparkcyklar) och i vilken utsträckning de accepteras av de boende. Leveransrobotar i USA vandaliseras ofta. Det är därför försöket görs i ett villaområde med begränsad trafik och roboten dessutom blir områdets ”egen”. Stadskärnor med trafikljus och nivåskillnader är därtill generellt sett svårare trafikmiljöer.

Projektet Helsingbotica startade i maj 2024 och genomförs under två år. De praktiska försöken i Helsingborg ska komma i gång under hösten. Projektet finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.

Text: Mikael Sönne

Läs mer om Helsingbotica:

Leveransrobotar - en del av morgondagens städer? (Drive Sweden) Länk till annan webbplats.

Förstudie om datadelning (Drivesweden) Länk till annan webbplats.

 

Grafisk illustration av konceptet för Helsingbotica.

Illustration av konceptet där en skåpbil hämtar varor på ett lagor och levererar till roboten som sköter transporten sista biten fram till beställare.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.